"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Загубената крава


Суба Рао се разтревожил. Кравата му се изгубила и той не могъл да я намери. Подобно на повечето хора от селата в Андра Прадеш, Индия, Суба Рао разчитал на животните, за да си изкарва прехраната. Кравата му обаче била изчезнала. Суба разпитал съседите, но никой не я бил видял. Суба започнал да се безпокои все повече, тъй като тя била най-ценното му притежание, а освен това скоро й предстояло да се отели.

Мъжът принесъл дарове на домашните си идоли и се помолил кравата да намери пътя за дома. Дните минавали, а тя не се връщала. След три седмици приятелите му казали да забрави за нея. Със сигурност вече била мъртва.

Тогава някой му предложил да поиска от адвентния пастор в селото да се помоли за кравата му. Суба решил, че това няма да навреди и тръгнал с известна неохота към дома на пастора. Пасторът се съгласил. Той поканил няколко църковни членове да се съберат и да се помолят за липсващата крава. Поканили Суба да повярва в Исус, истинския и жив Бог, единствения Бог, Който може да чува молитви и да им отговаря. Суба поклатил глава замислено.

След три дена кравата се върнала у дома. На следващия ден родила здраво теленце. Суба Рао и семейството му изживели голяма радост. Той разказал на пастора и на църковните членове за отговора на молитвите им.

Пасторът го поканил да посети църквата заедно със семейството и да се поклони на Бога, Кой чул молитвите. Суба се съгласил и сега той и семейството му редовно посещават адвентната църква. Те учат за Бога, Който се грижи за тях и дори за тяхната крава. Скоро Суба и няколко души от семейството му ще се кръстят в Божието семейство. След като Исус се е погрижил за изгубената крава, колко повече се грижи за самите тях!


* Суба Рао споделя вярата си в своето родно село в Индия.

Свързан урок >>