"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Молете се за мене
Бенджамин Шун

В някои държави е незаконно и дори опасно да говориш за вярата си. Понякога радио и телевизионните излъчвания са единственото средство за достигане на хората с евангелието. Новите вярващи рискуват живота си, за да следват Исус.

Преди известно време Адвентното световно радио получи следните имейли от младеж, който живее в една от тези трудни области. Споделяме вестта му с вас, защото чрез вашите мисионски дарения всичко това става възможно.

„Името ми е Амин. Аз съм на 19 години и живея в… Моля ви, помогнете ми да науча нещо повече за християнството и за Исус Христос. Имам голямо желание да уча. Можете ли да ми пратите Библия? Молете се за мен.”

Два месеца по-късно

„Приех Исус Христос за мой личен Спасител и животът ми се промени. Всеки ден чета Библията по интернет и уча все повече и повече. Словото оживотворява сърцето ми. Истина е това, което Исус е казал: „Аз съм светлината на света.” „Аз съм пътят, истината и животът”. Иска ми се да споделям Божието слово с други и да се моля с тях.”

След още два месеца [семейството на Амин е научило за новата му вяра]

„Всеки ден ме малтретират. Баща ми разкъса всичките ми християнски книги и каза, че ако ме види още веднъж с книга в ръка, ще ме убие. Знам, че Исус е казал: „Блажени сте, когато ви хулят и преследват.” Моля се и чета Библията всеки ден, но не мога да получавам писма, тъй като баща ми ще ги прочете.

След няколко дни

„Взеха ми компютъра и трябва да ходя до интернет кафене. Вчера двама полицаи дойдоха в дома ми, за да ме заплашват. Нарекоха ме терорист заради това, че съм последовател на Исус Христос. Сигурен съм, че скоро ще ме пратят в затвора. Не моля за помощ. Никой не може да ми помогне освен Бог. Не знам какво ще ми се случи. Може би този имейл ще е последен. Обичам Исус и съм готов да умра за Него.”

Това бе последното съобщение на Амин. Молете се за него и за хилядите като него, които са изправени пред гонения и смърт заради вярата си.


* Бенджамин Шун е президент на Световното адвентно радио.

Свързан урок >>

Created by ULimited®