"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Божият човек
Майра Кастанеда

Израснах в семейство, което се смяташе за християнско, но рядко ходеше на църква. Когато бях на 19 години, се запознах с младеж, който бе много по-различен от всички останали.

Минаваше покрай дома ми и понякога махаше с ръка. Веднъж се спря, за да поговорим. Името му бе Давид и той бе адвентист от седмия ден. Бях чувала за адвентистите, но не знаех нищо за тяхната вяра. Давид ме попита дали искам да науча нещо повече за Бога.

„Не вярвам в Бога – отговорих аз. – Той е измислен от хора, които имат нужда от някаква опора в живота.” Бях убедена в правотата си, защото бях посетила няколко църкви в околността и всичките ми изглеждаха фалшиви.

Давид бе учтив, но настоятелен и още докато стояхме пред къщата ми, започнахме да разговаряме за Бога. Задавах много въпроси за Бога и за науката и бях впечатлена от това, че всеки негов отговор бе подкрепен от библейски стихове.

Давид често минаваше покрай нас, но баща ми не му позволяваше да влезе в дома ни и затова се налагаше да стоим отвън. Споделяше вярата си, цитираше от Библията, а аз задавах въпроси. Сприятелихме се и аз се убедих, че Бог е реалност и че Давид наистина Го познава. По време на едно от посещенията му аз приех Исус за мой личен Спасител.

Родителите ми забелязаха, че се променям, чета Библията и се моля. Баща ми ме предупреди да стоя настрана от човека, който има толкова странна религия.

Винаги когато бяхме заедно, разговорът се насочваше към Бога, защото Бог наистина е най-важното нещо в живота на Давид. Той ме покани на евангелизационни събрания в църквата си. Отидох там и веднага разбрах, че адвентната църква е моята църква. Тя бе истинска. Хората бяха истински, вярата им истинска. Казах на Давид, че искам да стана адвентистка. Вече бяхме изучили доктрините и една събота се измъкнах от дома и бях кръстена.

Когато научи, че съм се кръстила, баща ми веднага ме изгони. Бях зашеметена. Отидох при баба ми, но родителите ми започнаха да й създават неприятности и аз отидох да живея на друго място.

Не съжалявам за решението си да следвам Христос, въпреки че родителите ми не дават да се доближат до сестра ми, защото се страхуват, че мога да я „заразя”. И сигурно ще го направя.

Молете се за сърцата на хората от семейството ми да омекнат и те да приемат Исус в живота си.


* Майра Кастанеда живее в Оахахка, Мексико.

Свързан урок >>