"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Трудни времена, Част ІІ
Ричард Ласу

Опитвахме се да основем църква в Каджо Кеджи, Южен Судан и Сатана бе разгневен. Няколко дена след като започнахме да работим, хазяинът ни изгони. Войници патрулираха по улиците и за нас бе опасно да сме навън. Нямахме представа къде да отидем.

Коленичихме и предадохме живота си в Божиите ръце. После тръгнахме из града. Стигнахме до дом, около който имаше висока ограда. Почуках и един охранител отвори вратата. Човекът знаеше, че сме пастори. Покани ни да пренощуваме в хола. На следващата сутрин човекът ни каза, че е войник и ще го местят в друг район. Покани ни да останем в дома му, за да го пазим.

Наблизо открихме голямо мангово дърво. Разчистихме храстите около него и започнахме да провеждаме службите си там. След два дена жената, която се бе сприятелила с нас, ни намери и пожела да изучава Библията.

Една съботна сутрин провеждахме богослужение с пет човека, когато войник дойде и каза, че има заповед за арест на съпругата на предишния ни хазяин. Помолих ги да изчакат, за да приключим богослужението, но те отказаха и заявиха, че трябва да я отведат незабавно. Накрая се съгласиха да ни позволят да се помолим с нея, преди да я отведат.

Малко след като войниците и жената се отдалечиха, самолет мина над града и пусна бомба над центъра. Войниците побягнаха, а жената се върна на богослужението с нас. Молитвеното ни събрание се превърна в събрание за славословие.

Само за няколко месеца 30 души започнаха да ни посещават, а 11 от тях се подготвиха за кръщение. Другите църкви в околността не бяха доволни от работата ни и направиха всичко възможно да разбият нашата група. Ние постехме и се молехме и Бог се намеси. Жената, която се бе сприятелила с нас, стана ръководител на църквата.

Не е лесно да се създаде църква, когато има противопоставяне. Бог обаче благослови усилията ни. Войната в Южен Судан разби живота на милиони хора, но дойде мир и мнозина започнаха да се връщат по селата си. Църквата в Каджо Кеджи отново нараства.


* Ричард Ласу е пастор на няколко църкви. Работи и за Адвентното световно радио в Аруа, Уганда.

Свързан урок >>