"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението Съботно училищен урок от Google Play

Изтеглете Андроид приложението Съботноучилищни уроци за юноши от изтегли Съботноучилищни уроци за юноши от Google Play

Съботно Училище - официалното приложение на отдел "Съботно училище и лично служене" към ГК на ЦАСД, включващо младежки уроци Inverse
В добро и зло:
Поуки от старозаветните двойки

Гордън и Розенита Кристо


Съботноучилищни уроци за възрастни
Юли, август, септември 2007 г.


Урок 3 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 14 - 20 юли 2007 г.

Исак и Ребека: съперници


За друг урок изберете
Всички разкази, Само стиховете
Събота - 14 юли
Стих за запаметяване:
“И Бог всемогъщи да те благослови и да те наплоди и умножи, така че да произлязат от тебе редица племена” (Битие 28:3).

Исак и Ребека повториха много от събитията в живота на Авраам и Сара. (1) Исаак претендираше за обещанията на завета, които Бог бе отредил за Авраам. (2) Ребека и Сара бяха безплодни твърде дълго време. (3) И двете семейства изтърпяха споровете относно собствеността на кладенците с местните хора, сред които Бог ги бе инструктирал да живеят. (4) Авраам и Исаак отведоха семействата си в чужда страна, за да преодолеят глада. (5) Авраам каза на хората от Герар, че Сара му е и полусестра. Исаак каза на същите хора, едно поколение по-късно, че Ребека, му беше братовчедка. (6) И двете семейства трябваше да се справят със съперничеството между децата им.

С брака на Исаак и Ребека нещо ставаше. Бяха направени погрешни избори, които доведоха семейството до болезнени последици. Нека научим каквото можем от техните грешки, с надеждата, че няма да ги повторим.

Макар и в различна среда от нашата, можем да научим някои добри духовни уроци от случилото се с това семейство.

За тази седмица прочетете:
Битие 26, 27, 28 гл.Уговорката Неделя - 15 юли

Прочетете Битие 24 гл. и отговорете на следните въпроси:


1. Защо Авраам беше толкова непреклонен синът му да не си взема за съпруга ханаанка?

2. Какъв беше ключът към успеха на слугата в намирането на подходяща съпруга на Исаак?

3.Какво научаваме от тази история за характера и вярата на Ребека? Как нейните качества допринесоха тя да бъде правилния избор за Исаак?

От смъртта на Сара бяха минали три години, когато Авраам повика своя доверен слуга, Елиезер от Дамаск, на когото мислеше да завещае имуществото си (Битие 15:2). Въпреки че Авраам щеше да живее още 35 години, той беше стар. Исаак беше на 40 и се нуждаеше от съпруга, за да продължи заветната линия. Вестител беше съобщил на Авраам, че Нахор, неговия брат, и неговата съпруга Милка са благословени с 8 сина (Битие 22:20-24). Сега Авраам инструктира слугата си да доведе съпруга на Исаак от неговите роднини.

Разбира се, винаги е съществувала възможност момичето да не пожелае да дойде в чужда страна и Елиезер се нуждаеше от ясна инструкция как да постъпи, ако се случи това. Ако стане така, тогава той ще е свободен от клетвата. При никакви обстоятелства Исаак не трябваше да напуска страната, в която Бог сключи завет с тях. Авраам избра подходящия човек; слугата бе решен да изпълни Божията воля по този важен въпрос.


Едно нещо мога да кажа: Искам да оставя всичко относно важните неща в Божиите ръце. Следващият път когато се изправите пред важно решение, какви практични стъпки ще предприемете, за да усетите Божията воля и така да се предадете на Бога, че да я приемете?
Яков и Исав Понеделник - 16 юли

Подобно на Сара Ребека нямаше съперница, нито наложница, нямаше и доведени деца, с които да се конкурира. Трябваше да са щастливи. Но, дори и в тази идеална ситуация, се повдигна спор.


Прочетете историята на Исав и Яков в Битие 25:19-34. В какъв смисъл родителите бяха виновни за спора, който възникна между братята?


При раждането на тези момчета Бог даде на Ребека вест относно тяхното бъдеще. Каква беше вестта и какво виждаме в характерите на тези момчета, което улеснява обяснението на тяхната съдба?


Това, което виждаме в тази история не е Божия избор на съдбата, Той само я предсказа. Изборите, които направиха момчетата определи съдбата им, не Божието предопределение.

Продажбата на първородството потвърди Исав като глупав, незаинтересован от сериозните неща; неговите действия го разкриват като неподходящ за бъде духовен водач на рода.

Яков, от друга страна, е предвидлив. Той желаеше да бъде духовен водач и беше достатъчно хитър да изиграе брат си. Исав яде и си отиде без ни най-малко да се притеснява от какво се отказва.

“Поради безразличието си към Божиите изисквания и благословения в Писанията Исаав е наречен “нечестив”… Той представя онези, които не оценяват правилно изкуплението, издействано за тях чрез Христос, и са готови да заменят своето наследство в Небето със земните тленни неща. Повечето хора живеят за настоящето, без смисъл и грижа за бъдещето. Подобно на Исаав те казват: “Нека ядем и пием, защото утре ще умрем” (1 Кор.15:32) – Е. Уайт, Патриарси и пророци.


Колко сериозно приемате изкуплението, което имате чрез Христос? Колко трябва да сте внимателни, за да не го продадете за купа леща?
Първородството – съдържание и контекст на спора Вторник - 17 юли

Събитията от Битие 26 гл. със сигурност са станали преди тези от глава 25. Повторението на Авраамовия завет към Исаак в този смисъл служеше да изясни за какво точно се пазаряха Яков и Исав. Тези обещания включваха онова, което Яков се надяваше да наследи - духовно наследство, което се даваше със сериозни отговорности; привилегията, която Исав презря, а Яков пожела.


Какви обещания в Авраамовия завет бяха потвърдени на Исаак (Битие 26:4)?


Не беше лесно да се повярва на тези обещания особено по онова време. Исаак и Ревека все още нямаха деца – но те щяха да бъдат безбройни като звездите. Като скитници, те пътуваха от страна в страна, но Бог щеше да им даде “всички тия земи” (Битие 26:4). Поговорете за необходимостта да се упражнява вяра!


Забележете общото в преживяванията на Исаак и Ревека; Авраам и Сара в Битие 20, 21 и 26 гл.


Името на мястото (20:1, 26:1)

Име на царя (20:2; 26:1)

Излъгаха за (20:2, 26:7)

Обяснение за лъжата (20:11, 26:9)

Възражение поради лъжата (20:9, 26:10)

Спор за (21:25, 26:20)

Всеки направи (21:27, 26:28)

Те дадоха име на мястото (21:31, 26:33)

Колко интересно – Господ току-що се беше явил на Исаак (как – текстът не ни казва) и му даде прекрасно обещание. Така че Исаак сега не само познава Бога реално, но и има Неговите обещания. Той трябва да е бил човек на вярата, имащ доверие в Божиите способности да изпълни тези обещания. След няколко стиха виждаме Исаак прибягнал до лъжа.


Може би поради обещанието, че ще има голямо потомство, Исаак излъга, за да се предпази от смърт. Каквато и да е причината, какво можем да научим от тази случка, за това колко е лесно да покажем липса на доверие в Бога? Как можем да се предпазим от този духовен капан?
Откраднато благословение Сряда - 18 юли

Прочетете историята в Битие 27 гл. и после отговорете на следните въпроси:


1. Защо Яков се колебаеше, подготвяйки се да измами своя баща? Какво разкрива този аргумент за неговия характер?

2. Какви бяха материалните предимства, които идваха заедно с благословението? Как би могло това да обясни желанието на всеки един от тях?

3. Какво в поведението на Исаак показа, че се съмнява? Какви причини може да е имал за тях?

4. Какви основания имаше Ревека за подбуждането на тази измама?

В първият стих на Битие 27 гл. Исаак мисли за две неща: (1) той остаряваше и трябваше да предаде благословенията си; (2) копнееше за вкусна храна. Тук се сблъскваме с една игра на думи. Докато Исаав продаваше своето bekorah (първородство) за купа леща, Исаак щеше да даде своето berakah (благословения) в замяна на месо от сърна. Ребека щеше да се опита да получи berakah (благословения) за нейния любим син.

Можем да защитим, ако не действията, поне мотивите на Ревека. Тя защитаваше несправедливото разпределение на благословенията, чрез които едно дете получава всичко, а другото – нищо (Битие 27:37). Това е особено несправедливо при деца близнаци. Може би тя си е мислела, че следва волята на Бога, Който беше предсказал могъществото на по-малкия. Като майка тя е знаела, както и Исаак би трябвало да знае, че Исав е неподходящ за първородство и за благословенията, които се получаваха с него. Нужните качества за това имаше Яков.


В края всеки страда много заради измяната. Какво можем да научим за последиците от нашите действия? Внимавайте! Бдете и се молете, преди да действате.
Съпругите и завета Четвъртък - 19 юли

Когато Исав навърши 40 г., той се ожени (Битие 26:34, 35). Проблемът не беше само в това, че Исав се ожени за две жени. Полигамията съществуваше по времето на Ламех (Битие 4:23). Авраам имаше няколко жени и Яков също щеше да се впише в картината с полигамията. Съпругите на Исав бяха хетейки и не се покланяха на израилевия Бог.

Да внесеш в семейството чужда кръв беше рисковано. Авраам беше довел Агар, египтянката, и мислеше да направи синът й наследник. Най-тежкият проблем бяха хетейките, снахите на Исаак и Ревака, които застрашаваха поклонението на Бога сред техните наследници, защото те щяха да изискват децата им да се покланят на техните богове. Понеже бяха две, по-лесно би било да правят каквото искат. Тази заплаха причинява мъка на Исаак и Ревека. Запазвайки браковете на техните синове, семейството трябваше да опази Авраамовия завет.


Как Ревека използва този момент като извинение да спаси Яков от гнева на Исав (Битие 27:46-28:5)?


Исаак с готовност прие плана и бързо даде наставления на Яков. Ранните благословения, които Яков открадна от Исаав, не споменаваха нищо за заветните благословения. Сега, когато Яков се приготвяше да тръгне, Исаак му даде очакваните благословения.


Какви бяха благословенията, дадени на Яков (Битие 28:3, 4)? С какво те се различаваха от дадените на Исав?


Преди Исаак да даде благословенията си на Яков, той специално му поръча да не си взима за жена ханаанка, а да потърси такава от техния род. След това го благослови. Може ли да има връзка между предупреждението и благословенията? Каква?


Кои Божии обещания са особено важни за вас? Запитайте се как да направите такъв избор, че да позволите на тези обещания да се изпълнят?
Разширено изучаване Петък - 20 юли
Прочетете още:

Е. Уайт, Адвентен дом, главата “Единен фронт”.

“Какъв контраст има между поведението на Исаак и това на някои днешни младежи, дори и сред християните! Много често младите хора мислят, че отдаването на чувствата им на нещо трябва да се съветват единствено със себе си и не е необходимо да се съобразяват нито с родителите си, нито с Бога. Преди да са станали още мъже и жени, те се чувстват компетентни да избират без помощта на по-възрастните. Но няколко години брачен живот са достатъчни, за да им покажат грешката. Често обаче тогава е твърде късно да се предотвратят тъжните резултати. Липсата на самоконтрол и мъдрост и прибързаният избор увеличават злото, брачните отношения се превръщат в горчив хомот. Така мнозина са разбили щастието си в този живот и в бъдещия” (Адвентен дом).

За разискване:

1. Помислете за всички стремежи и страдания, които можеха да бъдат избегнати, ако Ревека и Исаак бяха направили мъдър избор. Кои принципи нарушиха и какво можем да научим от техните грешки, за да предпазим нашите домове от ненужни страдания?

2. Има ирония в отношението и мислите на Ревека. Тя беше разтревожена, че синът й е женен за чужденки, които щяха да го отклонят от истинския Бог. А сега го тласна към ужасна измама. Какво противоречие! По какви начини и ние сме застрашени от извършването на нещо подобно? (Вижте Матей 23:23)

3. Познавате ли някой, който е изправен пред важно решение? Ако познавате, какво като група ще направите, за да дадете най-доброто възможно ръководство? Какво можете да направите, за да помогнете на човека да разпознае Божията воля в избора си?

Обобщение:

Исаак и Ревека можеха да избегнат много от бедите в техния дом, ако бяха последвали принципите на истината и честността. Бог им беше говорил – те трябваше да Му се доверят и да Му сътрудничат.Разказ
Вярната приятелка
Ханс Олсън

Сетсуко и Мейко били приятелки от 15 години – още от момента, когато литературната евангелизаторка Сетсуко почукала на вратата на Мейко и й предложила абонамент на списание “Знамения на времето”. Мейко харесала списанието и се абонирала за него. Купила и няколко книги. Дъщеря й започнала да посещава съботното училище.

Когато семейството на Мейко се преместило в друг град, за да бъде по-близо до родителите на съпруга й, Сетсуко продължила да поддържа връзка с нея. Мейко продължила да чете списания и книги.

Като съпруга на най-големия син в рода Мейко чувствала задължението да уважава шинтоистката религия на свекърва си. Мейко я придружавала на религиозни поклонения при разни светини, но въпреки това желаела да намери смисъла на собствения си живот. Продължила да чете и Сетсуко й останала вярна приятелка. Мейко нямала свободата да изповядва християнството, но не спряла да чете “Знамения на времето” и да търси други книги, които да й помогнат да разреши вътрешните си конфликти и да намери мир. След години открила Бога, Когото търсела.

След време семейството на Мейко се върнало в Йокохама и Мейко и Сетсуко започнали да се срещат. Сетсуко поканила Мейко на църковна служба. Далеч от снаха си, Мейко най-накрая решила да посещава християнска църква. Докато стояла в църквата, прошепнала на приятелката си: “Най-после съм у дома.” Цели 15 години Мейко била водила борба за намиране на смисъл на живота и най-накрая открила това, което търсела.

Мейко благодарила на Бога, че съпругът й не се възпротивил на желанието й да стане християнка. Сега обаче се появил нов проблем. Като вярна снаха не можела да държи в тайна от свекърва си своята вяра в Бога. Как би могла да й разкрие истината, без да я нарани? Мейко внимателно обяснила на свекърва си какво е преживяла и й се извинала за това, че изоставя нейната религия. Страхувала се, че роднините й ще се откажат от нея, когато разберат за вярата й в Христос. Свекървата обаче й пожелала успех. Връзката им станала по-близка от всякога преди. Всяка от тях проявявала уважение към религията на другия.

Когато се кръстила, Мейко помолила приятелката й Сетсуко да бъде неин духовен наставник.


* Сетсуко Ивай и Сейно (Мейко) Катсумата живеят в Йокохама, където продължават да споделят вярата си в Бога с околните. Ханс Олсън е редактор на сп. “Мисия”.