"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението Съботно училищен урок от Google Play

Изтеглете Андроид приложението Съботноучилищни уроци за юноши от изтегли Съботноучилищни уроци за юноши от Google Play

Съботно Училище - официалното приложение на отдел "Съботно училище и лично служене" към ГК на ЦАСД, включващо младежки уроци Inverse

"Второстепенни" герои
от Стария Завет

Джералд и Шантал Клингбейл

Съботноучилищни уроци за възрастни
Октомври, ноември, декември 2010 г.


Урок 12 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 11 - 17 декември 2010 г.

Гиезий – да пропуснеш знака


За друг урок изберете
Всички разкази, Само стиховете
Събота - 11 декември
Стих за запаметяване:
„Господа, вашия Бог, да следвате, от Него да се боите, Неговите заповеди да пазите, Неговия глас да слушате, Нему да слугувате и към Него да сте привързани” (Второзаконие 13:4).

Гиезий е слуга. Но не просто някакъв си слуга, а слуга на един от най-великите пророци в историята на Израел – Елисей. Някога самият Елисей е бил призован да слугува на пророк Илия, за да се подготви за собственото си пророческо служене (3Царе 19:16). Помощник му е много години и едновременно с това слуша, наблюдава и проумява какво означава да бъдеш пророк. Когато Илия е взет в небето с огнена колесница (4Царе 2:11), настъпва времето на Елисей. Неговото служене не е така огнено и бляскаво както това на Илия, но упражнява също толкова широко и дълготрайно влияние.

С други думи, Гиезий има прекрасната възможност да общува отблизо с благословен от Бога човек като Елисей. Трудно е дори да си представим какво би могъл да научи и види през всичките години, през които работи за него.

Но, както ще видим през седмицата, въпреки огромния потенциал, въпреки великолепните възможности, Гиезий се превръща в жалък пример за провал. Историята на неговия живот е предупреждение за всеки, който се отклонява и губи способност да различава важно от маловажно, свято от обикновено. За нас е съдбоносно да се поучим от неговите грешки!

За тази седмица прочетете:
Битие 39:4–6; 4Царе 4 и 5 глави; 8:1–6; Еремия 9:23, 24; Йоан 13:1–17; 1Тимотей 6:10Занятие: „слуга” Неделя - 12 декември

Напишете кратка „служебна характеристика” на слугата въз основа на следните текстове: Битие 24:2–4; 39:4–6; Лука 14:17; 17:7, 8; Деяния 2:18.


Да бъдеш слуга преди всичко означава да поставиш собствените си желания, удобство и стремежи на второ място и изцяло да се посветиш на нечий друг живот. Слугата трябва да помага на своя господар да осъществява плановете си, да изпълнява неговите желания и да върши възложената му работа. Понякога трябва да носи неговите послания, да прави услуги на неговите приятели, да действа в негова полза, да върши неприятни слугински задачи. Друг път трябва да управлява неговите финанси и домакинство, но при всички случаи да действа така, че да осъществява не своите собствени цели, а тези на господаря си.

Гиезий е слуга на пророк Елисей. Да бъдеш слуга на пророк е уникална привилегия. Това включва много повече от обикновена слугинска работа. По-скоро е вид чиракуване. Самият Елисей е бил слуга на Илия (3Царе 19:19–21). Наистина, за да станеш пророк, трябва да бъдеш призован от Небето, но, изглежда, особеното време, прекарано в служба на друг пророк, помага на бъдещия да укрепи вярата и доверието си в Бога. Служейки на своя господар Илия, Елисей се научава да пренебрегва себе си и да служи на другите. Това е доказано най-доброто обучение за един бъдещ Божи служител. Не разполагаме с писмено доказателство Гиезий да е бил призован, но разполагаме с доклад за възможностите, които му се дават.

Идеята за слугата е широко застъпена и утвърдена в Стария Завет. А Исус заявява, че желанието за служене е необходимо условие за всеки, заемащ ръководна длъжност в църквата (Марк 9:35).


Прочетете Йоан 13:1–17. Каква е връзката между работата на слугата и тази на ръководителя според посочените стихове?


Учениците живеят заедно с Исус в продължение на три години. Слушат Неговите поучения, дори Му помагат в изцеленията. Но въпреки това не са готови да бъдат Божи посланици. Готови са да учат теорията и да се наслаждават на общението си с Исус, но все още не са готови да поставят себе си на второ място и смирено да служат един на друг.


Как да придобием нужното смирение и „да умрем за себе си”, за да служим истински на другите? Как да им служим, без да търсим каквато и да е отплата или компенсация?
Обучение „от първа ръка” Понеделник - 13 декември

Добрият учител обучава чрез личен пример и дава на ученика си изобилни възможности да прилага наученото на практика. Елисей е точно такъв учител.


Прочетете 4Царе 4:8–17. Каква е ролята на Гиезий в този разказ? Каква възможност му дава Елисей?


Историята със сунамката се случва непосредствено след друго чудо, направено в полза на жена. В 4Царе 4:1–7 Елисей помага на една вдовица да се освободи от дълговете си и така предпазва двамата й сина от страшната участ да бъдат продадени като роби. Сега е на път за Сунам. Като имаме предвид обществения статус на жените в библейските времена, звучи малко странно високото положение, което разказвачът отрежда на една омъжена жена. Името на съпруга й дори не е споменато. Всичкото, което ни се докладва за него, е че получава наставление да построи гостна стая и че е стар, макар и не толкова, щото да не може да надзирава прибирането на жетвата от нивите си. В първата част на историята Елисей активно включва Гиезий. Изпраща го да повика жената и след това изказва обща благодарност от свое и негово име. Пита го за мнението му и приема неговото предложение. Слугата „печели точки”, като демонстрира наблюдателност и показва съчувствие към реалната нужда на жената- да има син. В рамките на една година детето се ражда – резултат от Божието чудо.


Прочетете 4Царе 4:18–31. Как се променя поведението на Гиезий в сравнение с предишната история?


„Детето чудо” вече е голямо момче. Гиезий все още е слуга на Елисей, но чувствителността, която някога е имал, сякаш е изчезнала. Когато жената профучава покрай него, за да прегърне нозете на Елисей, той се опитва да я отблъсне. Вижда само „простотията” на тази сунамка, която с действието си нарушава всички норми на общественото поведение (ст. 25–27). Изглежда, не може да усети дълбокото страдание на душата й, което Елисей веднага долавя.


Понякога е възможно да сме толкова погълнати от себе си, така вторачени в собствената си личност, че да станем безчувствени към болките и нуждите на другите. Кой не се е озовавал и от двете страни на барикадата? Как да се научим да бъдем по-чувствителни към нуждите и чувствата на другите? И как да приемаме по-великодушно нечувствителността на другия спрямо нас?
Въпрос на вяра Вторник - 14 декември

Прочетете 4Царе 5:1–19 и отговорете на следните въпроси:


1) Коя е причината царят на Израел да реагира по този начин? Основателно или неоснователно мисли така? Какво се страхува, че става всъщност?


2) Коя е причината Нееман да реагира по този начин спрямо съвета на Елисей? Какви логични основания има? По какъв странен начин неговата реакция е отражение на реакцията на израелевия цар спрямо писмото?


3) Прочетете стих 12. Каква е логиката на сирийския военачалник? Къде е грешката му?


4) Какво е поведението на Нееман в присъствието на Елисей след чудото? Какво говори това за неговия характер?


5) Защо според вас Елисей отказва да приеме каквито и да е пари от богатия военачалник? Защо това е толкова важно?


6) Прочетете внимателно стихове 17–19. Какво се случва? За какво всъщност моли Нееман и защо Елисей му отговаря така?
Падението на Гиезий Сряда - 15 декември

Понякога, особено от съвременна гледна точка, е трудно да разберем защо библейските герои правят това или онова и най-вече при наличието на такова изобилие от чудеса. Чудното изцеление на Нееман става пред очите на Гиезий. Той е свидетел не само на Божията сила, но и на действията на своя господар, който отказва да вземе пари от богатия военачалник. Логично е да предположим, че това ще му е повече от достатъчно да го смири пред Бога и пред хората. Но явно не е.


Прочетете 4Царе 5:20–27. Как Гиезий оправдава – поне в началото – своите действия? Какви фини намеци за национални и етнически предразсъдъци откривате в начина му на мислене?


Библията е изпъстрена с предупреждения колко опасно е привързването към земни притежания и пари. Но те не се отнасят само за богатите. Проблемът не е в обема на притежанията, а в отношението към тях. Битката срещу алчността изисква непрестанна бдителност. Постоянно трябва да следим собственото си отношение към материалните неща и да ги посвещаваме на Бога. Можем да останем в правия път чрез непрекъснато даване – не само на материални блага, но и на време. Стремежът към материалното ни заслепява за истинската ни мисия и цел в живота. Затова, ако не внимаваме, тя може да стане причина за вечната ни гибел в края.

Странно, Гиезий се заклева в името на живия Бог, а след това отива да извърши измама. Нима смята, че живият Бог не го вижда? Какво разтърсващо доказателство за способността и силата на нашето покварено сърце да ни подмами!

Да, Нееман е изключително щедър, но вероятно продължава пътя си с някои смущаващи въпроси в ума – особено след като собствените му слуги се завръщат с разказ за необяснимото поведение на Гиезий. Слугата е позволил на своята алчност да попречи на свидетелството, което Елисей иска да даде на този новообърнат човек.


Много е лесно да подценим невероятно силната „хватка“, в която може да ни стиска алчността за пари (1Тимотей 6:10). Помислете за примери – както от Библията, така и от историята, и от живота – на хора, които алчността е довела до гибел. Как да се пазим от това най-често изключително опасно изкушение?
Живот с „огризки” Четвъртък - 16 декември

За последен път откриваме Гиезий в 4Царе 8:1–6. Къде се намира бившият слуга на Елисей и с какво се занимава?


От голямото чудо с възкресяването на сина на сунамката са изминали много години. Кожното заболяване на Гиезий изглежда не го е обезобразило твърде много, тъй като го откриваме в царския двор. „Екс-слугата” на Елисей разказва за миналото. Перчи се с пророка и с неговите чудеса, опитвайки се най-вероятно да подчертае собствената си важност, тъй като е бил тясно свързан с него.

Едва ли някога щяхме да научим за този „сериал” от разкази, ако не се случва в точно определен момент. Библейският писател докладва, че точно когато Гиезий разказва за чудото с възкресяването на сина на сунамката, самата тя се явява пред царя. В Своето провидение Бог използва самохвалствата на слугата, за да помогне на жената. В този момент тя най-вероятно е вдовица, тъй като мъжът й изобщо не е споменат; освен това твърде необичайно е по подобен въпрос пред царя да се явява една жена, а не мъжът й. Логично е да допуснем, че докато синът й възмъжее, тя носи отговорност за семейството. По време на опустошителната суша е напуснала страната за седем години. От човешка гледна точка правилните връзки с правилните хора може да изглеждат огромно предимство, но Бог мисли по различен начин.


Кое е наистина важно и ценно в живота? Защо? Вижте Еремия 9:23, 24.


На това място Гиезий изчезва от историята. Тъжното е, че е можел да върши Божието дело, да работи за Бога. Можел да научи много от Елисей; да стане следващия велик пророк, дори водач и учител в пророческите училища. А всичкото, което може да прави сега, е да разказва за доброто старо време, когато е работил с пророка. Гиезий е можел да твори история; сега обаче може само да разказва за нея и да живее с миналото.


Има нужда да си припомняме и да размишляваме над отношенията си с Бога в миналото. В същото време е необходимо да внимаваме, да не би да започнем да живеем в миналото и с миналото за сметка на богоугодния живот в настоящето. Как да постигнем равновесието? Как прекаленото обръщане към миналото може да повлияе отрицателно върху настоящия ни живот с Господа?
Разширено изучаване Петък - 17 декември

„Опитността на този човек, на когото са дадени висши и святи привилегии, ни отправя тържествени предупреждения. Поведението на Гиезий би могло да стане камък за препъване по пътя на Нееман, чийто ум е озарен от чудната Божия светлина и който е благоразположен към живия Бог. За измамата, извършена от Гиезий, няма извинение. Той остава прокажен до деня на смъртта си, прокълнат от Бога, отбягван от своите съчовеци.”

„Лъжливият свидетел няма да остане ненаказан и който издиша лъжи, няма да избегне” (Притчи 19:5). Хората може да укрият злите си дела от човешки очи, но не могат да измамят Бога. „Всичко е голо и разкрито пред очите на Този, пред Когото има да отговаряме” (Евреи 4:13). Гиезий решава да измами Елисей, но Бог открива на Своя пророк какво е говорил слугата му на Нееман, както и всички подробности от тяхната среща” (Елън Уайт. Пророци и царе).

За разискване:

1. Дайте пример за предупредителни сигнали, че парите или стремежът към тяхното придобиване измества Бог от живота ни. Как да се научим ние да използваме парите, а не те – нас? Каква е ролята на десятъка и доброволните дарения във връзка с цялата тема за влиянието и силата на парите в живота ни?

2. В групата обсъдете отговорите си на въпроса от частта за четвъртък. Кое на практика е важно в живота и защо е толкова лесно да изгубим от поглед истинските неща?

3. Какво би могло да накара Гиезий да мисли, че измамата му може и „да мине”? Той знае, че Бог съществува; виждал е как прави чудеса – някои направо невероятни. И въпреки всичко се опитва да измами своя господар. Сигурно и преди е правил подобни неща и му се е „разминавало”. Сигурно е успявал да намери „солидни” оправдания за своите действия – поне пред себе си. Не знаем. Това, което знаем със сигурност обаче е, че никак не е трудно сами да измамим себе си. Как да се научим да избягваме този капан на самоизмамата?

4. Върнете се на 4Царе 5:17–19. Какви поуки предлага (или, може би не предлага?) молбата на Нееман към Елисей относно поклонението в капището на Римон?

5. За какви практични начини да служите на другите се сещате?
Разказ
Неочакван коледен подарък
Наталия Христова

Миналата година, веднага след като приех адвентната вест, поисках да споделя и с другите новата си радост и любовта си към Бога. Не знаех обаче как да го направя. По време на коледните празници пасторът ни даде екземпляри от съкратения вариант на „Великата борба” и ни призова да ги раздадем. Взех една книга и се помолих Бог да ми покаже човека, на когото да я подаря.

Реших да дам книгата на бившата си съученичка Антония. Тя ми благодари и погледна съдържанието. Главата, в която се обяснява какво става с човека, когато умре, я заинтригува особено много. Пожела да разбере повече за вярата ми и най-вече за това, което се случва след смъртта. Бях съвсем нова адвентистка и не знаех как да й обясня. Предложих й да я посещавам всяка седмица и да й разказвам съботноучилищния урок от предишната седмица.

Когато посетих Антония, нейната по-голяма сестра Антоанета беше там. Антоанета прояви интерес към нашите дискусии и аз реших да посетя и нея, макар че не бях поканена. Тя ме покани и след като поговорихме, аз й предложих да й покажа поредица от библейски теми, в които имаше картини и текстове от Библията, предназначени за публични евангелизации. Обясних й, че съм готова да го правя за нея и за всеки, който пожелае да слуша.

Антоанета прие и покани съпруга и децата си. Трябваше ми морална подкрепа, затова поканих младежкия ръководител от църквата да дойде с мен. Представихме материалите в дома на Антоанета, след което я поканихме да ни посети заедно със съпруга си в нашата малка църква.

Антоанета и съпругът й се съгласиха да дойдат. Останаха доволни от приятелското отношение на вярващите и от новите истини, които бяха научили у дома. „Аз съм християнка от известно време – казва тя. – Но едва когато Наталия ме покани в адвентната църква, очите ми се отвориха за истината.”

„Никога не съм очаквала да получа подаръка на Божията любов, когато посетих сестра ми миналата Коледа - добавя Антоанета. – Този подарък преобрази семейството ми завинаги. Сега имаме по-щастлив живот и ние сме по-здрави и разбираме Божията воля за живота ни.”

Антоанета и съпругът й се подготвят за кръщение. Те са плод на един малък коледен подарък. Сестра й Антония все още проявява интерес и иска да научи повече, затова заедно с Антоанета я посещаваме и споделяме вярата си с нея.


* Наталия Христова споделя вярата си в Чирпан, България.

Created by ULimited®