"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

"ИЗБИРАМ ДА СЪМ ЗДРАВ"
Живко Грушев

Под това мото вече шеста седмица с успех продължава организираният от Евангелизаторския отдел при ЦАСД и Фондация "Грижа за здравето" здравен семинар в Спортен Център Сиконко (срещу метростанция "Люлин"). Върху основните принципи и фактори за добро физическо здраве говориха доц. д-р Т. Аврамова, д-р Г. Гешанова, д-р Г. Георгиева, д-р А. Дамев, А. Лазарова и Ю. Митева, а за общуването и добрия климат в семейните взаимоотношения говори секретаря на СЦАСД п-р Ц. Митев. През шестата седмица на семинара за нашето духовно здраве, за постигане на вътрешен душевен мир в това неспокойно време говори председателя на СЦАСД п-р Н. Левтеров.

Освен актуалните и полезни здравни беседи пред обществеността в този голям район на гр. София, бе представено и здравно изложение. Така беше предоставена една възможност на посетителите да си направят измервания на ръст, тегло, мазнини в тялото, кръвно налягане, кръвна захар, функционално състояние на сърце и бял дроб, а също и антистрес масаж.

Мнозина от посетителите изразиха желание да не се прекратява този здравен семинар. Някои питаха, дали има възможност този семинар да бъде излъчен по някой кабелен канал на телевизията. Интерес явно имаше и това е така, тъй като Бог възнагради усилията на организационния съвет, който няколко месеца подред редовно се събира и обсъжда подготовката на семинара.

И накрая, организационният съвет благодари на всички, които се включиха в подготовката и провеждането на здравния семинар. Благодарим и на всички посетители, които отделиха от своето време, за да посетят семинара.

Използваме възможността да се обърнем още веднъж към нашите посетители, като се надяваме, че след така получената информация нещичко ще направят за доброто на тяхното здраве, като приложат на дело добрите принципи на здравословния начин на живот. Организационният екип пожелава на всички граждани на българската нация да бъдат здрави и трудоспособни.

Програма за мероприятията през следващия месец ще се раздават след беседите ни в сряда от 18 до 19 часа на същото място.

1Сол.5:23 "А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос."

Организационен съвет при ЕО на ЦАСД - Люлин
15.11.2006г. кор. на sdabg.net Ж.Грушев