"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Среща на "ветераните" в Кюстендил
Руси Русинов

На 16.09.2006 г. - Църква "Б" - Кюстендил преживя незабравими мигове на срещата с "ветераните"- тези които са положили основите на Адвентната църква в града! Поканени бяха всички служители на църквата, както и членове, работили за църквата преди нас. Сърдечно благодарим за почетното присъствие на Пастор Георги Чакъров,

както и на п-р Едмил Маринов и неговата съпруга, п-р Симеон Колев и съпругата му, сестра Венета Паралиева и най-старите членове на църквата в Кюстендил - Мария и Веско Гогови. Погрижихме се за скъпите ни гости, като ги поканихме да седнат пред амвона, така че да могат да прочитат специалното послание изпратено до тях, проектирано върху голямото бяло платно - "Вие разорахте и насадихте! Ние ще се погрижим за посятото!"

Възрастните членове и служители се радваха да видят плодовете на своя труд и да отдадът хвала на Христа за препълнената църква - тяхни по-млади във вярата братя и сестри, дошли да ги почетът и покажат уважението си с присъствието си. Най-хубавият момент бяха топлите спомени и опитности, които разказваха "ветераните"! В същото време на бялото платно се редяха снимки от "доброто старо минало", което беше посрещнато от църквата с голям интерес.

Сестра Зоя Милева прочете историята на църквата, от нейното създаване до наши дни. Спомнихме си за времето, когато Любен Паралиев и съпругата му ни водеха на излети и екскурзии.

Спомнихме си за службата на кроткия пастор Станчо Димов и незабравимия пастор Димитър Киров.

Кой може да забрави първото голямо кръщение на язовира, плод от неуморната работа на служители и миряни и голямата евангелизация на п-р Робърт Уейгли.

Показан бе и видеоматериал от онези "златни години", което много разчувства присъстващите, особенно онези, които видяха себе си преди 13 години.

След официалната част на богослужението, направихме един голям общ обяд, казвам голям, защото участваха около 400 души.

За "шведската" маса добре се бяха погрижили домакинките, разпределяйки поравно храната донесена от църковните членове.

Всички останаха доволни и щастливи, а най-вече ТЕ - хората, които разораха и насадиха!!!

Ние сме екипа на п-р Симеон Колев - за евангелизации всред роми и турскоговорящи. Ето една наша опитност, която особено ни насърчи при провеждането на евангелизация в ромския квартал на гр. Твърдица:
Отново имахме проблеми с микробуса по пътя! Но ние като че ли свикнахме с това, тъй като има някой, който не иска да ходим на евангелизации и да проповядваме Христовото Слово. Когато премина първата вечер на евангелизацията, един мъж от слушателите дойде при п-р С.Колев и му разказа какво е сънувал в началото на седмицата. "Сънувах това място на което сега провеждате беседите си, излъчваше се светлина от мястото. После видях лицата ви и вашето лице пасторе и от вас се излъчваше светлина..." - този човек ни познаваше без да се бяхме срещали преди това. Останахме учудени, но и насърчени независимо от резервите, с които приемаме сънищата. А вие как бихте приели разказа на този човек?!