"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Изпит на вярата
Семейство Андрееви, гр. Варна

Приятели сме на църквата на адвентистите от седмия ден от 1989 г. Предстоеше ни покупка на ново жилище, но първо трябваше да продадем настоящето, в което живеехме. Всичко това трябваше да стане за 30 дни, защото вече си бяхме харесали новото жилище и бяхме го капарирали.

Изтеглихме и кредит. Започнахме ремонта, вложихме всичките си пари. Междувременно течеше обява за жилището, в което все още живеехме. Обаждаха се много фирми и частни лица, но никой не проявяваше сериозен интерес. Съпругът ми беше стигнал до ръба на нервна криза, струваше му се невъзможно някой да купи старото ни жилище за толкова кратко време, а всъщност оставаха само четири дни до изтичането на срока за сделка. Признавам, че и аз се бях отчаяла, въпреки че не го показвах, но силно вярвах, че Бог няма да ни изостави. Просто искаше да видим колко твърдо стоим зад вярата си и дали изцяло му се доверяваме.

И стана чудо! Оставаха по-малко от три дни, а трябваше да плащаме новото жилище. В противен случай щяхме да го загубим, но Бог не ни изостави. Обади се едно семейство от Русе, което прояви интерес към стария ни апартамент и каза, цитирам: купуваме го. Не мога да ви опиша какво облекчение почувствах, тогава коленичих и благодарих на Бог от цялата си душа. На 11 септември изповядахме сделката за стария апартамент, а на 13 сключихме за новото жилище. Хвала на Бог!!!