"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Проповеди

Спасението от греха

Днес, бих желал да говоря за спасението ни от греха и смъртта.
Ще използвам доста примери, за да станат големите идеи на Божия спасителен план достъпни и разбираеми за нас.

Как биваме спасени?

Да си представим следната картина: Връщаме се в епохата на робството. Ние сме роби на силен, властен и жесток робовладелец, който не ни жали дори и да загинем. Той мрази всичките си роби и ги подчинява на своята си воля. И понеже е зъл и мрачен човек и нашият живот не е кой знае колко весел и приятен. (Разбирате за какво говоря нали - за сатана, за дявола, за княза на този свят). Но един ден, когато ние сме били на работа, в имението е дошъл човек, който има власт над цялата област и плаща цената и откупува всички роби от имението, и нас включително. В такъв случай нашият стар господар няма нито юридическа, нито по каквато и да е друга линия власт или права над нас! Даже има писмо оставено от новия ни собственик и господар - и то е тъй радостно за нас, защото в него служителите Му ни пишат, че ни се дарява свободата на нови хора и всички сме поканени да отидем при Него! (Сега се досещате, че говоря за Исус).

Какво да стори злия господар за да ни задържи? Сатана отлично знае, че няма никакви права над нас - всеки наш дълг е бил платен, всички хора са били изкупени от Исус заедно със земята. Какво да стори робовладелеца Сатана, за да ни задържи?

 • на онези роби, които не знаят, никога да не открие делото, характера и писмото на Новия ни собственик - Христос.
 • да изопачи представата ни за Него и имението Му - чрез лъжи и погрешни представи. Да създаде в нас силни предразсъдъци и погрешно впечатление за Христос.
 • да ни държи в страх, че само ако дръзнем да си тръгнем от имението му, неговите надзиратели ще ни убият.
 • да ни посочи ред фалшиви условия, които уж новият ни Господар е посочил за да можем да отидем при него и Той да ни приеме.
 • да ни представи пътя до дома, толкова труден и мъчителен, че е по-добре изобщо да не тръгваме и да си останем при него.
 • да ни плаши, че не сме годни да живеем като свободни хора и постоянно да ни изтъква дамгосването с робския знак - нашите робски навици и черти. Те трудностите и отговорностите на свободния живот са тъй големи - най-непоносимите в света!
 • да ни даде отстъпки, даващ си вид, че ни облекчава живота - да не се чувстваме толкова зле, за да останем с него. Добре сте си тука, добре! Къде ще ходите!
 • да излезе с присмех и да каже: - Това писмо е за роби нали? Но вие не сте роби, а сте мои приятели - ето давам ви благата на цялото си имение - те са ваши, аз ви ги давам. Останете си тук! Все пак, аз не ви третирам като роби - нали?!
 • да им даде големи занимания - за да отвлече погледа и мислите им от Христос. Ти ще постигнеш - давай!
 • да ни убеждава постоянно, че когато новият ни собственик ни прочете автобиографията ще ни каже: - Ти си бил голям престъпник - за теб няма място тук!
 • да подкупи някой с определени привилегии да агитират да останем
 • да изпрати при нас провокатори, които да казват: ние бяхме там - ужасен човек, хората му са ужасни хора, сектанти, особняци, нима и вие искате да станете като тях.
 • изважда от сейфа си списъци с наши дългове и казва - Добре бих те пуснал, но кой ще ми плати щетите? Иди поработи, върни ми парите и стягай багажа. А на служителите си казва - идете и му погодете номера, за да затъне още повече в дългове и никога да не излезе от тук.

За да не стане досадно ще спра до тук. Представяте ли си, братя и сестри, че всичко това е една истина?!

Сега да ви попитам: Всички тези твърдения на Сатана, променят ли решителният факт, че за всеки един от нас е била платена цена и ние сме били изкупени и освободени от Христос още докато бяхме роби?! Посочете едно твърдение, каквото й да е, което променя факта, че Исус ни е освободил, като е платил всички наши дългове! Не можем, никой не може! Няма нито един факт, нито едно твърдение, което може да промени факта, ЧЕ Исус Христос УМРЯ ЗА ВСИЧКИ ГРЕШНИЦИ, НА ВСЯКО МЯСТО, ВЪВ ВСЯКО ВРЕМЕ, ЗА ТЕБ И ЗА МЕН!

Йоан 3:16 Нашето спасение е невероятен акт на Божията любов дала Исус Христос в откуп за нас! Тит.3:5

КАК БИВАМЕ СПАСЕНИ?

КАТО ПРИЕМЕМ ТОВА, КОЕТО ТОЙ НАПРАВИ, А НЕ НАПРАВЕНОТО ОТ НЯКОЙ ДРУГ!

Как приемаме спасението?

В 1861г. президента на САЩ - Абрахам Линкълн - обнародва всеобща прокламация, за освобождаването на всички роби на територията на САЩ. Много от робите напуснаха своите господари, с един мотив - посочвайки им този президентски указ като неопровержим факт! В Южните щати предимно, други пък от робите от страх да не ги бият, ако си тръгнат не повярваха и си останаха роби в плантациите на господарите си. Трябваше да избухне война Север с/у Юг за да се премахне робството. Тази война бе нагледен урок за човечеството за много по голямата Великата борба м/у силите на доброто и на злото за всеки човек!

Въпрос: Как едните решиха, че са свободни, а други не? На какво се позоваха? - Чрез вяра в думите на президента Линколн, нали? И ние чрез вяра в Божието слово трябва да решим, че сме свободни от робството на греха, ЗАЩОТО БОГ ГО Е КАЗАЛ!

Не е ли учудващо, че толкова малко хора вярват в този факт?! Целият свят е обвит с тайнствен, свръхестествен воал, хвърлен от Сатана и това е една масова хипноза над 6 млрд. души! Грехът е хипноза, хората са омагьосани от демоните! Парадоксално е, че празнуваме национални празници за освобождение от различни робства, а пъшкаме и страдаме под робството на греха, без да ни дойде и на ум - да проявим интерес дори, относно БОЖЕСТВЕНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАШЕТО ОСВОБОЖДЕНИЕ! Направо е невероятно, как освободени хора продължават да си живеят в плен на Сатана, страдат, измъчват се, умират, но не вдигат глава да погледнат и да повярват на Божиите думи и да се спасят!

Разказах всичко това за да ви изтъкна, как вярата наистина оформя и ръководи живота на всеки човек. Йоан 8:24,31,32 Вярата в думите на Исус ни прави свободни!

Йоан 3:18 - 21 Никой човек не е осъден затова, че върши грехове, а сам се обрича на смърт, като не излиза от мрачните галерии на греха, за да диша чистия въздух на спасението и да гледа красотата на Слънцето на правдата - Христос! Еф.2:8

КАК ПРИЕМАМЕ СПАСЕНИЕТО?

КАТО ПРИЕМЕМ С ВЯРА НЕГОВИТЕ ДУМИ, А НЕ ДУМИТЕ НА КОЙТО Й ДА Е ДРУГ!

И тази вяра те подтиква да действаш и да живееш по нов начин - близо до Исус и далеч от робството на греха!

Докога сме спасени?

Джон е огромен, красив негър изложен на пазара за роби. Минават купувачи, спират се възхитени от телосложението му, но цената е твърде висока. Джон е намръщен от факта, че го третират като животно, та дори му гледат и зъбите! Спира се нов купувач. След кратко събеседване със собственика го откупва. Тръгват. Джон е с вързани отпред ръце. Вървят. Една мисъл се спира в ума на Джон - Ще го убия по пътя! Спират. Новият му собственик се обръща рязко към него и му казва съвсем ясно: Джон, ти спечели моите симпатии. И преди негърът да се опомни, въжетата около ръцете му са свалени. След това някак си властно бръква в джоба си и казва : Ето ти документ за твоето освобождение. Ти си вече свободен човек Джон! Имаш ли някаква молба преди да се разделим? Негърът поглежда право в очите своя нов притежател. Грейва широка усмивка заливаща лицето му. Той сякаш оживява, разперва широко силните си ръце. Да - имам! Да стана твой роб завинаги, Господарю мой! И големият негър коленичи пред своя благодетел, навеждайки главата си до праха на земята. - Стани, приятелю, ти не си вече роб. Ние сме приятели. А щом искаш да ми бъдеш съдружник - заповядай с мен - ела у дома! И двамата се качват на каретата и потеглят в посока към имението! Йоан 14:15 Послушанието винаги извира от сърце приело Божията любов и изпитало Божието спасение! Послушанието не е условие за спасение, а следствие от радостта на спасението!

Искам да ви попитам - след тази случка ще се промени ли нещо в статута на Джон, ако например той от непохватност вземе та счупи един от инструментите на своя благодетел? Или пък поради стария си начин на живот все още извършва недостойни за един свободен човек неща? Дали ще бъде върнат на пазара за роби, от този, който го откупи? Не, нали! И аз си мисля, че няма обстоятелство или грешка от страна на Джон, която да подтикне благодетелят му да го превърне отново от свободен човек в роб. Ако това е била целта на този нов Господар - той нямаше да го освободи.

Кога преставаме да бъдем спасени? Ако Джон злоупотреби с доверието към своя благодетел и започне да краде, да безчинства, да съсипва повереното му - той ще трябва да избяга от дома на своя освободител. Да - той е свободен наистина, но кучетата на съседният плантатор робовладелец не знаят това. Да - той има документ, но тази хартия ще бъде още по-безмилостно разкъсана пред очите му от някой зъл робовладелец и Джон ще бъде отново окован в робски вериги.

Това е и нашето положение. Когато Христос те е откупил и те е освободил, Той го е сторил не с условието да спреш да грешиш, а въпреки него. Това, че ти ще грешиш, е предвидено. И може би най-радостната новина за нас е, че само в Божието царство, само с Исус, само на територията на този нов Господар ние можем да грешим и да продължаваме да бъдем спасени, свободни и щастливи. Защо? 1Йоан1:9 защото изповядваме греха си и продължаваме да живеем с Него!

Да разгледаме примери.

Помислете за някое дете, което расте и се развива. Прави ли грешки и бели? Случва ли се да падне? Прави ли глупави неща? Как да се отнасяме към него? Има един универсален принцип за всички времена. Според този принцип - единственият човек, способен да превъзмогне грешките и неуспехите си е този, който е обичан и приеман въпреки тях.

Какво ще кажем за шофьорските курсове? Спомняте ли как са протекли? Всичко ли беше наред от първата обиколка? Ще се научи да кара само този, на когото е позволено да прави грешки и същевременно да продължава да кара.

Така е и когато започнем нова работа. На нас ни се дава време за да влезем в нещата и да се научим. Не ни уволняват, затова, че сме неопитни. Напротив - приемат ни и ни окуражават - давай! Гледай напред! Това е единственият вид обкръжение, при което човек може да се отпусне и да си помисли кой е правилният начин да свърши дадена работа.

Исус знае, че не умеем да обичаме - никой не ни е учил на това, никой не ни е обичал преди, както сега ни обича Исус. И Той те приема и ти казва: Сине, Аз дадох живота Си за да те откупя и спечеля твоята любов. Ела при мен, не бой се! Аз не те осъждам, синко, аз ти се радвам чадо, защото ти “бе изгубен и се намери, мъртъв бе и оживя”! Аз ти се радвам щерко моя - не те осъждам, а те обичам! Имай Моя мир - Аз никога няма да те изоставя! Соф.3:16,17 Бог ни се радва, братя и сестри, и иска да му се доверим напълно. Още днес можеш да отидеш при Исус и да му кажеш: Боже, обичам Те, че ме приемаш въпреки грешките ми! Сега имам пълно желание да съм с Теб! Моля Те, ела и живей в моето сърце, защото то е така ранено, че не може лесно да ти се довери дори на Тебе, Спасителю Мой!

ДОКОГА СМЕ СПАСЕНИ?

ДОКАТО ОСТАВАМЕ С НЕГО, А НЕ С НЯКОЙ ДРУГ ИЛИ НЕЩО ДРУГО!

Въпрос: Исус дойде да спаси всички грешници. Защо на едните казваше с толкова любов - аз не те осъждам! Прощавам ти! Иди си и не съгрешавай вече!, а на други “Горко вам! Змии, рожби ехидни! Как ще избегнете от осъждането в пъкъла!”(Мат.23:33)? Нали всички са болни грешници! Нали е умрял за всички?! Защо вестта му е различна?!

Единственото обяснение е, че първите изпитваха остра нужда от избавление и закрила, а другите не искаха и да чуят, че са болни! На първите Исус им даде даром спасението и те в нуждата си го приеха и оздравяха. На вторите Исус също искаше да им даде спасение, но те му се присмиваха. В чистата си, искрена любов, със сълзи на очи, и със свещен, бащински гняв, като последен апел - Исус им каза стряскащи думи та дано да се опомнят след това. И вашият глас изгърмява с гневен тон, когато опасността за детето ви е голяма, а то продължава да не ви слуша, нали? Но и вие майки, го правите със същата тази любов, с която сте ги родили!

Как преценяваме, кой ще бъде спасен?

Ако отидете в болницата и там, в една от стаите, лежат двама смъртно болни. Дори да единият да се е съгласил да го свържат със системата, чрез която се прелива в тялото му животоспасяващото лекарство, а другият да не се е съгласил пак ще ни бъде трудно да кажем кой ще има шанс да оживее. Ще бъде голяма глупост да отправите и към двамата уверението - Не се безпокойте - вие сте болни, но няма да умрете, защото Исус обича всички болни грешници и умря вместо тях! 1Кор.4:5

Ако кажете на всички грешници, че те са спасени и греховете им са простени, вие просто ще ги убиете. Вярно е, че лекарството за всички тях е толкова близо до тях, вярно е, че Лекарят гори от желание да започне преливането на животоспасяващата съставка, но те трябва да повярват първо на Доктора, че наистина умират, трябва да размислят и да се обърнат лично към Него за помощ с желанието да бъдат включени в системата.

От друга страна не можем да кажем нищо относно спасението на онези, които ни изглеждат свързани с Христос! Ние не можем да знаем, кой се е истински свързал с Христос и кой не е за да преценим - кой ще бъде спасен!

КАК ПРЕЦЕНЯВАМЕ, КОЙ ЩЕ БЪДЕ СПАСЕН?

ХРИСТОС ДАВА ОЦЕНКА КОЙ ЩЕ БЪДЕ СПАСЕН И НИКОЙ ДРУГ!

Заключение:

- КАК БИВАМЕ СПАСЕНИ?

КАТО ПРИЕМЕМ ТОВА, КОЕТО ТОЙ НАПРАВИ, А НЕ НАПРАВЕНОТО ОТ НЯКОЙ ДРУГ!

- КАК ПРИЕМАМЕ СПАСЕНИЕТО?

КАТО ПРИЕМЕМ С ВЯРА НЕГОВИТЕ ДУМИ, А НЕ ДУМИТЕ НА КОЙТО Й ДА Е ДРУГ!

- ДОКОГА СМЕ СПАСЕНИ?

ДОКАТО ОСТАВАМЕ С НЕГО, А НЕ С НЯКОЙ ДРУГ ИЛИ НЕЩО ДРУГО!

- КАК ПРЕЦЕНЯВАМЕ, КОЙ ЩЕ БЪДЕ СПАСЕН?

ХРИСТОС ДАВА ОЦЕНКА КОЙ ЩЕ БЪДЕ СПАСЕН И НИКОЙ ДРУГ!

Засега Ти си спасен от греха, ако приемаш това, което Той направи за теб; ако продължаваш да вярваш, че Неговите думи са за теб и ако оставаш лично с Него!

Ако продължаваш да правиш това и занапред ти имаш цялото уверение на Библията, че си спасен! Христос е нашето спасение и никой друг! Той е радостта и песента на нашия живот сега и завинаги! И ние се радваме, че не ние, а Той има последната дума относно нашето спасение! Амин!

п-р Красимир Карев
Created by ULimited®