"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Да бъдеш готов

Галският принц посетил Мидлант. Искал да се хареса на жителите на провинцията и особено на работниците. Той отишъл при един занаятчия, в чиято работилница се влизало направо от улицата. Целият град узнал новината. "Каква почит, какво щастие!" - му казал на другия ден един братовчед.

- Това, разбира се, трябва да ме радва. Но при мен цареше такъв безпорядък, както винаги. Аз бях мръсен и небръснат. Ако знаех, че князът ще дойде при мен, щях да се подготвя, за да го посрещна достойно.

Един ден Князът на князете, Господ на господарите, Царят на царете ще дойде внезапно. Ще бъдеш ли готов да Го посрещнеш?

"Човешкият Син ще дойде в час, в който не мислите" (Матей 24:44).

Created by ULimited®