"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Великото божие царство: кой направи човека?

Следващата вечер Норман и Ирис напомниха на майка си за обещанието да им разкаже още нещо за чудните истории, свързани с Исус.

- Какво искате да ви кажа? - попита майка им.

- Искам да ни кажеш откъде са дошли всички хора по света - каза Норман. - Едно момче в училище ми каза, че хората някога са били маймуни.

- Хубав въпрос, Норман. И се радвам, че го зададе.

- Всички ли сме имали опашки? - изсмя се Ирис.

- Не, наистина не - каза майката. - Тази история, за маймуните и хората произлезли от тях, е съвсем погрешна. Аз ще ви кажа истината. Спомняте си, че снощи ме попитахте как е направен света и звездите. Прочетох ви отговора от Библията, тази вечер ще направя същото.

Първата глава на книгата Битие, (с която започва Библията) ни казва как е сътворено всичко - земята, дърветата, цветята, животните и самия човек. Знаете как бе създадена земята - "Бог рече и стана". Същото е и с всичко друго по земята. Не зная колко време е мислил Бог, като планирал и най-фините подробности, за да няма никаква грешка. Зная само, че когато Той бил готов да действа, всичко, което трябвало да направи било - да каже думата и онова, което искал да сътвори се появявало.

- Това ми напомня за нещо, което веднъж учителят ни каза - прекъсна я Норман. Отначало хората били нещо като червеите и трябвало милиони години докато ево... докато се превърнат в хора.

- Искаш да кажеш "еволюират". Да, зная. Много хора казват такива неща в днешно време. Но тези хора не вярват в Библията. Много погрешно е учителят да ви казва това, защото то не е вярно. Чуйте: "Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде: мъж и жена ги създаде" (Битие 1:27). Не е ли по-добре да мислим, че Исус ни е направил, отколкото, че сме произлезли от червеи?

- Не искам да съм червей - прекъсна я Ирис. - Толкова е лесно да го нарежеш на парченца.

- Чуйте още нещо: "Господ Бог създаде човека от пръст из земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и стана човекът жива душа" (Битие 2:7). Ето истинската история за това как хората са започнали да живеят на тази земя. Библията отново и отново повтаря, че Бог е създал човека по Свой образ. Никъде не споменава, че човекът е еволюирал милиони години.

- Но има ли някакво значение кое от двете неща вярваме? - запита Норман замислено.

- Разбира се, че има - каза майката. - Ако човекът е произлязъл от някакви мърдащи създания в блатото и постепенно се е развил, тогава няма защо да обича Бога и да Му се покланя. Но ако е направен от Исус, по Негов образ, тогава той ще почита Своя Създател, собственото си тяло и другите хора. Обичам да си мисля как нашите първи родители са създадени по Божий образ.

- Какво означава това? - заинтересува се Норман.

- Мисля, че означава точно това, което казва. Образ значи подобие, да си като Него. Бог ни е направил като Себе Си. Бог е направил човека не само да изглежда като Него, но му е дал и силата да мисли, да избира, да действа, да обича - да живее както Него самият.

- Хората като Бога ли са сега?

- Мисля, че понякога, да. Срещат се и добри хора, които обичат Бога и Неговото Слово, които са "верни като стомана" и са щастливи поради своята доброта. Те може да не са така красиви, както Адам сигурно е изглеждал сътворен от ръцете на Създателя, но все пак носят нещо от славата на Божия образ.

- Колко жалко за изгубената прилика!

- Да, сигурно и Исус мисли така. Той направил човека красив и се е надявал, че винаги ще бъде такъв. Но знаем, че някой ден Исус ще дойде пак и отново ще направи да изглеждаме като Него. Библията казва, че "когато се яви втори път ще бъдем като Него; защото ще Го видим както е" (1 Йоан 3:2).

Created by ULimited®