"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

 Урок 3 

Най-хубавият ден

Битие 2:1-3

Някога поглеждал ли си подарък, който си получил и да не можеш да си спомниш кой ти го е подарил? Когато Бог създал света, Той знаел, че имало толкова много вълнуващи неща за правене, че хората можели да забравят кой им бил дал това прекрасно творение. Дори можели да забравят Него. Затова Той им дал още един специален подарък.

Наближавало края на шестия ден от Сътворението. Адам и Ева се срещали с Бог под сянката на Дървото на живота.

- Виждате ли залеза на слънцето? – най-вероятно попитал Бог – Харесва Ми начина, по който небето става розово и оранжево и червено, когато слънцето залязва, а на вас?

Докато наблюдавали залеза на слънцето през първия ден на живота си, Адам и Ева слушали Бога.

- Когато слънцето залезе, започва друг ден – обяснил Бог – С този залез започва най-специалният ден от всички. Всичко, което създадохме на тази земя е подарък за вас. Има толкова много красиви и интересни неща. Ще ви отнеме много време да разучите всичко. Но ние пазихме най-хубавия подарък досега. Това е подаръкът на един ден – на седмия ден. Ние го нарекохме събота.

Ден, наречен събота? Адам и Ева искали да научат нещо повече.

Бог им обяснил колко щастливи били с всичко Той, Бог Отец и Святият Дух.

- Когато имате деца, и вашите деца имат деца и научат повече за този свят, нещата ще станат много забързани.

Вест:

Съботата е Божият специален дар за нас.

Стих за запомняне

"И благослови Бог седмия ден и го освети."
(Битие 2:3)


- Ние искаме да сме сигурни, че ще имате достатъчно време да прекарвате с Нас. Искаме да не забравяте, че създадохме целия този свят специално за вас. Затова поставяме един специален ден в края на всяка седмица. Свят ден, който ще бъде различен от всички други дни. Ще бъде време, когато ще спрете да мислите за нещата, които ще ви запълват времето през шесте дни всяка седмица. И ще прекарате един цял ден с Нас.

Ние можем само да си представяме какво се е случило през първата съботна утрин. Може би Бог е извикал Адам и Ева под сянката на Дървото на живота. Може би те са чули Той да им казва:

- Пазете съботния ден, за да го освещавате – първият път когато Го е казал. Може би ангелите изпели специална хорова музика за тях и свирели на прекрасни музикални инструменти. Може би Бог разказал на Адам и Ева колко много се е забавлявал да прави планове за този прекрасен свят.

Какъв прекрасен ден! Адам и Ева прекарали всяка минута с прекрасния Бог, Който ги бил създал. Те се радвали на прекрасната земя, която виждали като погледнели в която и да било посока.

- Бог трябва много да ни обича! – най-вероятно Адам и Ева си казали един на друг – Само някой, който ни обича, може да направи всичко толкова перфектно. Неговата любов просто ни изпълва с любов към Него.

Всяка събота в Едем Адам и Ева се срещали с Бога. Всяка събота те си напомняли отново как Той бил създал света за тях. Как бил създал тях. И колко много ги обичал.

И ние можем да прекараме с Бог един цял ден всяка събота. Бог иска да се наслаждаваме на този специален ден, който Той е направил за нас. Той иска да се наслаждаваме да бъдем с Него и да научаваме повече за Неговата любов.

Created by ULimited®