"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 10


Божието слово

Стих за запомняне:
"Позволи на Твоето слово да ми помогне да разбера."
/Псалом 119:169/

Някога случвало ли ви се е някой да ви чете, но да не разбирате това, което казва? Преди много време един важен мъж четял Божието слово, но не го разбирал. Кой можел да му помогне?

Филип проповядвал за Исус в Самария. След като се върнал в Ерусалим, Бог изпратил ангел да му каже:

- Върви по пътя, който идва от Ерусалим и води до града Газа – пустинният път.

Филип не знаел защо трябва да върви по този път, но тръгнал. Докато вървял по пътя, той забелязал облаци от прах в далечината. Колесници и конници се приближавали.

Той видял слуги и войници. Войниците пазели важен служител, който работел за кралицата на Етиопия. Филип чул, че той чете на висок глас от Божието слово – Исая 53 глава.

Филип се усмихнал. Той вече знаел защо Бог го е изпратил там! Бог искал Филип да разговаря с този важен човек. Той щял да му помогне да разбере Божието слово. Филип изтичал към красивата колесница.

- Господине, разбирате ли какво четете? -попитал той служителя.

Служителят погледнал нагоре:

- Как мога да го разбера?- попитал той. - Нуждая се от някой, който да ми го обясни! Вие разбирате ли тези думи?

Филип кимнал:

-Да.

 

След това служителят поканил Филип в колесницата.

- Моля те, кажи ми- казал той – Какво означават тези думи?

Докато пътували в колесницата, Филип разказал на етиопския служител за добрата вест за Исус – как Исус, Божият собствен син, бе дошъл на този свят като малко бебе, израстнал, умрял за греховете на всички хора и възкръснал от смъртта. Филип казал на служителя, че Исус ще се върне отново, за да вземе хората, които вярват в Него, за да живеят с него на небето.

Божият Дух проговорил на сърцето на служителя и той повярвал на тази добра вест.

Служителят се огледал. Той спрял колесницата.

- Тук има вода!-извикал той. - Защо не се кръстя веднага?

И така Филип и служителят слезнали от колесницата и влезнали във водата. Там близо до пътя Филип го кръстил.

Когато двамата мъже излезнали от водата, Филип изчезнал. Божият Дух го грабнал в друг град, където Господ искал той да проповядва добрата вест.

Етиопският служител се върнал в колесницата си и продължил дългото си пътуване, изпълнен с радост и ревност да разкаже на всички свои приятели за добрата вест, че Исус е умрял, за да го спаси, както и всеки, който повярва. Кой може да ти помогне да разбереш Библията?

Created by ULimited®