"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 8


Три пъти на ден

Стих за запомняне:
"/Данаил/ се молеше, и благодареше на своя Бог,
както правеше по-напред."

/Данаил 6:10/

Обичаш ли да разговаряш с приятелите си? Можеш да разговаряш с Исус като с приятел по всяко време, навсякъде и за всичко, както Данаил.

Новият цар Дарий седял на трона си заобиколен от слугите.

- Това са моите заповеди - започнал той. - Ще разделя царството си на 120 области. Всяка област ще има по един принц, който да ми помага да я управлявам. Ще има и трима мъже, които ще са отговорни за принцовете. Данаил ще бъде един от тях.

Някои от принцовете, които царят избрал, не искали Данаил да бъде отговорен затова.

- Хайде да му създадем неприятност - си прошепнали тайно. - Ще го хванем, когато направи нещо лошо и ще кажем на царя.

Но въпреки че наблюдавали Данаил много внимателно всеки ден, не можели да открият нищо нередно в това, което правел.

- Имам нов план! - провъзгласил един от принцовете. Той се събрал с останалите завистливи мъже и отишли при царя.

- Да живее цар Дарий! - казал принцът, коленичейки пред него. - Смятаме, че трябва да създадеш закон, с който през следващите 30 дни хората да могат да се молят само на теб. И ако някой не се подчини да бъде хвърлен в рова с лъвовете.

На цар Дарий му допаднала идеята хората да му се покланят. И ако царят издаде такъв закон, той не може да бъде променян. Така че се съгласил.

Принцовете се усмихнали, когато си тръгнали от царя.

- Сега вече можем да хванем Данаил! Всеки знае, че Данаил се моли по три пъти на ден на широко отворен прозорец.


Принцовете наблюдавали. Скоро те видели Данаил да се моли не на царя, а на Своя Бог. Те побързали да отидат при царя.

- Данаил все още се моли на Своя Бог - докладвали те.

Сега царят осъзнал, че принцовете го накарали да създаде този закон, за да се освободят от Данаил. Цар Дарий харесвал Данаил. Но царят вече бил приел този закон. Той не можел да го промени. Данаил трябвало да бъде хвърлен в рова с лъвовете.

- Нека Богът, на Когото служиш да те спаси! - извикал царят към Данаил докато войниците го отвеждали.

Цялата вечер цар Дарий се притеснявал за Данаил. И когато си легнал, не можел да заспи. Веднага щом като слънцето се появило на хоризонта, царят се затичал към рова с лъвовете.

- Данаиле! Твоят Бог спаси ли те от лъвовете? - извикал той.

- О, царю, да си жив до века! - отвърнал Данаил. - Моят Бог изпрати ангелите Си да затворят устата на лъвовете!

Цар Дарий се усмихнал докато войниците извеждали Данаил от рова с лъвовете. Той се завърнал бързо в двореца си и написал писмо, което да бъде прочетено от всеки в царството му. - "Богът на Данаил е живият Бог - написал царят. - Неговият Бог може да спасява хората. Неговият Бог спаси Данаил от лъвовете!"

Законът на цар Дарий не можел да спре Данаил да се моли. Лъвовете не успели да спрат Данаил да се моли. Бог чул молитвите на Данаил. Той слуша и твоите молитви също.

Created by ULimited®