"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 3


Един специален ден

Стих за запомняне:
"И благослови Бог седмия ден
и го освети"
/Битие 2:3/

Кой ден харесваш най-много? Знаеш ли, че Бог направи един специален ден, на който ти и семейството ти да се наслаждавате?
Ева се събуди и погледна наоколо. Топлото слънце надничаше на хоризонта. Миналата нощ тя наблюдаваше как то бавно изчезваше. Трябва да попитам Бог какво се случва със слънцето през нощта, може би си е помислила. Нека да си представим какво е станало през остатъка от деня. Някакви дървесни клончета изшумяха над Евината глава. Там кацна малко птиченце с перца в ярко червено и зелено и жълто. Ева се изсмя нежно. Тя повдигна ръката си и малкото птиченце се стрелна надолу и се приземи върху ръката и. Един огромен неспокоен лъв изскочи от дърветата. Той се простря на земята с доволна усмивка и се облегна на Евиния крак. Ева потърка красивата му мека грива. Лъвът обви лапите си около нея. Няколко пеперуди започнаха игра на гоненица в тревата. От някъде се чу ревът на слонове, силен като тромпет. Ева нежно потупа Адам по рамото. Той отвори очи и се усмихна на Ева. И точно тогава се чу някакъв глас зад тях. "Трябва да е Бог", възкликнаха те щастливо. Бог бе дошъл в градината. Бог седна до Адам и Ева. Погали жълтeникaвoкaфявия лъв като каза: "Имаме цял един ден, за да го прекараме заедно." Той подаде на Ева един голям, сладко-миришещ порктокал и и показа как да го обели и раздели на парченца. Ева си раздели портокала с Адам.

Тогава тя опита вкусния плод. "Ела!", каза Бог, "Нека изучаваме света". И тримата се заскитаха в Едем, градината, която Бог беше създал специално за Адам и Ева. Бог откъсна светло лилава орхидея и я подаде на Ева. Той откъсна малко плод от една извиваща се лоза. "Гроздето ще ви хареса", каза Той. Адам и Ева чуха как една река бърза, далеч преди да я видят. Водата проблясна при светлината на ранното утро сякаш беше покрита с множество мънички диаманти. Щом напусна градината, реката се раздели на четири ръкава. Ева погледна в далечината, докъдето и стигаха очите и се зачуди накъде ли отиваше всеки един от тях. Бог прекара с Адам и Ева целия ден. Адам и Ева опитаха много нови храни. Те подскокнаха и побягнаха в ливадата. Присъединиха се към ангелите, които възхваляваха с песни Бога.
"Благославям този ден и го освещавам", обясни Бог докато те се наслаждаваха заедно на деня, "защото си почивам от сътворяването на тази нова земя. Всеки седми ден ще е събота. Ще бъде нашия специален ден, който ще прекарваме заедно." И стана вечер и стана утро на земния седми ден. Беше краят на първата седмица на Божия нов чудесен свят. И беше първата събота. И досега съботата идва при нас като седмия ден. Това е специално време, което прекарваме заедно с Бог, за да се наслаждаваме на всичко, което Той направи за нас.

Created by ULimited®