Стиховете на урок 9 за печат Печат на страницата

Урок 9

25 - 31 август 2007 г.

Йов – да живееш със загуби

Събота - 25 август

Йов 2:10
10. А той й каза: Ти говориш както говори една от безумните жени. Що! доброто ли ще приемаме от Бога, и да не приемаме и злото? Във всичко това Иов не съгреши с устните си.

Битие 36:33
33. Като умря Вела, възцари се вместо него Иовав, син на Зара, от Восора.

Йов 1
1. Имаше в земята Уз {Или: Авситис. Виж. Бит. 10:23, 22:20, 21, 3:28.}* един човек на име Иов. Тоя човек бе непорочен и правдив, боеше се от Бога, и отдалечаваше се от злото.

2. И родиха му се седем сина и три дъщери.

3. А добитъкът му беше седем хиляди овце, три хиляди камили, петстотин чифта волове; и петстотин ослици; имаше и голямо множество слуги; така че тоя човек бе най-големият от всичките жители на изток.

4. И синовете му отиваха и правеха угощения в къщата на всекиго от тях на неговия ден; и пращаха да повикат трите си сестри, за да ядат и пият с тях.

5. И когато се изреждаха дните на угощаването, Иов пращаше за чадата си та ги освещаваше, като ставаше рано заранта и принасяше всеизгаряния според числото на всички тях; защото Иов си думаше: Да не би синовете ми да са съгрешили и да са похулили Бога в сърцата си. Така правеше Иов постоянно.

6. А един ден, като дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана.

7. И Господ рече на Сатана: От где идеш? А Сатана в отговор на Господа рече: От обикаляне земята и от ходене насам натам по нея.

8. После Господ рече на Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Иов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото?

9. А Сатана в отговор на Господа рече: Дали без причина се бои Иов от Бога?

10. Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко що има? Благословил си делата на ръцете му, и имота му се е умножил на земята.

11. Но сега простри ръка и допри се до всичко що има, и той ще Те похули в лице.

12. И Господ рече на Сатана: Ето, в твоята ръка е всичко, що има той; само на него да не туриш ръка. Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа.

13. И един ден, когато синовете му и дъщерите му ядяха и пиеха вино в къщата на най-стария си брат,

14. дойде вестител при Иова та рече: Като оряха воловете, и ослиците пасяха при тях,

15. савците нападнаха та ги откараха, още избиха слугите с острото на ножа; и само аз се отървах да ти известя.

16. Докато още говореше, той, дойде и друг та рече: Огън от Бога падна от небето та изгори овцете и слугите и ги погълна; и само аз се отървах да ти известя.

17. Тоя като още говореше, дойде и друг та рече: Халдейците образуваха три чети и се спуснаха върху камилите и ги откараха, още избиха слугите с острото на ножа; и само аз се отървах да ти известя.

18. Тоя като говореше още, дойде и друг та рече: Синовете ти и дъщерите ти като ядяха и пиеха вино в къщата на най-стария си брат,

19. ето, дойде силен вятър от пустинята та удари четирите ъгъла на къщата, и тя падна върху чадата ти та умряха; и само аз се отървах да ти известя.

20. Тогава Иов стана, раздра дрехата си, и обръсна главата си, и като падна на земята поклони се.

21. И рече: Гол излязох из утробата на майка си; гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ отне; да бъде благословено Господното име.

22. Във всичко това Иов не съгреши, нито се изрази безумно спрямо Бога.

Йов 2:1-10
1. И пак един ден, като дойдоха Божиите синове, за да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана да се представи пред Господа.

2. И Господ рече на Сатана: От где идеш? А Сатана в отговор на Господа рече: От обикаляне земята и от ходене насам-натам по нея.

3. После Господ рече на Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Иов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото. И още държи правдивостта си, при все че ти Ме подбуди против него да го погубя без причина.

4. А Сатана в отговор на Господа рече: Кожа за кожа, да! все що има човек ще го даде за живота си.

5. Но простри ръката Си сега та се допри до костите му и до месата му, и той ще Те похули в лице.

6. И Господ рече на Сатана: Ето, той е в ръката ти; само живота му опази.

7. Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа та порази Иова с лоши цирки от стъпалата на нозете му до темето му.

8. И той си взе черепка, за да се чеше с нея, и седеше в пепел.

9. Тогава жена му му рече: Още ли държиш правдивостта си? Похули Бога и умри.

10. А той й каза: Ти говориш както говори една от безумните жени. Що! доброто ли ще приемаме от Бога, и да не приемаме и злото? Във всичко това Иов не съгреши с устните си.

Историята на Йов

Неделя - 26 август

Йов 1
1. Имаше в земята Уз {Или: Авситис. Виж. Бит. 10:23, 22:20, 21, 3:28.}* един човек на име Иов. Тоя човек бе непорочен и правдив, боеше се от Бога, и отдалечаваше се от злото.

2. И родиха му се седем сина и три дъщери.

3. А добитъкът му беше седем хиляди овце, три хиляди камили, петстотин чифта волове; и петстотин ослици; имаше и голямо множество слуги; така че тоя човек бе най-големият от всичките жители на изток.

4. И синовете му отиваха и правеха угощения в къщата на всекиго от тях на неговия ден; и пращаха да повикат трите си сестри, за да ядат и пият с тях.

5. И когато се изреждаха дните на угощаването, Иов пращаше за чадата си та ги освещаваше, като ставаше рано заранта и принасяше всеизгаряния според числото на всички тях; защото Иов си думаше: Да не би синовете ми да са съгрешили и да са похулили Бога в сърцата си. Така правеше Иов постоянно.

6. А един ден, като дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана.

7. И Господ рече на Сатана: От где идеш? А Сатана в отговор на Господа рече: От обикаляне земята и от ходене насам натам по нея.

8. После Господ рече на Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Иов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото?

9. А Сатана в отговор на Господа рече: Дали без причина се бои Иов от Бога?

10. Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко що има? Благословил си делата на ръцете му, и имота му се е умножил на земята.

11. Но сега простри ръка и допри се до всичко що има, и той ще Те похули в лице.

12. И Господ рече на Сатана: Ето, в твоята ръка е всичко, що има той; само на него да не туриш ръка. Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа.

13. И един ден, когато синовете му и дъщерите му ядяха и пиеха вино в къщата на най-стария си брат,

14. дойде вестител при Иова та рече: Като оряха воловете, и ослиците пасяха при тях,

15. савците нападнаха та ги откараха, още избиха слугите с острото на ножа; и само аз се отървах да ти известя.

16. Докато още говореше, той, дойде и друг та рече: Огън от Бога падна от небето та изгори овцете и слугите и ги погълна; и само аз се отървах да ти известя.

17. Тоя като още говореше, дойде и друг та рече: Халдейците образуваха три чети и се спуснаха върху камилите и ги откараха, още избиха слугите с острото на ножа; и само аз се отървах да ти известя.

18. Тоя като говореше още, дойде и друг та рече: Синовете ти и дъщерите ти като ядяха и пиеха вино в къщата на най-стария си брат,

19. ето, дойде силен вятър от пустинята та удари четирите ъгъла на къщата, и тя падна върху чадата ти та умряха; и само аз се отървах да ти известя.

20. Тогава Иов стана, раздра дрехата си, и обръсна главата си, и като падна на земята поклони се.

21. И рече: Гол излязох из утробата на майка си; гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ отне; да бъде благословено Господното име.

22. Във всичко това Иов не съгреши, нито се изрази безумно спрямо Бога.

Йов 2:1-8
1. И пак един ден, като дойдоха Божиите синове, за да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана да се представи пред Господа.

2. И Господ рече на Сатана: От где идеш? А Сатана в отговор на Господа рече: От обикаляне земята и от ходене насам-натам по нея.

3. После Господ рече на Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Иов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото. И още държи правдивостта си, при все че ти Ме подбуди против него да го погубя без причина.

4. А Сатана в отговор на Господа рече: Кожа за кожа, да! все що има човек ще го даде за живота си.

5. Но простри ръката Си сега та се допри до костите му и до месата му, и той ще Те похули в лице.

6. И Господ рече на Сатана: Ето, той е в ръката ти; само живота му опази.

7. Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа та порази Иова с лоши цирки от стъпалата на нозете му до темето му.

8. И той си взе черепка, за да се чеше с нея, и седеше в пепел.

Помнете жената на Йов

Понеделник - 27 август

Битие 2:24
24. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът.

Йов 2:9
9. Тогава жена му му рече: Още ли държиш правдивостта си? Похули Бога и умри.

Йов 1:1
1. Имаше в земята Уз {Или: Авситис. Виж. Бит. 10:23, 22:20, 21, 3:28.}* един човек на име Иов. Тоя човек бе непорочен и правдив, боеше се от Бога, и отдалечаваше се от злото.

Йов 2:9
9. Тогава жена му му рече: Още ли държиш правдивостта си? Похули Бога и умри.

Йов 1:1
1. Имаше в земята Уз {Или: Авситис. Виж. Бит. 10:23, 22:20, 21, 3:28.}* един човек на име Иов. Тоя човек бе непорочен и правдив, боеше се от Бога, и отдалечаваше се от злото.

Битие 6:9
9. Ето Ноевото потомство. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си; той ходеше по Бога.

Псалми 37:37
37. Забележи непорочния и гледай праведния;
Защото миролюбивият човек ще има потомство;

Псалми 64:4
4. За да устрелят тайно непорочния;
Внезапно го устрелват, и не се боят.

Йов 1:8
8. После Господ рече на Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Иов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото?

Йов 2:3
3. После Господ рече на Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Иов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото. И още държи правдивостта си, при все че ти Ме подбуди против него да го погубя без причина.

Сатанинска изкусителка

Вторник - 28 август

Битие 3:1-13
1. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината?

2. Жената рече на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем;

3. но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете.

4. А змията рече на жената: Никак няма да умрете;

5. но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото.

6. И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде.

7. Тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха голи; и съшиха смокинови листа та си направиха препаски.

8. И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше из градината; и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета.

9. Но Господ Бог повика човека и му рече: Где си?

10. А той рече: Чух гласа Ти в градината и уплаших се, защото съм гол; и се скрих.

11. А Бог му рече: Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти заповядах да не ядеш?

12. И човекът рече: Жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото, та ядох.

13. И Господ Бог рече на жената: Що е това, което си сторила? А жената рече: Змията ме подмами, та ядох.

Йов 1:7-11
7. И Господ рече на Сатана: От где идеш? А Сатана в отговор на Господа рече: От обикаляне земята и от ходене насам натам по нея.

8. После Господ рече на Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Иов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото?

9. А Сатана в отговор на Господа рече: Дали без причина се бои Иов от Бога?

10. Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко що има? Благословил си делата на ръцете му, и имота му се е умножил на земята.

11. Но сега простри ръка и допри се до всичко що има, и той ще Те похули в лице.

Йов 2:3-5
3. После Господ рече на Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Иов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото. И още държи правдивостта си, при все че ти Ме подбуди против него да го погубя без причина.

4. А Сатана в отговор на Господа рече: Кожа за кожа, да! все що има човек ще го даде за живота си.

5. Но простри ръката Си сега та се допри до костите му и до месата му, и той ще Те похули в лице.

Прокълни Бога и умри!

Сряда - 29 август

Притчи 13:3
3. Който пази устата си, опазва душата си,
А който отваря широко устните си ще погине.

Притчи 25:11
11. Дума казана на място е
Като златни ябълки в сребърни съдове.

Еклесиаст 10:12
12. Думите из устата на мъдрия са благодатни;
А устните на безумния ще погълнат самия него;

Матей 12:36-37
36. И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден.

37. Защото от думите си ще се оправдаеш, и от думите си ще се осъдиш.

Йоан 5:24
24. Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.

Битие 12:2
2. Ще те направя голям народ; ще те благословя, и ще прославя името ти, и ще бъдеш за благословение.

Изход 12:32
32. подкарайте и овците си и стадата си, както рекохте, та идете; па благословете и мене.

Рут 2:4
4. И, ето, Вооз дойде от Витлеем та рече на жетварите: Господ с вас! И те му отговориха: Господ да те благослови!

Псалми 26:12
12. Ногата ми стои на равно място;
В събранията ще благославям Господа.

Псалми 16:7
7. Ще благославям Господа, Който ме е вразумил;
Още и в нощно време ме учат вътрешностите ми.

Псалми 26:12
12. Ногата ми стои на равно място;
В събранията ще благославям Господа.

Псалми 34:1
1. (По слав. 33). Псалом на Давида, когато се престори на луд пред Авимелеха {Анхус. 1 Цар. 21:12 - 22:1}*, който го пусна, та си отиде.
По еврейски азбучен псалом.
Ще благославям Господа на всяко време
Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми.

Йов 1:5
5. И когато се изреждаха дните на угощаването, Иов пращаше за чадата си та ги освещаваше, като ставаше рано заранта и принасяше всеизгаряния според числото на всички тях; защото Иов си думаше: Да не би синовете ми да са съгрешили и да са похулили Бога в сърцата си. Така правеше Иов постоянно.

1 Царе 21:10
10. Така в оня ден Давид стана, та побягна от Саула, и отиде при гетския цар Анхус.

Йов 1:5
5. И когато се изреждаха дните на угощаването, Иов пращаше за чадата си та ги освещаваше, като ставаше рано заранта и принасяше всеизгаряния според числото на всички тях; защото Иов си думаше: Да не би синовете ми да са съгрешили и да са похулили Бога в сърцата си. Така правеше Иов постоянно.

Взаимно поддържащи

Четвъртък - 30 август

Йов 19:17
17. Дъхът ми е отвратителен на жена ми,
И дъхът ми на чадата на чреслата ми,

Йов 2:10
10. А той й каза: Ти говориш както говори една от безумните жени. Що! доброто ли ще приемаме от Бога, и да не приемаме и злото? Във всичко това Иов не съгреши с устните си.

Битие 2:17
17. но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.

Исая 53:3-6
3. Той бе презрян и отхвърлен от човеците.
Човек на скърби и навикнал на печал;
И, както човек, от когото отвръщат хората лице,
Презрян бе, и за нищо Го не счетохме.

4. Той наистина понесе печалта ни,
И със скърбите ни се натовари;
А ние Го счетохме за ударен,
Поразен от Бога, и наскърбен.

5. Но Той биде наранен поради нашите престъпления,
Бит биде поради нашите беззакония;
На Него дойде наказанието докарващо нашия мир,
И с Неговите рани ние се изцелихме.

6. Всички ние се заблудихме както овце,
Отбихме се всеки в своя път;
И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.

2 Коринтяни 5:21
21. Който за нас направи грешен {Гръцки: Грях}* Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни {Гръцки: Правда}† пред Бога.

1 Петрово 2:24
24. Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте.

1 Петрово 4:1
1. И тъй понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със същата мисъл, защото пострадалият по плът се е оставил от греха,

1 Петрово 1
1. Петър, апостол Исус Христов, до избраните пришелци, пръснати по Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния,

2. избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта Исус Христова; благодат и мир да ви се умножи.

3. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите,

4. за наследство нетленно, неоскверняемо, и което не повяхва, запазено на небесата за вас,

5. които с Божията сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време.

6. В което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, (ако е потребно), в разни изпитни,

7. с цел: изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос;

8. Когото любите без да сте Го видели; в Когото като вярвате, без сега да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост,

9. като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си.

10. За това спасение претърсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодатта, която бе назначена за вас;

11. като издирваха, кое или какво време посочваше Христовият Дух, който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания, и след тях славите.

12. И откри им се, че не за себе си, а за вас, служеха те в това, което сега ви се извести чрез ония, които ви проповядваха благовестието чрез Светия Дух изпратен от небесата; в което и самите ангели желаят да надникнат.

13. Затова препашете се през чреслата на вашите помисли, бъдете въздържани и имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос.

14. Като послушни чада, не се съобразявайте с първите страсти, които имахте във време на незнанието си;

15. но, както е свет Тоя, Който ви е призовал, така бивайте свети и вие в цялото си държане;

16. защото е писано: "Бъдете свети, понеже Аз съм свет".

17. И ако призовавате като Отец Този, Който без лицеприятие съди, според делото на всекиго, то прекарайте със страх времето на вашето престояване,

18. като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви,

19. но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист,

20. Който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в скончанието на времената за вас,

21. които чрез Него повярвахте в Бога, Който го възкреси от мъртвите и Му е дал слава, така щото вярата и надеждата ви да бъдат в Бога.

22. Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо, от сърце,

23. тъй като се възродихте, не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието слово, което живее и трае [до века].

24. Защото
"Всяка твар е като трева,
И всичката й слава като цвят от трева;
Тревата изсъхва, и цветът й окапва,

25. Но Словото божие трае до века"; и това е словото, което ви е благовестено.

Разширено изучаване

Петък - 31 август

Разказ

Печат на страницата