Стиховете на урок 1 за печат Печат на страницата

Урок 1

30 юни - 6 юли 2007 г.

Адам и Ева: планираният идеал

Събота - 30 юни

Битие 2:24
24. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът.

Битие 1:26
26. И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.

Битие 2:18-25
18. И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник.

19. И Господ Бог създаде от земята всички полски зверове и всички въздушни птици; и ги приведе при човека, за да види как ще ги наименува; и с каквото име назовеше човекът всяко одушевено същество, това име му остана.

20. Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове. Но помощник, подходящ за човека, не се намери.

21. Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън, и той заспа; и взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с плът.

22. И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека.

23. А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече Жена, защото от Мъжа бе взета.

24. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът.

25. А и двамата, човекът и жена му, бяха голи и не се срамуваха.

Битие 3:1-16
1. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината?

2. Жената рече на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем;

3. но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете.

4. А змията рече на жената: Никак няма да умрете;

5. но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото.

6. И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде.

7. Тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха голи; и съшиха смокинови листа та си направиха препаски.

8. И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше из градината; и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета.

9. Но Господ Бог повика човека и му рече: Где си?

10. А той рече: Чух гласа Ти в градината и уплаших се, защото съм гол; и се скрих.

11. А Бог му рече: Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти заповядах да не ядеш?

12. И човекът рече: Жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото, та ядох.

13. И Господ Бог рече на жената: Що е това, което си сторила? А жената рече: Змията ме подмами, та ядох.

14. Тогава рече Господ Бог на змията: Понеже си сторила това, проклета да си измежду всеки вид добитък и измежду всички полски зверове; по корема си ще се влачиш, и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си.

15. Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.

16. На жената рече: Ще ти преумножа скръбта в бременността; със скръб ще раждаш чада; и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание и той ще те владее.

Божият образ

Неделя - 1 юли

Битие 1:27
27. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.

Второзаконие 32:11
11. Както орел разбутва гнездото си.
Трепери над пилетата си,
Разпростира крилата си
Та ги подема, и вдига ги на крилата си,

Исая 49:15-16
15. Може ли жена да забрави сучещото си дете
Та да се не смили за чадото на утробата си?
Обаче те, ако и да забравят,
Аз все пак няма да те забравя.

16. Ето, на дланите Си съм те врязал;
Твоите стени са винаги пред Мене.

Исая 66:12-13
12. Защото така казва Господ:
Ето, ще простирам към нея мир като река,
И славата на народите като прелял поток;
Тогава ще се насучите,
Ще бъдете носени на обятия,
И ще бъдете галени на колена.

13. Както един, когото утешава майка му,
Така Аз ще ви утеша;
И ще се утешите в Ерусалим.

Осия 13:8
8. Ще ги срещна като мечка лишена от малките си,
И ще разкъсам булото на сърцето им;
Там ще ги погълна като лъвица;
Див звяр ще ги разкъса.

Матей 23:37
37. Ерусалиме! Ерусалиме! ти, който избиваш пророците, и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте!

Битие 1:26
26. И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.

Йоан 15:13
13. Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си за приятелите си.

Подходящ помощник

Понеделник - 2 юли

Битие 2:18
18. И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник.

Битие 2:18-22
18. И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник.

19. И Господ Бог създаде от земята всички полски зверове и всички въздушни птици; и ги приведе при човека, за да види как ще ги наименува; и с каквото име назовеше човекът всяко одушевено същество, това име му остана.

20. Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове. Но помощник, подходящ за човека, не се намери.

21. Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън, и той заспа; и взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с плът.

22. И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека.

Битие 2:20
20. Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове. Но помощник, подходящ за човека, не се намери.

Битие 2:18
18. И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник.

Битие 2:18
18. И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник.

Псалми 30:10
10. Послушай, Господи, и смили се за мене;
Господи, бъди ми помощник.

Псалми 54:4
4. Ето, Бог ми помага;
Господ е от ония, които подкрепяват душата ми.

Псалми 121:2
2. Помощта ми е от Господа,
Който е направил небето и земята.

Евреи 13:6
6. така щото дръзновено казваме:
"Господ ми е помощник; няма да се убоя;
Какво ще ми стори човек?"

Съпруг и съпруга

Вторник - 3 юли

Битие 2:23
23. А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече Жена, защото от Мъжа бе взета.

1 Коринтяни 11:11-12
11. (Обаче, нито жената е без мъжа, нито мъжът без жената, в Господа;

12. защото, както жената е от мъжа, така и мъжът е чрез жената; а всичко е от Бога).

Битие 2:24
24. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът.

Битие 2:24
24. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът.

Матей 19:6
6. Така щото не са вече двама, а една плът. И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва.

По-добре двама, отколкото един

Сряда - 4 юли

Битие 3:1-6
1. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината?

2. Жената рече на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем;

3. но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете.

4. А змията рече на жената: Никак няма да умрете;

5. но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото.

6. И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде.

Битие 3:6
6. И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде.

Битие 39:15
15. А той, като чу, че извиках с висок глас, остави дрехата си при мене и избяга та излезе вън.

Битие 39:18
18. но, като извиках с висок глас, той остави дрехата си при мене и избяга вън.

Исая 7:14
14. Затова сам Господ ще ви даде знамение:
Ето, девица ще зачне и ще роди син,
И ще го нарече Емануил {Т.е., Бог с нас.}†.

Исая 8:8
8. Ще нахлуе и през Юда, ще наводни и ще прелее, ще стигне до гуша,
И прострените му крила ще напълнят
Ширината на земята ти, Емануиле.

Исая 8:10
10. Съветвайте помежду си, но съветването ще се осуети;
Говорете дума, но тя няма да стои;
Защото Бог е с нас.

Битие 3:6
6. И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде.

Битие 3:12
12. И човекът рече: Жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото, та ядох.

Притчи 11:14
14. Дето няма мъдро ръководене, народът пропада,
А в многото съветници има безопасност.

Еклесиаст 4:9-11
9. По-добре са двама, отколкото един,
Понеже те имат добра награда за труда си;

10. Защото, ако паднат, единият ще дигне другаря си;
Но горко на оня, който е сам, когато падне,
И няма друг да го дигне.

11. И ако легнат двама заедно ще се стоплят;
А един как ще се стопли сам?

Яков 5:16
16. И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.

Проклятието

Четвъртък - 5 юли

Битие 3:16
16. На жената рече: Ще ти преумножа скръбта в бременността; със скръб ще раждаш чада; и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание и той ще те владее.

1 Тимотей 2:1-14
1. И тъй, увещавам, преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всичките човеци,

2. за царе и за всички, които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.

3. Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител,

4. Който иска да се спасят всичките човеци и да достигнат до познание на истината.

5. Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус,

6. Който, като своевременно свидетелство за това, даде Себе Си откуп за всички;

7. за което аз бях поставен проповедник и апостол, (истина казвам, не лъжа), учител на езичниците във вярата и истината.

8. И тъй, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат ръце свети, а не гневни и препирливи,

9. Така и жените да украсяват себе си със скромна премяна, със срамежливост и целомъдрие, не с плетена коса и злато или бисери или скъпи дрехи,

10. а с добри дела, както прилича на жени, които са се посветили на благочестието.

11. Жената да се учи мълчаливо с пълно подчинение.

12. А на жената не позволявам да поучава, нито да владее над мъжа, но нека бъде мълчалива.

13. Защото първо Адам бе създаден, а после Ева.

14. И Адам не се излъга; но жената се излъга, та падна в престъпление.

1 Петрово 3:1
1. Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така щото, даже ако някои от тях не се покоряват на словото, да се придобият без словото, чрез обходата на жените си,

1 Петрово 3:6
6. както Сара се покоряваше на Авраама и го наричаше господар. И вие сте нейни дъщери, ако правите добро и не се боите от никакво заплашване.

1 Петрово 3:7
7. Също и вие мъже, живейте благоразумно с жените си, като с по-слаб съсъд, и отдавайте почит на тях като на сънаследници на дадения чрез благодат живот, за да не става препятствие на молитвите ви.

Разширено изучаване

Петък - 6 юли

Разказ

Печат на страницата