Стиховете на урок 4 за печат Печат на страницата

Урок 4

17 - 23 октомври 2020 г.

Очите на Господа: библейският мироглед

Събота - 17 октомври

Очите на Господа

Неделя - 18 октомври

Псалми 53:1
1. (По слав. 52). За първия певец, по боледуването му, Давидово поучение.
Безумният рече в сърцето си: Няма Бог.
Поквариха се и сториха гнусно беззаконие;
Няма кой да прави добро.

Притчи 15:3
3. Очите Господни са на всяко място
И наблюдават злите и добрите.

Йоан 3:16
16. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:

Исая 45:21
21. Изявете и приведете ги;
Да! нека се съветват заедно;
Кой е прогласил това от древността?
Кой го е изявил от отдавнашното време?
Не Аз ли Господ? и освен Мене няма друг бог,
Освен Мене няма бог праведен и спасител.

Лука 1:26-35
26. А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град наречен Назарет,

27. при една девица, сгодена за мъж на име Иосиф от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария.

28. И като дойде ангелът при нея, рече: Здравей благодатна! Господ е с тебе, [благословена си ти между жените].

29. А тя много се смути от думата му, и в недоумение беше какъв ли ще бъде тоя поздрав.

30. И ангелът й рече: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение.

31. И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус.

32. Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида.

33. Ще царува над Якововия дом до века; и царството Му не ще има край.

34. А Мария рече на ангела: Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам?

35. И ангелът в отговор й рече: Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.

Въпросът на Лайбниц

Понеделник - 19 октомври

Битие 1:1
1. В начало Бог създаде небето и земята.

Йоан 1:1-4
1. В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

2. То в начало беше у Бога.

3. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.

4. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците.

Изход 20:8-11
8. Помни съботния ден, за да го освещаваш.

9. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела;

10. а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти;

11. защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко що има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.

Откровение 14:6-7
6. И видях друг ангел че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде.

7. И каза със силен глас: Бойте се от Бога, и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди; и поклонете се на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори.

Йов 12:7-10
7. Но попитай сега животните, и те ще те научат,
И въздушните птици, и ще ти кажат;

8. Или говори на земята, и тя ще те научи,
И морските риби ще ти изявят.

9. От всички тия кой не разбира,
Че ръката на Господа е сторила това? -

10. В Чиято ръка е душата на всичко живо,
И дишането на цялото човечество.

Изход 3:13-14
13. А Моисей рече Богу: Ето, когато отида при израилтяните и им река: Бог на бащите ви ме изпрати при вас, и те ми кажат: Как Му е името? що да им кажа?

14. И Бог рече на Моисея: Аз съм Оня, Който съм. Рече още: Така ще кажеш на израилтяните, Оня, Който съм, ме изпрати при вас.

Библейският мироглед

Вторник - 20 октомври

Битие 9:13-16
13. поставям дъгата Си в облака, и тя ще бъде белег на завет между Мене и земята.

14. Когато докарам облак на земята, дъгата ще се яви в облака;

15. и ще спомня завета Си, който е между Мене и вас и всичко живо от всяка твар; и водата няма вече да стане потоп за изтреблението на всяка твар.

16. Дъгата ще бъде в облака; и ще я гледам, за да си напомням всегдашния завет между Бога и всичко живо от всяка твар, което е на земята.

Ефесяни 6:12
12. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.

Марко 13:7
7. А когато чуете за войни и за военни слухове, недейте се смущава; това трябва да стане; но туй не е свършекът.

Римляни 5:8
8. Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.

Римляни 8:28
28. Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

Еклесиаст 9:5
5. Защото живите поне знаят, че ще умрат;
Но мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват,
Понеже споменът за тях е забравен;

Откровение 20:5-6
5. Другите мъртви не оживяха докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение.

6. Блажен и свет оня, който участвува в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години.

Поклонете се на Изкупителя

Сряда - 21 октомври

Йоан 1:1-14
1. В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

2. То в начало беше у Бога.

3. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.

4. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците.

5. И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана.

6. Яви се човек изпратен от Бога, на име Иоан.

7. Той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, за да повярват всички чрез него.

8. Не беше той светлината, но дойде да свидетелствува за светлината.

9. Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света.

10. Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна.

11. У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха.

12. А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име;

13. които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.

14. И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

Откровение 14:6-7
6. И видях друг ангел че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде.

7. И каза със силен глас: Бойте се от Бога, и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди; и поклонете се на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори.

Йоан 1:3
3. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.

Божият закон

Четвъртък - 22 октомври

Второзаконие 12:8
8. Да не правите никак, както ние днес правим тук, - всеки каквото му се вижда за добро.

Съдии 17:6
6. В ония дни нямаше цар в Израиля; всеки правеше каквото му се виждаше угодно.

Притчи 12:15
15. Пътят на безумния е прав в неговите очи,
А който е мъдър, той слуша съвети.

Второзаконие 6:5
5. и да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила.

Марко 12:29-31
29. Исус отговори: Първата е:
"Слушай, Израилю; Господ нашият Бог е един Господ;

30. и да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила".

31. А ето втората [подобна на нея] заповед: "Да възлюбиш ближния си като себе си". Друга заповед по-голяма от тия няма.

Откровение 14:12
12. Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса.

Римляни 3:20
20. Защото ни една твар няма да се оправдае пред Него чрез дела изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха.

Разширено изучаване

Петък - 23 октомври

Разказ

Печат на страницата