Стиховете на урок 13 за печат Печат на страницата

Урок 13

20 - 26 юни 2020 г.

Да живеем чрез Божието Слово

Събота - 20 юни

Живото Божие Слово и Светият Дух

Неделя - 21 юни

Филипяни 2:12-16
12. Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни, не само както при мое присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет;

13. Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действува във вас и да желаете това и да го изработвате.

14. Вършете всичко без роптание и без препиране,

15. за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света,

16. като явявате словото на живота; за да имам с какво да се хваля в деня на Христа, че не съм тичал напразно, нито съм се трудил напразно.

Римляни 1:25
25. те които замениха истинския Бог с лъжлив, и предпочетоха да се покланят и да служат на тварта, а не на Твореца, Който е благословен до века. Амин.

Ефесяни 4:17-18
17. Прочее, това казвам и заявявам в Господа, да не се обхождате вече, както се обхождат и езичниците, по своя суетен ум,

18. помрачени в разума, и странни на живота от Бога поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им;

1 Коринтяни 2:13-14
13. което и възвестяваме, не с думи научени от човешка мъдрост, но с думи научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци.

14. Но естественият човек не побира това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост; и не може да го разбере, понеже, то се изпитва духовно.

Исая 50:4-5
4. Господ Иеова ми даде език на учените,
За да зная как да помогна с дума на уморения;
Всяка заран Той събужда,
Събужда ухото ми,
За да слушам като учащите се.

5. Господ Иеова ми отвори ухото;
И аз не се разбунтувах,
Нито се обърнах назад.

Филипяни 2:16
16. като явявате словото на живота; за да имам с какво да се хваля в деня на Христа, че не съм тичал напразно, нито съм се трудил напразно.

Второзаконие 4:4
4. А вие, които сте се привързали при Господа вашия Бог, всички сте живи днес.

Да се учим от Исус

Понеделник - 22 юни

Лука 4:4
4. А Исус му отговори: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, [но с всяко Божие слово"].

Лука 4:8
8. А Исус в отговор му каза: Писано е: "На Господа твоя Бог да се кланяш, и само Нему да служиш".

Лука 4:10-12
10. защото е писано: -
"Ще заповяда на ангелите Си за Тебе, да Те пазят;

11. И на ръце ще Те дигат,
Да не би да удариш о камък ногата Си".

12. А Исус в отговор му рече: Казано е: "Да не изпитваш Господа твоя Бог".

Лука 24:45-46
45. Тогава им отвори ума, за да разберат писанията.

46. И рече им: Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден,

Матей 11:10
10. Това е онзи, за когото е писано: -
"Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице,
Който ще устрои пътя Ти пред Тебе".

Йоан 6:45
45. Писано е в пророците: "Всички ще бъдат научени от Бога". Всеки, който е чул от Отца, и се е научил, дохожда при Мене.

Лука 10:26
26. А Той му рече: Какво е писано в закона, как четеш?

Йоан 7:38
38. Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече писанието.

Йоан 5:39
39. Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелствуват за Мене,

Исус срещу Писанието?

Вторник - 23 юни

Йоан 5:45-47
45. Не мислете, че аз ще ви обвиня пред Отца; има един, който ви обвинява - Моисей, на когото вие се облягате.

46. Защото, ако вярвахте Моисея, повярвали бихте и Мене; понеже той за Мене писа.

47. Но ако не вярвате неговите писания, как ще повярвате Моите думи?

Матей 5:43
43. Чули сте, че е било казано: "Обичай ближния си, а мрази неприятеля си".

Матей 5:17
17. Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша но да изпълня.

Матей 5:19
19. И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди, и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство; а който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство.

Тихи моменти с Божието Слово

Сряда - 24 юни

Данаил 5:23
23. но си се надигнал против небесния Господ; и донесоха пред тебе съдовете на дома Му, с които пиехте вино ти и големците ти, жените и наложниците ти; и ти славослови сребърните, златните, медните, железните, дървените и каменните богове, които не виждат, нито чуват, нито разбират; а Бога, в Чиято ръка е дишането ти, и в Чиято власт са всичките твои пътища, не си възвеличил.

Псалми 37:7
7. Облегни се на Господа, и чакай Него;
Не се раздразнявай поради този човек, който успява в пътя си
Като извършва подлости.

Псалми 46:10
10. Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог;
Ще се възвиша между народите,
Ще се възвиша на земята.

Псалми 62:1-2
1. (По слав. 61). За първия певец, по Едутуна {виж. 1 Лет. 25:1, 3.}*. Давидов псалом.
Душата ми тихо уповава само на Бога,
От Когото е избавлението ми.

2. Само Той е канара моя и избавление мое,
И прибежище мое; няма много да се поклатя.

Псалми 62:5
5. Но ти, о душе моя, тихо уповавай само на Бога,
Защото от Него очаквам помощ.

Спомен и песен

Четвъртък - 25 юни

Ефесяни 5:19
19. и разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си,

Колосяни 3:16
16. Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си.

Разширено изучаване

Петък - 26 юни

Разказ

Печат на страницата