Стиховете на урок 13 за печат Печат на страницата

Урок 13

22 - 28 юни 2019 г.

Обръщане на сърцата в края на времето

Събота - 22 юни

Пророчеството за обърнатите сърца

Неделя - 23 юни

Малахия 4:5-6
5. Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия,
Преди да дойде великият и страшен ден Господен;

6. И той ще обърне сърцето на бащите към чадата,
И сърцето на чадата към бащите им,
Да не би да дойда и поразя земята с проклетия.

Матей 11:14-15
14. и, ако искате да го приемете, тоя е Илия, който имаше да дойде.

15. Който има уши да слуша, нека слуша.

Матей 17:10
10. Учениците Му го попитаха, казвайки: Защо тогава думат книжниците, че Илия трябва първо да дойде?

Марко 6:15
15. А други казваха, че е Илия. Други пък казваха, че Той е пророк, като един от старовременните пророци.

Лука 1:17
17. Той ще предиде пред лицето Му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата, и непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ.

Малахия 3:7
7. От дните на бащите си
Вие се отклонихте от наредбите Ми, и не ги опазихте.
Върнете се при Мене, и Аз ще се върна при вас,
Казва Господ на Силите.
Но вие думате: В какво да се върнем?

3 Царе 18:37
37. Послушай ме, Господи, послушай ме, за да познаят тия люде, че Ти, Господи, си Бог, и че Ти си възвърнал сърцата им надире.

Малахия 4:6
6. И той ще обърне сърцето на бащите към чадата,
И сърцето на чадата към бащите им,
Да не би да дойда и поразя земята с проклетия.

Матей 17:10
10. Учениците Му го попитаха, казвайки: Защо тогава думат книжниците, че Илия трябва първо да дойде?

Марко 6:15
15. А други казваха, че е Илия. Други пък казваха, че Той е пророк, като един от старовременните пророци.

Матей 11:14-15
14. и, ако искате да го приемете, тоя е Илия, който имаше да дойде.

15. Който има уши да слуша, нека слуша.

Лука 1:17
17. Той ще предиде пред лицето Му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата, и непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ.

Исая 63:16
16. Защото Ти си наш Отец,
Ако и да не ни знае Авраам
И да не ни признае Израил;
Ти, Господи, си наш Отец;
Твоето име е наш вечен Изкупител.

Михей 7:18-19
18. Кой е Бог като Тебе,
Който прощава беззаконие,
И не се взира в престъплението
На останалите от наследството Си?
Не държи гнева Си винаги,
Защото Му е угодно да показва милост.

19. Изново Той ще се смили за нас,
Ще стъпче беззаконията ни;
И Ти ще хвърлиш всичките им грехове в морските дълбочини.

Исая 44:22
22. Изличих като гъста мъгла престъпленията ти,
И като облак греховете ти;
Върни се при мене, защото Аз те изкупих.

Малахия 3:7
7. От дните на бащите си
Вие се отклонихте от наредбите Ми, и не ги опазихте.
Върнете се при Мене, и Аз ще се върна при вас,
Казва Господ на Силите.
Но вие думате: В какво да се върнем?

Второзаконие 4:29-31
29. Но ако от там потърсите Господа твоя Бог, всеки от вас ще го намери, ако го потърси с цялото си сърце и с цялата си душа.

30. Когато се намериш в скръб, и всичко това те постигне, ако най-после {Еврейски: в последните дни.}* се обърнеш към Господа твоя Бог и послушаш гласа Му,

31. то, понеже Господ твоят Бог е Бог милостив, Той няма да те остави, нито ще те изтреби, нито ще забрави завета, за който се е клел на бащите ти.

Притчи 2:21
21. Защото правдивите ще населят земята,
И непорочните ще останат в нея,

Възстановяване на семейното единство

Понеделник - 24 юни

3 Царе 16:29-34
29. И в тридесет и осмата година на Юдовия цар Аса, се възцари над Израиля Ахаав Амриевият син; и Ахаав Амриевият син царува над Израиля в Самария двадесет и две години.

30. А Ахаав, Амриевият син, върши зло пред Господа повече от всичките, които бяха преди него.

31. И като, че беше малко това, че ходеше в греховете на Еровоама Наватовия син, при това той взе за жена Езавел, дъщеря на сидонския цар Етваал, и отиде да служи на Ваала и да му се покланя.

32. И издигна жертвеник на Ваала във Вааловото капище, което построи в Самария.

33. Ахаав направи и ашера; тъй че от всичките Израилеви царе, които бяха преди него, Ахаав извърши най-много да разгневи Господа Израилевия Бог.

34. В неговите дни ветилецът Хиил съгради Ерихон; тури основите му със смъртта на първородния си син Авирон, и постави вратите му със смъртта на най-младия си син Селув, според словото, което Господ говори чрез Исуса Навиевия син.

3 Царе 17:1-24
1. А тесвиецът Илия, който бе от галаадските жители, рече на Ахаава: В името на живия Господ, Израилевия Бог, Комуто служа, заявявам ти че през тия години няма да падне роса или дъжд освен чрез дума от мене.

2. И Господното слово дойде към него и рече:

3. Иди от тука, обърни се към изток, и скрий се при потока Херит, който е срещу Иордан.

4. Ще пиеш от потока; а на враните заповядах да те хранят там.

5. И той отиде та стори според Господното слово; защото отиде и седна при потока Херит, който е срещу Иордан.

6. И враните му донасяха хляб и месо заран, и хляб и месо вечер; а той пиеше от потока.

7. А след известно време потокът пресъхна, понеже не валя дъжд по земята.

8. Тогава Господното слово дойде към него и рече:

9. Стани, иди в Сарепта сидонска и седи там; ето, заповядах на една вдовица там, да те храни.

10. И тъй, той стана та отиде в Сарепта. И като дойде при градската порта, ето там една вдовица, която събираше дърва; и той извика към нея и рече: Донеси ми, моля, малко вода в съд да пия.

11. И като отиваше да донесе, той извика към нея и рече: Донеси ми, моля, и залък хляб в ръката си.

12. А тя рече: Заклевам се в живота на Господа твоя Бог, нямам ни една пита, но само една шепа брашно в делвата и малко дървено масло в стомната и, ето, събирам две дръвчета, за да ида и да го приготвя за мене и за сина ми да го изядем и да умрем.

13. А Илия й рече: Не бой се; иди, стори както каза; но омеси от него първо за мене една малка пита та ми донеси, а после приготви за себе си и за сина си;

14. защото така казва Господ Израилевият Бог: Делвата с брашното няма да се изпразни, нито стомната с маслото ще намалее, до деня, когато Господ даде дъжд на земята.

15. И тя отиде та стори според каквото каза Илия; и тя и той и домът й ядоха много дни.

16. Делвата с брашното не се изпразни, нито стомната с маслото намаля, според словото, което Господ говори чрез Илия.

17. А след това, синът на жената, домакинята, се разболя; и болестта му бе тъй тежка, щото не остана дишане в него.

18. Тогава тя рече на Илия: Какво има между мене и тебе, Божий човече? Дошъл ли си при мене, за да ми припомниш греховете и да умориш сина ми?

19. А той й каза: Дай ми сина си. И като го взе от пазухата й та го изнесе на горната стая, гдето живееше, положи го на леглото си.

20. И извика към Господа и рече: Господи Боже мой! нанесъл ли си зло и на вдовицата, при която живея, като си уморил сина й?

21. Тогава той се простря три пъти върху детето, и извика към Господа, казвайки: Господи Боже мой, моля Ти се, нека се върне душата на това дете в него.

22. И Господ послуша Илиевия глас, та се върна душата на детето в него и то оживя.

23. Тогава Илия взе детето та го занесе от горната стая в къщата и даде го на майка му; и Илия рече: Виж, синът ти е жив.

24. И жената каза на Илия: Сега познавам, че си Божий човек, и че Господното слово, което говориш, е истина.

Лука 4:25-26
25. А казвам ви наистина, много вдовици имаше в Израил в дните на Илия, когато се затвори небето за три години и шест месеца, и настана голям глад по цялата земя;

26. А нито при една от тях не бе пратен Илия, а само при една вдовица в Сарепта сидонска.

Лука 4:26
26. А нито при една от тях не бе пратен Илия, а само при една вдовица в Сарепта сидонска.

3 Царе 17:18
18. Тогава тя рече на Илия: Какво има между мене и тебе, Божий човече? Дошъл ли си при мене, за да ми припомниш греховете и да умориш сина ми?

Еремия 19:5
5. и издигнаха високи места на Ваала, за да горят синовете си в огън за всеизгаряния на Ваала - нещо, което не съм заповядал, нито съм говорил, нито Ми е идвало на ум.

Михей 6:7
7. Ще благоволи ли Господ в хиляди овни,
Или в десетки хиляди реки от масло?
Да дам ли първородния си за престъплението си,
Плода на утробата си за греха на душата си?

3 Царе 17:24
24. И жената каза на Илия: Сега познавам, че си Божий човек, и че Господното слово, което говориш, е истина.

Обръщане на сърцата при олтара

Вторник - 25 юни

3 Царе 18:20-45
20. И така, Ахаав прати до всичките израилтяни та събра пророците на планината Кармил.

21. Тогава Илия дойде при всичките люде та рече: До кога ще се колебаете между две мнения? Иеова, ако е Бог, следвайте Го; но ако е Ваал, следвайте него. А людете не му отговориха ни дума.

22. Тогава Илия рече на людете: Само аз останах Господен пророк; а Вааловите пророци са четиристотин и петдесет мъже.

23. Те, прочее, нека ни дадат два юнеца; и нека изберат единия юнец за себе си, нека го разсекат и го турят на дървата, но огън да не турят отдолу; и аз ще приготвя другия юнец и ще го туря на дървата, но огън няма да туря отдолу.

24. Тогава вие призовете името на вашия бог, и аз ще призова името на Господа; и оня бог, който отговори с огън, той нека е Бог. И всичките люде в отговор казаха: Добро е каквото си казал.

25. И тъй, Илия каза на Вааловите пророци: Изберете си единия юнец та го пригответе вие първо, защото сте мнозина; и призовете името на бога си, огън обаче не туряйте отдолу.

26. И те взеха юнеца, който им се даде, та го приготвиха, и призоваха името на Ваала от сутринта дори до пладне, като викаха: Послушай ни, Ваале! Но нямаше глас, нито кой да отговори; и те скачаха около жертвеника, който бяха издигнали.

27. А около пладне Илия им се присмиваше като казваше: Викайте със силен глас, защото е бог! той или размишлява, или има някаква работа, или е на път, или - може би - спи и трябва да се събуди.

28. И те викаха със силен глас и режеха се според обичая си с мечове и с ножове, догде бликна кръв от тях.

29. И като мина пладне, те пророкуваха до часа на вечерния принос; но нямаше глас нито кой да отговори, нито кой да внимава.

30. Тогава Илия каза на всичките люде: Приближете се при мене. И всичките люде се приближиха при него. И той поправи Господния олтар, който беше съборен;

31. защото Илия взе дванадесет камъни, според числото на племената на синовете на Якова, към когото дойде Господното слово и рече: Израил ще бъде името ти.

32. И с камъните издигна олтар в Господното име; и около олтара направи окоп, доволно голям да побира две сати семе.

33. И като нареди дървета, насече юнеца на късове та го положи на дървата, и каза: Напълнете четири бъчви с вода, та излейте на всеизгарянето и на дървата.

34. И рече: Повторете. И повториха. Рече още: Потретете. И потретиха.

35. И водата обикаляше около олтара, още и окопът се напълни с вода.

36. А в часа на вечерния принос, пророк Илия се приближи и каза: Господи, Боже Авраамов, Исаков и Израилев, нека стане известно днес, че Ти си Бог в Израиля, и аз Твой слуга, и че според Твоето слово аз сторих всички тия неща.

37. Послушай ме, Господи, послушай ме, за да познаят тия люде, че Ти, Господи, си Бог, и че Ти си възвърнал сърцата им надире.

38. Тогава огън от Господа падна та изгори всеизгарянето, дървата, камъните и пръстта, и облиза водата, която бе в окопа.

39. И всичките люде, когато видяха това, паднаха на лицата си и рекоха: Иеова, Той е Бог; Иеова, Той е Бог.

40. И Илия им каза: Хванете Вааловите пророци; ни един от тях да не избяга. И хванаха ги; и Илия ги заведе при потока Кисон и там ги изкла.

41. Тогава Илия каза на Ахаава: Качи се, яж и пий, защото се чува глас на изобилен дъжд.

42. И тъй, Ахаав възлезе да яде и да пие; а Илия се възкачи на връх Кармил, и като се наведе до земята тури лицето си между коленете си,

43. и рече на слугата си: Възлез сега, погледни към морето. И той възлезе та погледна и рече: Няма нищо. А Илия рече: Иди пак, до седем пъти.

44. И седем пъти той рече: Ето, малък облак, колкото човешка длан, се издига от морето. Тогава Илия каза: Иди, кажи на Ахаава: Впрегни колесницата си та слез, за да те не спре дъждът.

45. А между това небето се помрачи от облаци и вятър, и заваля силен дъжд. И Ахаав, возейки се, отиде в Езраел.

Изход 29:41
41. А другото агне да принасяш привечер, и да правиш нему според стореното на утринния принос и според стореното на възлиянието му, за благоухание, жертва чрез огън Господу.

3 Царе 18:30
30. Тогава Илия каза на всичките люде: Приближете се при мене. И всичките люде се приближиха при него. И той поправи Господния олтар, който беше съборен;

Матей 11:28
28. Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.

2 Коринтяни 5:21
21. Който за нас направи грешен {Гръцки: Грях}* Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни {Гръцки: Правда}† пред Бога.

Обръщането на сърцата при Йордан

Сряда - 26 юни

Лука 1:17
17. Той ще предиде пред лицето Му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата, и непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ.

Матей 11:14
14. и, ако искате да го приемете, тоя е Илия, който имаше да дойде.

Матей 17:12-13
12. Но казвам ви, че Илия вече е дошъл, и не го познаха, но постъпиха с него както си искаха. Също така и Човешкият Син ще пострада от тях.

13. Тогава учениците разбраха, че им говореше за Иоана Кръстителя.

Матей 11:10
10. Това е онзи, за когото е писано: -
"Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице,
Който ще устрои пътя Ти пред Тебе".

Марко 1:2
2. както е писано в книгата на пророк Исаия: -
"Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си,
Който ще устрои Твоя път;

Лука 7:27
27. Това е оня, за когото е писано: -
"Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице,
Който ще устрои пътя Ми пред Тебе".

Малахия 3:1
1. Ето, Аз изпращам вестителя Си,
Който ще устрои пътя пред Мене;
И Господ, Когото търсите,
Неочаквано ще дойде в храма Си,
Да! Ангелът на завета, когото вие желаете;
Ето, иде, казва Господ на Силите,

Матей 3:2
2. Покайте се понеже наближи небесното царство.

Матей 3:8
8. Затова, принасяйте плодове достойни за покаяние;

Матей 14:4
4. понеже Иоан му казваше: Не ти е позволено да я имаш.

Марко 1:4
4. Иоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете.

Лука 3:3
3. И той отиваше по цялата страна около Иордан и проповядваше кръщение на покаяние за прощаване на греховете,

Лука 3:8-9
8. Прочее, принасяйте плодове достойни за покаяние; и не почвайте да си думате, имаме Авраама за баща; защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Авраама.

9. А и брадвата лежи вече при корена на дърветата; и тъй, всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огън се хвърля.

Лука 3:11
11. А той в отговор им рече: Който има две ризи, нека даде на този, който няма; и който има храна, нека прави същото.

Лука 3:13-14
13. Той им каза: Не изисквайте нищо повече от това, що ви е определено.

14. Питаха го и военнослужещи, казвайки: А ние какво да правим? Каза им: Не насилвайте никого, нито наклеветявайте; и задоволявайте се със заплатите си.

Йоан 1:35-37
35. На следния ден Иоан пак стоеше с двама от учениците си.

36. И като съгледа Исуса когато минаваше каза: Ето Божият Агнец!

37. И двамата ученика го чуха да говори така, и отидоха подир Исуса.

Йоан 3:27-30
27. Иоан в отговор рече: Човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от небето.

28. Вие сами сте ми свидетели, че рекох: Не съм аз Христос, но съм пратен пред Него.

29. Младоженецът е, който има невестата, а приятелят на младоженеца, който стои да го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца; и така, тая моя радост е пълна.

30. Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам.

Йоан 1:29
29. На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!

Йоан 1:36
36. И като съгледа Исуса когато минаваше каза: Ето Божият Агнец!

Четвъртък - 27 юни

Лука 1:17
17. Той ще предиде пред лицето Му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата, и непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ.

Ефесяни 3:15
15. от Когото носи името си всеки род на небесата и на земята,

Разширено изучаване

Петък - 28 юни

Разказ

Печат на страницата