Стиховете на урок 7 за печат Печат на страницата

Урок 7

5 - 11 ноември 2016 г.

Наказателният съд

Събота - 5 ноември

Йов 11:7
7. Можеш ли да изброиш Божиите дълбочини?
Можеш ли да издириш Всемогъщия напълно?

Йов 8:1-22
1. Тогава шуахецът Валдад в отговор каза:

2. До кога ще говориш така,
И думите на устата ти ще бъдат като силен вятър?

3. Бог променя ли съда?
Или Всемогъщият променя правдата?

4. Ако Му са съгрешили чадата ти,
И Той ги е предал на последствията от {Еврейски: В ръката на.}* беззаконието им;

5. Ако би ти прилежно потърсил Бога,
Ако би се помолил на Всемогъщия,

6. Тогава, ако беше ти чист и правдив,
Непременно сега Той би се събудил да работи за тебе,
И би направил да благоденствува праведното ти жилище;

7. И при все да е било малко началото ти,
Пак сетнините ти биха се уголемили много.

8. Понеже, попитай, моля, предишните родове,
И внимавай на изпитаното от бащите им;

9. (Защото ние сме вчерашни и не знаем нищо,
Тъй като дните на земята са сянка);

10. Не щат ли те да те научат и да ти явят,
И да произнесат думи от сърцата си?

11. Никне ли рогоза без тиня?
Расте ли тръстиката без вода?

12. Догде е още зелена и неокосена
Изсъхва преди всяка друга трева.

13. Така са пътищата на всички, които забравят Бога;
И надеждата на нечестивия ще загине.

14. Надеждата му ще се пресече;
Упованието му е паяжина.

15. Той ще се опре на къщата си, но тя не ще устои;
Ще се хване за нея, но не ще утрае.

16. Той зеленее пред слънцето,
И клончетата му се простират в градината му;

17. Корените му се сплитат в грамадата камъни;
Той гледа на камъните като дом;

18. Но пак, ако го изтръгне някой от мястото му,
Тогава мястото ще се отрече от него, казвайки: Не съм те видял.

19. Ето, това е радостта на пътя му!
И от пръстта други ще поникнат.

20. Ето, Бог няма да отхвърли непорочния,
Нито ще подири ръката на злотворците.

21. Все пак ще напълни устата ти със смях
И устните ти с възклицание.

22. Ония, които те мразят, ще се облекат със срам;
И шатърът на нечестивите няма вече да съществува.

Йов 11:1-20
1. Тогава нааматецът Софар, в отговор рече: -

2. Не трябва ли да се отговори на многото думи?
Бива ли да се оправдае словоохотлив човек?

3. Твоите самохвалства ще запушат ли хорските уста?
И когато ти се присмиваш, тебе никой да не засрами ли?

4. Защото ти казваш: Това, което говоря, е право,
И аз съм чист пред Твоите очи.

5. Но дано проговореше Бог,
И да отвореше устните Си против тебе,

6. И да ти явеше тайните на мъдростта,
Че тя е двояка в проницателността си.
Знай, прочее, че Бог изисква от тебе по-малко, отколкото заслужава беззаконието ти.

7. Можеш ли да изброиш Божиите дълбочини?
Можеш ли да издириш Всемогъщия напълно?

8. Тия тайни са високи до небето; що можеш да сториш?
По-дълбоки са от преизподнята; що можеш да узнаеш?

9. Мярката им е по-дълга от земята
И по-широка от морето.

10. Ако мине Той та улови и събере съд,
То кой може да Му забрани?

11. Защото Той знае суетните човеци,
Той вижда и нечестието, без да
Му е нужно да внимава в него.

12. Но суетният човек е лишен от разум;
Дори, човек се ражда като диво оселче.

13. Ако управиш ти сърцето си,
И простреш ръцете си към Него,

14. Ако има беззаконие в ръцете ти, отстрани го,
И не оставяй да обитава нечестие в шатрите ти.

15. Тогава само ще издигнеш лицето си без петно,
Да! утвърден ще бъдеш, и няма да се боиш;

16. Защото ще забравиш скръбта си;
Ще си я спомняш като води, които са оттекли.

17. Твоето пребивание ще бъде по-светло от пладне;
И тъмнина ако си, пак ще станеш като зора.

18. Ще бъдеш в увереност, защото има надежда;
Да! ще се озърнеш наоколо, и ще си легнеш безопасно.

19. Ще легнеш, и не ще има кой да те плаши;
Дори мнозина ще търсят твоето благоволение.

20. А очите на нечестивите ще изтекат;
Прибежище не ще има за тях;

Исая 40:12-14
12. Кой е премерил водите с шепата си,
Измерил небето с педя,
Побрал в мярка пръстта на земята,
И претеглил планините с теглилка, и хълмовете с везни?

13. Кой е упътил Духа Господен,
Или като съветник Негов Го е научил?

14. С кого се е съветвал Той,
И кой Го е вразумил и Го е научил пътя на правосъдието,
И Му е предал знание, и Му е показал пътя на разума?

Битие 6:5-8
5. И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и, че всичко, което мислите на сърцето му въображяваха, беше постоянно само зло,

6. разкая се Господ, че беше направил човека на земята, и огорчи се в сърцето Си.

7. И рече Господ: Ще изтребя от лицето на земята човека, когото създадох, - човеци, зверове, влечуги и въздушни птици, - понеже се разкаях, че ги създадох.

8. А Ной придоби Господното благоволение.

2 Петрово 3:5-7
5. Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието слово от начало е имало небе и земя сплотена от водата, и всред водата,

6. но пак посредством тях тогавашният свят, потопен от водата загина.

7. Така със същото слово, и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци.

Нови обвинения

Неделя - 6 ноември

Йов 8:4
4. Ако Му са съгрешили чадата ти,
И Той ги е предал на последствията от {Еврейски: В ръката на.}* беззаконието им;

Йов 1:5
5. И когато се изреждаха дните на угощаването, Иов пращаше за чадата си та ги освещаваше, като ставаше рано заранта и принасяше всеизгаряния според числото на всички тях; защото Иов си думаше: Да не би синовете ми да са съгрешили и да са похулили Бога в сърцата си. Така правеше Иов постоянно.

Йов 8:1-22
1. Тогава шуахецът Валдад в отговор каза:

2. До кога ще говориш така,
И думите на устата ти ще бъдат като силен вятър?

3. Бог променя ли съда?
Или Всемогъщият променя правдата?

4. Ако Му са съгрешили чадата ти,
И Той ги е предал на последствията от {Еврейски: В ръката на.}* беззаконието им;

5. Ако би ти прилежно потърсил Бога,
Ако би се помолил на Всемогъщия,

6. Тогава, ако беше ти чист и правдив,
Непременно сега Той би се събудил да работи за тебе,
И би направил да благоденствува праведното ти жилище;

7. И при все да е било малко началото ти,
Пак сетнините ти биха се уголемили много.

8. Понеже, попитай, моля, предишните родове,
И внимавай на изпитаното от бащите им;

9. (Защото ние сме вчерашни и не знаем нищо,
Тъй като дните на земята са сянка);

10. Не щат ли те да те научат и да ти явят,
И да произнесат думи от сърцата си?

11. Никне ли рогоза без тиня?
Расте ли тръстиката без вода?

12. Догде е още зелена и неокосена
Изсъхва преди всяка друга трева.

13. Така са пътищата на всички, които забравят Бога;
И надеждата на нечестивия ще загине.

14. Надеждата му ще се пресече;
Упованието му е паяжина.

15. Той ще се опре на къщата си, но тя не ще устои;
Ще се хване за нея, но не ще утрае.

16. Той зеленее пред слънцето,
И клончетата му се простират в градината му;

17. Корените му се сплитат в грамадата камъни;
Той гледа на камъните като дом;

18. Но пак, ако го изтръгне някой от мястото му,
Тогава мястото ще се отрече от него, казвайки: Не съм те видял.

19. Ето, това е радостта на пътя му!
И от пръстта други ще поникнат.

20. Ето, Бог няма да отхвърли непорочния,
Нито ще подири ръката на злотворците.

21. Все пак ще напълни устата ти със смях
И устните ти с възклицание.

22. Ония, които те мразят, ще се облекат със срам;
И шатърът на нечестивите няма вече да съществува.

Йов 8:9
9. (Защото ние сме вчерашни и не знаем нищо,
Тъй като дните на земята са сянка);

Яков 4:14
14. когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва.

Йов 8:14
14. Надеждата му ще се пресече;
Упованието му е паяжина.

По-малко, отколкото заслужава беззаконието ти

Понеделник - 7 ноември

Йов 11:7-9
7. Можеш ли да изброиш Божиите дълбочини?
Можеш ли да издириш Всемогъщия напълно?

8. Тия тайни са високи до небето; що можеш да сториш?
По-дълбоки са от преизподнята; що можеш да узнаеш?

9. Мярката им е по-дълга от земята
И по-широка от морето.

Исая 40:12-14
12. Кой е премерил водите с шепата си,
Измерил небето с педя,
Побрал в мярка пръстта на земята,
И претеглил планините с теглилка, и хълмовете с везни?

13. Кой е упътил Духа Господен,
Или като съветник Негов Го е научил?

14. С кого се е съветвал Той,
И кой Го е вразумил и Го е научил пътя на правосъдието,
И Му е предал знание, и Му е показал пътя на разума?

Йов 11:1-20
1. Тогава нааматецът Софар, в отговор рече: -

2. Не трябва ли да се отговори на многото думи?
Бива ли да се оправдае словоохотлив човек?

3. Твоите самохвалства ще запушат ли хорските уста?
И когато ти се присмиваш, тебе никой да не засрами ли?

4. Защото ти казваш: Това, което говоря, е право,
И аз съм чист пред Твоите очи.

5. Но дано проговореше Бог,
И да отвореше устните Си против тебе,

6. И да ти явеше тайните на мъдростта,
Че тя е двояка в проницателността си.
Знай, прочее, че Бог изисква от тебе по-малко, отколкото заслужава беззаконието ти.

7. Можеш ли да изброиш Божиите дълбочини?
Можеш ли да издириш Всемогъщия напълно?

8. Тия тайни са високи до небето; що можеш да сториш?
По-дълбоки са от преизподнята; що можеш да узнаеш?

9. Мярката им е по-дълга от земята
И по-широка от морето.

10. Ако мине Той та улови и събере съд,
То кой може да Му забрани?

11. Защото Той знае суетните човеци,
Той вижда и нечестието, без да
Му е нужно да внимава в него.

12. Но суетният човек е лишен от разум;
Дори, човек се ражда като диво оселче.

13. Ако управиш ти сърцето си,
И простреш ръцете си към Него,

14. Ако има беззаконие в ръцете ти, отстрани го,
И не оставяй да обитава нечестие в шатрите ти.

15. Тогава само ще издигнеш лицето си без петно,
Да! утвърден ще бъдеш, и няма да се боиш;

16. Защото ще забравиш скръбта си;
Ще си я спомняш като води, които са оттекли.

17. Твоето пребивание ще бъде по-светло от пладне;
И тъмнина ако си, пак ще станеш като зора.

18. Ще бъдеш в увереност, защото има надежда;
Да! ще се озърнеш наоколо, и ще си легнеш безопасно.

19. Ще легнеш, и не ще има кой да те плаши;
Дори мнозина ще търсят твоето благоволение.

20. А очите на нечестивите ще изтекат;
Прибежище не ще има за тях;

Божествено наказание

Вторник - 8 ноември

Битие 6:5-8
5. И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и, че всичко, което мислите на сърцето му въображяваха, беше постоянно само зло,

6. разкая се Господ, че беше направил човека на земята, и огорчи се в сърцето Си.

7. И рече Господ: Ще изтребя от лицето на земята човека, когото създадох, - човеци, зверове, влечуги и въздушни птици, - понеже се разкаях, че ги създадох.

8. А Ной придоби Господното благоволение.

Битие 6:8
8. А Ной придоби Господното благоволение.

Битие 13:13
13. А Содомските мъже бяха твърде нечестиви и грешни пред Господа.

Битие 18:20-32
20. И рече Господ: Понеже викът на Содома и Гомора е силен и, понеже грехът им е твърде тежък,

21. ще сляза сега и ще видя дали са сторили напълно според вика, който стигна до Мене; и ако не, ще узная.

22. Тогава мъжете, като се обърнаха от там, отидоха към Содом.
Но Авраам още стоеше пред Господа.

23. И Авраам се приближи и рече: Ще погубиш ли праведния с нечестивия?

24. Може да има петдесет праведника в града; ще погубиш ли мястото, не ще ли го пощадиш, заради петдесетте праведника, които са в него?

25. Далеч от Тебе да сториш такова нещо, да убиеш праведния с нечестивия, така щото праведният да бъде като нечестивия! Далеч от Тебе това! Съдията на цялата земя няма ли да върши правда?

26. И Господ каза: Ако намеря в Содом петдесет праведника, вътре в града, ще пощадя цялото място, заради тях.

27. А в отговор Авраам рече: Ето сега, аз, който съм прах и пепел, се осмелих да говоря на Господа;

28. може би на петдесетте праведника да не достигат пет; ще погубиш ли целия град, поради липсата на пет души? Той каза: Няма да го погубя ако намеря там четиридесет и пет.

29. А Авраам пак Му говори, казвайки: Може да се намерят там четиридесет. Той каза: Заради четиридесетте няма да сторя това.

30. А Авраам рече: Да се не разгневи Господ и ще кажа: Може да се намерят там тридесет. Той каза: Няма да сторя това, ако намеря там тридесет.

31. А Авраам рече: Ето сега, осмелих се да говоря на Господа; може да се намерят там двадесет. Той каза: Заради двадесетте няма да погубя града.

32. Тогава Авраам рече: Да се не разгневи Господ и аз ще продумам пак, само тоя път. Може да се намерят там десет. И той каза: Заради десетте няма да го погубя.

Битие 19:24-25
24. Тогава Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън от Господа от небето.

25. Той разори тия градове и цялата равнина, всичките жители на градовете и земните растения.

Ако Господ създаде ново нещо

Сряда - 9 ноември

Второзаконие 6:24-25
24. Господ ни заповяда да вършим всички тия повеления и да се боим от Господа нашия Бог, за да ни бъде всякога добре, и за да пази Той живота ни, както прави и днес.

25. И това ще ни се счита за правда, ако внимаваме да вършим всички тия заповеди пред Господа нашия Бог, както ни заповяда.

1 Царе 12:15
15. но, ако не слушате Господния глас, а въставате против Господното повеление, тогава Господната ръка ще бъде против, вас, както беше против бащите ви.

Числа 16:1-33
1. А Корей син на Исаара, син на Каата Левиевият син, и Датан и Авирон синове на Елиава, и Он син на Фалета, Рувимуви потомци, като си взеха човеци,

2. дигнаха се против Моисея, с двеста и петдесет човеци от израилтяните, първенци на обществото, избрани за съветници, именити мъже.

3. Събраха се, прочее, против Моисея и против Аарона и рекоха им: Стига ви толкоз! Цялото общество е свето, всеки един от тях, и Господ е всред тях. А защо възвишавате себе си над Господното общество?

4. А Моисей, като чу това, падна на лицето си,

5. и говори на Корея и на цялата му дружина, казвайки: Утре Господ ще покаже кои са Негови, и кой е свет, и кого ще направи да се приближи при Него. Онзи, който Той избере ще направи да се приближи при Него.

6. Това направете: ти, Корее, и цялата ти дружина, вземете си кадилници,

7. турете в тях огън, и турете в тях темян пред Господа утре; и когото Господ избере, той ще бъде свет. Стига толкоз и вам, левийци!

8. И Моисей рече на Корея; Чуйте сега, вий левийци:

9. малко ли ви е това, гдето Израилевият Бог отдели вас от Израилевото общество, та ви направи да се приближавате при Него, за да вършите службата на Господната скиния и да стоите пред обществото, за да им служите?

10. Той те направи да се приближиш при Него, и заедно с тебе всичките ти братя левийците; а искате ли и свещенството?

11. Така, че ти и цялата ти дружина сте се събрали против Господа; защото кой е Аарон, та да роптаете против него?

12. И Моисей изпрати да повикат Датана и Авирона, Елиавовите синове; а те отговориха: Няма да дойдем.

13. Малко ли е това, гдето си ни извел из земя, в която текат мляко и мед, за да ни измориш в пустинята, та още и владетел ли искаш да направиш себе си над нас?

14. При това, ти не си ни довел в земя, гдето текат мляко и мед, нито си ни дал да наследим ниви и лозя. Ще извърташ ли очите на тия хора? Няма да дойдем.

15. Тогава Моисей се разсърди много, и рече Господу: Не погледвай благосклонно на приноса им; аз не съм взел нито един осел от тях, и никому от тях не съм сторил зло.

16. И Моисей рече на Корея: Утре ти и всички, които си събрал, да се намерите пред Господа, - ти, и те, и Аарон;

17. и вземете всеки кадилницата си, турете в тях темян, и занесете пред Господа всеки кадилницата си, двеста и петдесет кадилници; също и ти и Аарон, - всеки своята кадилница.

18. Прочее, те взеха всеки кадилницата си, туриха огън в тях, туриха в тях и темян, и застанаха пред входа на шатъра за срещане заедно с Моисея и Аарона,

19. Корей събра против тях и цялото общество пред входа на шатъра за срещане; и Господната слава се яви на цялото общество.

20. Тогава Господ говори на Моисея и Аарона, казвайки:

21. Отделете се отсред това общество, за да ги изтребя в един миг.

22. А те паднаха на лицата си и рекоха: О Боже, Боже на духовете на всяка твар! ако един човек е съгрешил, ще се разгневиш ли на цялото общество?

23. Тогава Господ говори на Моисея, казвайки:

24. Говори на обществото, казвайки: Отстъпете от жилищата на Корея, Датана и Авирона.

25. И тъй, Моисей стана та отиде при Датана и Авирона; подир него отидоха и Израилевите старейшини.

26. И говори на обществото, казвайки: Отстъпете, моля ви се от шатрите на тия нечестиви човеци, и не се допирайте до нищо тяхно, за да не погинете всред всичките техни грехове.

27. И тъй, те навред отстъпиха от жилищата на Корея, Датана и Авирона; а Датан и Авирон излязоха та застанаха при входовете на шатрите си, с жените си и малките си деца.

28. И рече Моисей: От това ще познаете, че Господ ме е изпратил да извърша всички тия дела, и че не ги правя от себе си:

29. ако тия човеци умрат, както умират всичките човеци, или ако им се въздаде, според както се въздава на всичките човеци, то Господ не ме е изпратил;

30. но ако Господ направи ново нещо, - ако отвори земята устата си та погълне тях и всичко, което е тяхно, и те слязат живи в ада {Еврейски: шеол, т.е., мястото на умрелите.}*, тогава ще познаете, че тия човеци презряха Господа.

31. Като изговори той всички тия думи, земята се разпукна под тях.

32. Земята отвори устата си и погълна тях, домочадията им, всичките Корееви човеци и всичкия им имот.

33. Те и всичко тяхно слязоха живи в ада, земята ги покри, и те погинаха отсред обществото.

Числа 16:30
30. но ако Господ направи ново нещо, - ако отвори земята устата си та погълне тях и всичко, което е тяхно, и те слязат живи в ада {Еврейски: шеол, т.е., мястото на умрелите.}*, тогава ще познаете, че тия човеци презряха Господа.

Битие 1:1
1. В начало Бог създаде небето и земята.

Втората смърт

Четвъртък - 10 ноември

Откровение 20:14
14. И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това - присъдата за в огненото езеро {В изданието от 1938 г. тези думи липсват}* е втората смърт.

1 Коринтяни 15:26
26. И смъртта, най-последен враг, и тя ще бъде унищожена,

2 Петрово 3:5-7
5. Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието слово от начало е имало небе и земя сплотена от водата, и всред водата,

6. но пак посредством тях тогавашният свят, потопен от водата загина.

7. Така със същото слово, и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци.

Малахия 4:1
1. Защото, ето, иде денят, който ще гори като пещ;
И всичките горделиви, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява.
И тоя ден, който иде, ще ги изгори,
Казва Господ на Силите,
Та няма да им остави ни корен ни клонче.

2 Петрово 3:10
10. А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат.

Исая 34:8
8. Защото е ден на възмездие от Господа,
Година на въздаяния по сионовото състезание.

Разширено изучаване

Петък - 11 ноември

Разказ

Печат на страницата