"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да обичаш Бога: Част ІІ
Шарлот Ишканян

Толга копнеел да опознае Бога, но не можел да намери никой в родната си страна, който да го научи. Когато турист християнин го запознал с Исус, Толга осъзнал, че Исус е истинският Бог, когото да обича и на когото да служи.

Семейството му настоявало да се ожени, но той не познавал християнки. Бракът му с Есин бил уреден. Толга и Есин почти не се познавали, преди да се оженят, но той се молил за Божието ръководство. Смятал, че не може да й каже, че е християнин.

Веднъж църковните членове решили да отидат на екскурзия в планината. Съпругата му току що била родила и той се страхувал, че няма да пожелае да го придружи. Тя обаче решила да тръгне с него. Качили се на автобус. Есин започнала да чете някаква книжка и внезапно попитала: „Откъде е това?” Толга започнал да се поти от вълнение. „Написаното е от една свята книга – Библията”, – едва успял да промълви.

Продължила да чете. „Харесва ми, искам да прочета нещо повече. Откъде мога да намеря Библия?”

Толга бил удивен. Преди още да може да отговори, църковният ръководител казал: „Аз мога да ти дам Библия.” Тогава Толга осъзнал, че е време да каже на жена си, че е християнин.

Трябвало да се моли за начин да й каже, а ето, че Бог отворил вратата чрез една малка книжка!

Следващият ден бил събота – първата събота на Есин. Той се молил Бог да отвори сърцето й, за да приеме истината. По време на съботното училище наблюдавал как Есин слуша внимателно и дори задава въпроси. Проповедта като че ли била точно за нея. Пасторът говорил за общите неща между нейната религия и християнството. Той дори прочел от нейната свята книга текст за второто идване на Христос.

Есин чете Библията всеки път, когато има възможност, и споделя наученото с клиенти в магазина си. „Тя ме засрамва – казва Толга. – Аз не дръзвах да споделям вярата си с моята съпруга, а тя говори за Исус с всички околни! Наскоро помоли за две библии, които да даде на приятелки!”

Есин ходи на църква, когато може, и напредва в пътуването си към Исус. Толга се учи от нея да бъде смел в разпространяване на евангелието.

Църквата в Турция има стотина членове. Част от даренията от последната тринадесета събота отидоха за подпомагане на църквата в Турция, за да бъдат достигнати милионите хора, които не познават Христос. Благодарим ви, че взимате участие в споделянето на евангелието в тази голяма страна.


* Шарлот Ишканян е редактор на Adventist Mission. Всички имена са променени.

Свързан урок >>

Created by ULimited®