"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Забраненият Бог на Амина


Амина живее в Северна Африка. От детските си години четяла святата книга и там се запознала с Иса (Исус). Често карала баща си да й разказва повече за Пророка, който бил съвършен човек. Когато пораснала, станала искрена и вярна последователка на религията на своето семейство, но никога не забравила за Иса.

Веднъж нейна приятелка християнка я поканила да посети малката адвентна църква в града и Амина се съгласила. Не можела да си обясни защо отишла, тъй като посещението в християнски молитвен дом можело да има сериозни последици. Въпреки всичко отишла. И тогава нещо – някаква сила, която не можела да проумее, я привлякла към църквата. Малко по малко вярата на Амина в семейната религия избледняла и тя почувствала, че вярва в Иса.

Баща й разбрал, че тя губи вярата си и решил да я събуди за опасността, в която изпада. Тъй като престанала да изрича ежедневните молитви със семейството, баща й отказал тя да влиза в дома му. Надявал се, че ще осъзнае грешката си и отново ще се присъедини към тях. Заплахите обаче не подействали. Накрая, след почти година на отчуждение, родителите й я поканили да се завърне в дома, но без да има право да говори за Иса или за християнството. Цели 10 години Амина държала вярата си само за себе си. Десет години не посетила адвентната църква в града, нито отворила дума за Иса.

Веднъж Амина помолила приятелката си да я заведе на църква. Там се запознала с мисионер, който я приветствал с голяма радост. Разговаряла дълго с него и му задавала много въпроси за Иса. Наистина ли е Бог? Какво изисква от своите последователи?

Амина продължила да посещава църквата и след няколко месеца предала живота си на Иса и била кръстена. Господ Иса станал всичко за нея. Амина взела съдбоносно решение, тъй като в нейната среда изоставянето на семейната вяра би могло да означава смърт.

Въпреки опасността Амина смело споделя вярата си, без да вдига много шум и с усърдна молитва. Понякога е достатъчно да използва добра дума, посещение, усмивка… Чрез действията й Божият Дух докосва сърца. Бог често й дава възможности да показва вярата си в Иса.

Молете се за Амина и за нейното тихо служене в сенките на ежедневния живот. Молете се за това, нейната вяра да се превърне като скъпоценни капчици вода, която напоява пустинята на родната й страна.

Свързан урок >>