"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Църквата на Росуик
Нос Тери

Аниуа е малък остров от групата Вануату в Южния Пасифик. Там живеят около 500 души, но адвентната църква нямала никакво присъствие там. Адвентистите от съседните острови обаче се молили за Аниуа и наскоро Бог отговорил на молитвите им.

Росуик живее на остров Аниуа. От много години бил водач на езическия култ Карго и често пътувал до околните острови, за да присъства на разни церемонии и ритуали. Понякога не можел да се прибере поради бурното море и тогава оставал да нощува при адвентисти.

Наблюдавал как адвентистите се молят и забелязал, че гледат много сериозно на своята религия. Веднъж отишъл на църква заедно с тях. Научил няколко християнски песни и бил много впечатлен от тяхното гостоприемство. По време на посещенията си се убедил, че адвентистите са прави в своите учения и че живеят според тях.

Проявите на любезност оказали силно влияние върху Росуик. Скоро се отказал от лидерското си място в култа Карго и се обявил за християнин адвентист.

Разчистил парче земя и построил малка църква със сламен покрив. Всяка съботна сутрин той води в църквата малката си внучка. Те пеят трите християнски песни, които знаят. Той разказва на детето, че Бог ги обича и че Исус ще се върне скоро. След това се молят. След скромната съботна служба Росуик и внучката му се връщат в къщата си, за да се молят и да почиват. При залез слънце двамата се връщат в сламената църква, за да изпеят трите песни, да се помолят и да завършат съботния ден.

Посетих Росуик малко след като чух историята му и останах възхитена, когато осъзнах как Бог е използвал този човек, за да запали пламъка на истината в тъмния остров.

Днес на остров Аниуа вратата е широко отворена за адвентната вест. Младежки групи посещават домовете и разнасят адвентната вест, а пионери на Глобалната мисия разпалват пламъка на вярата в този малък остров. Поради верността на Росуик и световните мисионски дарения днес много хора от остров Аниуа се събират всяка събота на богослужение с Росуик и неговата внучка.


* Нос Тери е директор на Глобалната мисия ма Транс-Тихоокеанската мисия.

Свързан урок >>