"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да търсиш изгубените
Фернандо Кунха Диас

Винаги съм искал да бъда мисионер, затова завърших теология. Бог обаче имаше мисионско поле много по-близо, отколкото съм могъл да мечтая.

Бях назначен като пастор на три църкви в район в Бразилия, където хората са тясно свързани с традиционната си религия. Там беше много трудно дори да ги поканя да слушат Божията вест.

Разказаха ми за жена на име Вера, която живеела в лагер за бедни хора недалеч от града, в който бях отседнал. Тръгнах да я търся. Лагерът бе разположен в красива долина на около четири мили нагоре в планината. Когато пристигнах, открих 70 семейства, живеещи в скромни къщички, направени от бамбук и покрити с черни пластмасови покриви.

Попитах в няколко къщи за Вера, но никой не я познаваше. След това срещнах млад мъж, който работеше до малката си колиба. Попитах го дали познава някой адвентист.

“Ти пастор ли си?”, попита той. Когато отговорих утвърдително, той възкликна: “Слава на Бога! От дълго време се молех за пастор.” След това ме запозна с няколко души, които са били адвентисти, но от дълго време не са посещавали църква. Определихме си време за нова среща, когато да посетя всеки от тях поотделно, за да изучаваме Библията и да им помогна с каквото мога.

Интересът към библейските уроци ставаше все по-голям и затова решихме да проведем евангелизационни събрания. Районният пастор водеше службите, а

няколко членове от близки адвентни църкви го подкрепяха. Стекоха се толкова много хора, че трябваше да донесем още столове. Всяка вечер присъстваха около 200 души.

Иванет, младо момиче в юношеска възраст, имало постоянно повтарящ се сън. Сънувала как се връща у дома след събрание и открива, че си е забравила

обувките в църквата. Когато се връща в сградата, за да си ги вземе, чува глас, който й казва: “Това е истинската църква, трябва да се присъединиш към

нея.”

След евангелизационните събрания се кръстили 30 души, включително Иванет и нейния баща. “Бамбуковата църква” се превърнала в група. Бащата на Иванет

дарил земя, на която да построят постоянна църква и сега вярващите там работят за нейното построяване.


* Фернандо Кунка Диас е пастор в Конференцията “Еспирито Санто” в Бразилия.

Свързан урок >>