"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Верността е най-важното нещо
Джийн Рене Сиб Си

Трудно е да си единственият адвентист в семейството, но Бог ми показа как да почитам святите Му заповеди и особено четвъртата.

Уча в техническо училище в Камерун и някои от изпитите се паднаха в събота. Учителите ми писаха двойка заради пропуснатите изпити. Един от последните изпити също бе насрочен за събота. Знаех, че ако го пропусна, ще трябва да повторя цялата година. Бях обаче решена да почитам Божия свят ден.

Не казах на родителите си за съботните изпити, но съучениците ми знаеха. Когато не се явих отново на изпит, някои от тях дойдоха у дома да проверят какво става с мен. След като научиха, че съм пропуснала много изпити и ще се наложи да повтарям годината, родителите ми се ядосаха твърде много.

Повторих цялата училищна година, но изпитите отново се паднаха в събота. Учителите и директорът настояха да се явя, но аз заявих, че няма да ходя на изпити в съботния ден. Реших да се доверя на Бога да ми помогне и ако отново получа двойка, да бъде Неговата воля. Един от учителите насрочи изпита за друг ден, но другите започнаха да питат: “Как е възможно религията да е толкова важна, че да рискуваш бъдещето си?” Отговарях, че се доверявам на Бога и съм сигурна, че Той ще направи така, че да завърша успешно.

Един от последните изпити отново бе насрочен за събота. Бях под натиск да се явя, затова в съботната сутрин излязох извън града, за да не бъда изкушена.

Когато резултатите бяха обявени, аз не се осмелих да погледна в списъка, защото бях сигурна, че отново имам двойка. Един съученик ми се обади и от него научих, че съм минала. Бях като зашеметена. Дори учителите останаха удивени и се питаха как съм минала, след като не съм се явила на два от изпитите. Казах им, че Бог е направил това за мен.

“Твоят Бог е много силен – сподели една учителка. – През всичките си години като преподавател не съм виждала нещо подобно да се случи.”

Родителите ми не се интересуват от Божиите благословения над мен, но брат ми и сестра ми проявяват голям интерес. Брат ми също застана на страната на Бога, а две от сестрите ми изучават Библията заедно с мен.

Благодаря на Бога за това, че ми помогна да остана вярна в момент на изпитание.


* Джийн Рене Сиб Си живее в Яунде, Камерун.

Свързан урок >>