"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да наблюдаваш как Бог действа, Част І


Рухването на комунизма в Източна Европа остави много хора отчаяни и без пари за прехрана. Подобно на мнозина, Мария потърсила работа в друга страна. Макар че имала научна степен, започнала да работи като домашна прислужница в Близкия Изток и да се грижи за малко дете. По тамошните стандарти на прислужниците плащали малко, но въпреки това тя смятала заплатата си за много добра.

Мария и други адвентистки открили, че новата им работа, макар и физическа и често неоценявана, им дава големи възможности да споделят своята вяра. “Аз и сестрите адвентистки оставаме удивени от начина, по който Бог ни води – разказва тя. – Влизаме в домовете на богати и влиятелни хора в тази страна, грижим се за тях и за децата им и дори да не говорим езика им добре, чрез живота си можем да окажем влияние на хора, които иначе никога не биха отворили вратите си и не биха ни позволили да им говорим за Божията любов.

В тази страна повечето хора не желаят да имат нищо общо с християните или техния Бог и затова не можем да им проповядваме. Те обаче виждат Бога в живота ни и Той върши чудеса, за да отваря сърцата им за нашата вест. Някак си разбират, че не сме като другите християни. Не пием и не пушим, спазваме съботата. Много често ни казват: Вие сте като мюсюлманите и сте много близо до нас.”

В семейството, в което Мария работи, понякога целият род се събира за вечеря. След като се нахранят, сядат и разговарят за политика, а после си пийват. Една вечер, докато мъжете разговаряли, шефът на Мария я помолил да им сервира питиета. Мария учтиво отговорила, че не може да сервира алкохол. Внезапно всички в стаята притихнали и 25 лица се обърнали към нея. Шефът й останал удивен от отказа.

Тогава Мария почувствала сила в себе си да му каже: “Не сервирам алкохол, защото не пия алкохол. Това е забранено от Алах, а това, което аз не пия, не мога да предложа и на другите.” Нейният шеф поклатил глава. Тя излязла от стаята и се притеснила дали ще бъде нахокана или дори по-лошо – уволнена.

(Продължава следващата седмица)


* Мария живее и споделя вярата си в Близкия Изток.

Свързан урок >>

Created by ULimited®