"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Бог и рибарят
А. Б. Арлоо

Долината Афрам се намира в Източна Гана, в така наречения район 10/40. Тъй като

местността е силно насечена, само 14 от 126-те села са чули адвентната вест и сред

население от милион и шестстотин хиляди души има само 133 адвентисти. Областта бе

определена от Глобалната мисия като район за евангелизация и 135 служители започнаха

да работят при непоносим климат, почти непроходими пътища и опасни реки, за да

разнесат евангелието сред хората. Бог вървеше пред евангелизаторите и подготвяше

пътя за засяване на семето.

Максуел Виташи е рибар, който си изкарва прехраната в бързите води на реката, която

се спуска по края на равнината. Веднъж Максуел гребял с кануто нагоре по течението и

търсел място за добър улов. Внезапно лодката му се обърнала и той се озовал в

средата на реката. Започнал отчаяно да плува срещу течението към близкия бряг. Не

можел обаче да се справи с бързите води и скоро се уморил. Осъзнал, че умира.

Максуел не бил християнин, но в нуждата си се помолил на великия небесен Бог да го

спаси. Едва приключил молитвата и невидими ръце го вдигнали и го пренесли до място,

където се подавали дънери на дървета. Хванал се за един корен, за да си поеме дъх.

Но как се бил озовал там? Наоколо нямало жива душа.

Ръцете му се изморили и той започнал да се чуди колко още ще може да издържи. Отново

се помолил и сякаш от нищото изникнали двама души на кану. Вдигнали го и го откарали

до брега близо до родното му село. Положили го внимателно на пясъка. Минали няколко

минути, преди да се опомни и да потърси хората, за да им благодари. От тях нямало и

следа. Кои били тези хора, зачудил се той. Цял живот бил живял в това село, но не

познавал хората, които го спасили.

Максуел разказал на съседите си за чудното избавление, извършено от великия Бог,

който чул молитвите му. Няколко дена по-късно евангелизатори от Глобалната мисия

посетили селото и той с радост чул вестта им. В края на събранията, Максуел първи в

селото поискал да се кръсти.


* Пастор А. Б. Арлоо е директор на Глобалната мисия и съботното училище в Източноганайската конференция.

Свързан урок >>