"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Един човек търси смисъла на живота
Леонид Талмазан

Израснах в Русия. Баща ми беше искрен комунист със силно развито чувство за добро и зло. За съжаление не последвах примера му. Прекарвах времето си в шляене с приятели от квартала. Влиянието им не бе така положително като това на моите родители. Не се записах в училище и скоро започнах да пропадам. Почувствах, че съм разочаровал баща си, но не се стреснах до толкова, че да изоставя приятелите си и да се откъсна от лошото им влияние.

Когато ме взеха в армията, моите артистични способности ми помогнаха да си намеря работа като художник. Лошите навици обаче ми попречиха да напредна и аз загубих възможността да се поправя. Започнах да мразя стария си начин на живот и реших, че трябва да се променя. Поисках да стана комунист.

Родителите ми останаха поразени, когато видяха промяната. Отказах да си губя времето с гледане на телевизия или срещи с приятели. Започнах да уча право с идеята, че ще променям злините в обществото. Скоро се разочаровах, когато разбрах, че хващането на престъпници няма да промени дефектите на човечеството. Изоставих ученето и се хванах с един цирк. Дори ми минаваха мисли за самоубийство.

Една нощ, докато се возех в трамвая, видях кубе на църква в далечината. Помислих, че може би религията ще ми помогне. Слязох от трамвая и се запътих към близкия храм. Когато коленичих да се помоля, почувствах, че ме завладява спокойствие. Внезапно осъзнах, че Бог съществува. Поиска ми се да науча повече за Него, но моят умиращ баща ме умоляваше да се запиша в университета и аз не можех да му откажа.

В увиверситета отново почувствах духовен глад. Случайно чух за някакви евангелизаторски събрания в града и реших да ги посетя. Хората там ми дадоха Библия - точно тази книга, която бях търсил! Докато четях Библията и слушах лекциите, осъзнах, че Бог наистина съществува и ме обича. Не знаех абсолютно нищо за адвентистите, които провеждаха тези събрания. Просто разбирах, че тези лекции ме доближават до Бога.

Спестих от нищожните си средства, за да мога да направя дарение на църквата. Отказах да посещавам лекции в събота и Бог ме благослови. Разбрах, че Той иска да бъде най-добрият ми приятел и Го поканих да живее в сърцето ми. Удивен съм от Божията вярност към мен. Никога не бих желал да направя нещо, което да разочарова най-добрия ми приятел.


* Леонид Талмазан е старейшина в своята църква в Русия.

Свързан урок >>