"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Без храна
Шарлот Ишканиан

Лицето на Алберто бе набраздено от грижи. Трябваше да изхранва семейството

си, но нямаше пари. Правеше тухли, но никой не ги купуваше. Тези, които си

бяха поръчали тухли, не ги бяха платили. Един ден съпругата му каза, че

вечерта ще изядат последните остатъци от ориз. Целия ден Алберто се молеше

Бог да му изпрати клиенти, но никой не се появи. На вечеря семейството изяде

ориза, след което се помоли Бог да се погрижи за храната им на следващия

ден.

На сутринта семейството отново се помоли за храна. Алберто реши да отиде с

колелото си до своя брат на 12 километра от дома си, за да го помоли за

заем. Само след около миля видя банкнота на пътя. Спря и се огледа. Наоколо

нямаше никой. Наведе се и взе парите. Това бе банкнота от 50 000 метика

(около 2 долара). Зарадван, тръгна обратно към семейството си. На пътя видя

още една банкнота от 50 000 метика.

Съпругата му бе изненадана, когато той се върна толкова скоро, но остана

направо удивена, когато й връчи 100 000 метика. “Нима Бог ти изпрати клиент”,

попита тя.

“Не, Бог ни изпрати пари. Намерих ги на пътя.” Двамата извикаха децата и

всички заедно благодариха за този подарък. Съпругата му отдели една десета

за десятък за Господа. После отиде на пазара да купи възможно най-евтиното

жито. Направи го на брашно и приготви каша за вечеря.

В събота семейството отнесе десятъка си в църквата. Във времето за

свидетелства Алберто сподели какво Бог е направил за семейството му и цялата

църква се зарадва за Божията намеса.

Следващата седмица някои хора, които дължаха пари на Алберто за тухлите,

дойдоха да се разплатят. С парите семейството успя да си купи храна и някои

други необходими неща.


* Алберто Мутенга (на снимката) и семейството му живеят в Чимойо, Мозамбик.

Свързан урок >>

Created by ULimited®