"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Дилемата на посетителя
Пениели Китомари

Пениели Китомари е мирянин проповедник от харизматична църква в Танзания.

Той бил основал две църкви и вече започвал да работи за трета. По настояване

на църковните членове Пениели се записал в семинария, намираща се близо до

адвентния колеж в Танзания (сега известен като Университета в Аруша).

Получил покана да посети богослужението, наречено “Ден за посетители” в

университета, но отклонил поканата, тъй като не бил готов да се справи с

адвентните учения. Предупредил църковните членове да не приемат покани от

адвентисти.

През седмицата Пениели си спомнил за един дебат по въпроса за съботата. Тази

доктрина го заинтригувала и решил да посети адвентната църква, за да научи

повече по този въпрос. Когато пристигнал, намерил няколко от своите църковни

членове, които също били решили да посещават адвентните богослужения.

Пениели останал доволен от начина, по който го посрещнали, и с радост приел

поканата да остане за следобедната програма. Харесал му не само хорът, но и

проповедта. Не можел да открие нищо, което да обори казаното в проповедта, и

започнал да се чуди защо хората се страхуват от тази църква толкова много.

Тръгнал си, но в него останали още много въпроси.

Когато разговарял с дяконите, разбрал, че някои от тях също посещавали

адвентната църква и имали много въпроси. Някои от тях дори били решили да

приемат въпроса за съботата. Пениели решил да научи повече. Посетил пастора

на адвентното училище и започнал да го пита за различни неща. След това

докладвал на църквата си за онова, което бил научил.

“Доведи пастора при нас”, настояли църковните членове. Той се срещнал с

вярващите и прекарал няколко часа в отговаряне на различни въпроси. Групата

го поканила да се върне, след което някои от тях посетили адвентната църква.

Други членове на харизматичната църква настоявали пред новите вярващи да не

ходят при адвентистите. Тъй като не можели да ги убедят, някои тръгнали с

новите вярващи, за да ги предпазят от адвентната ерес. Пасторът им обяснил,

че всяко адвентно учение е взето от Библията. В края на събранието поканил

онези, които искат да следват Божията воля да станат и тогава Пениели и

няколко от църковните членове се изправили. След евангелизаторските срещи

новите вярващи поискали да се кръстят. Сега Пениели продължава да е техен

пастор и да ги учи на новите доктрини, които е приел.


* Пениели Китомари е мирянин проповедник, живеещ в Аруша, Танзания

Свързан урок >>