"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Скъсване на връзките със Сатана
Александър Володичев *

Върнах се от военна служба и се чувствах духовно празен. Бях израснал в комунистическо семейство в Русия и не познавах Бога. Няколко поклонници на Сатана ме поканиха да се присъединя към тях и аз открих религията. Посещавах техните служби, докато видях как обладано от дявола момиче започна да ми говори с мъжки глас. Бях силно уплашен.

Моята баба ми бе дала следния съвет: “Ако се страхуваш, казвай си молитвата Отче наш.” Повторих молитвата на висок глас и се опитах да смълча момичето. Тя ме посочи с пръст и започна да се смее, но аз продължих да я повтарям отново и отново.

Почувствах се безпомощен пред лицето на този демон. Сякаш се опитвах да спра танк с пръчка. Осъзнах, че имам нужда от по-голяма сила, а единственият по-силен от Сатана е Бог – точно Този, против Когото се бях обявил.

Докато повтарях Господната молитва на глас, в сърцето си се молех: “Боже, ако съществуваш, запази ме от това зло.” Веднага след като се помолих, момичето падна и остана безмълвно. Внезапно всички в стаята млъкнаха. Изтичах покрай момичето и никога повече не се върнах.

Напускането на сатанинската църква остави празнота в сърцето ми и духовен копнеж, който не знаех как да запълня. Но как бих могъл да опозная Бога? Започнах да търся в църквата на баба ми. Службите бяха величествени, но ми се струваха формални и студени. Там не намерих Бога. В разочарованието си престанах да търся и започнах да пия и да пуша марихуана, за да забравя за объркването си.

Веднъж няколко приятели ме поканиха да отида с тях на евангелизаторско събрание, за да пречим на говорителя. След няколко събрания въпреки нашите лоши постъпки някой ни покани да посетим една домашна църква. Отидохме там и за наша изненада, видяното ни хареса. Скоро няколко от приятелите ми и аз приехме Исус за наш Спасител.

Спомних си за окултните книги, които държах в дома на родителите си. Върнах се една вечер, за да ги взема и да ги изгоря. Но семейството ми се събуди и започна да вика по мен да ги оставя. Осъзнах колко силно е сатанинското влияние върху семейството ми. Поколебах се, но с молитва успях да ги унищожа и да усетя цялостното Божие прощение. Седмица по-късно се кръстих.

Бог прие един поклонник на Сатана и го направи Исусов последовател. Той благослови живота ми повече отколкото си бях представял и го превърна в нещо прекрасно. Прославям името Му. Благодаря ви за седмичните дарения, които направиха възможно запознаването ми с Исус.


* Александър Володичев е пастор в Брянск, Русия.

Свързан урок >>

Created by ULimited®