"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Бог ще се погрижи
Салнаве Риард

Обичах да споделям вярата си с други и се чувствах неудовлетворен от това, че се занимавам с личния си бизнес. Почувствах, че Бог ме призовава да уча теология в адвентния университет в Порт-о-Пренс, Хаити.

Финансите обаче бяха проблем. Не можех да изкарам достатъчно, за да си плащам обучението и да се храня. Предадох тревогите си на Бога, концентрирах се върху евангелизаторската работа и Бог ме благослови.

Един ден вървях към дома и забелязах, че хората викат. Казаха ми, че дете е умряло. Майката и бащата ме допуснаха до детето, което беше на около четири години. То лежеше неподвижно и изстинало на леглото. Майката ми каза, че е било болно от два дена и е умряло съвсем наскоро. Вдигнах го и го прегърнах. Помолих се Бог да ми помогне, а след това прочетох Псалм 46. “Бог е прибежище и сила за нас, винаги изпитана помощ в напасти, затова няма да се уплашим, ако би се и земята поклатила.” След това коленичих за молитва.

“Боже, представям себе си и това пред Тебе. Ти виждаш плачещото семейство. Ела при нас, Господи, и покажи на тези хора, че Ти си Бог, за да се прослави името Ти.”

Внезапно някой извика: “Продължавай да се молиш!” Почувствах леко движение в ръцете си. Детето бе живо! Молитвите ми се превърнаха в хваление и аз започнах да благодаря на Бога за живота на детето. То лежеше спокойно в ръцете ми, а аз продължавах да славя Бога. След това го върнах в ръцете на майка му.

Семейството ме попита какво ми дължа за това, че върнах детето им към живот. Силно изненадан, аз им казах, че не ми дължат нищо, а дължат на Бога своя живот и благодарността си. Той бе този, който спаси живота му. Поканих семейството да посети близката адвентна църква, за да чуе Божията вест.

Когато се върнах от евангелизационни събрания в южната част на Хаити, посетих семейството и започнах да им преподавам бибелейските уроци. Сега един от тях е адвентист.

Безпокоях се за парите, но Бог ми показа, че мога да му се доверявам за всяко нещо. Спрях да се безпокоя за сметките и Бог ми прати спонсор, който да ми помогне за учението. Истинни са библейските думи: “И Бог ще снабди всяка ваша нужда.”

Свързан урок >>