"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Молитвата на учителката.
От Андрю Макчесни

Приятелка от училище казала на Селина, че трябва да вярва в Исус. „Трябва да ходиш на църква, тъй като Исус идва, и когато дойде, ще вземе Своите Си“, обяснила тя. Приятелката й казала, че на света има само две църкви – адвентната и една друга. Селина, чиито родители не били особено религиозни, избрала другата църква, защото имала по-голяма сграда в селото й в северната част на Ботсуана.

След известно време момче на нейната възраст, който бил неин роднина, я поканил в адвентната църква. Приятелите на Селина в другата църква я предупредили: „Не ходи там. Няма да се върнеш в твоята църква.“ „Защо ми е да напускам моята църква“, отвърнала Селина.

В съботната сутрин Селина тръгнала с момчето към църквата. Богослужението започнало точно когато пристигнали. Всичко било съвсем различно. Проповедник говорел на Бога сякаш били приятели. Ръкуването след службата я изненадало. Сякаш църковните членове я очаквали. Като разбрала, че проповедникът ще изнесе поредица от теми, тя се върнала за събрание, което се оказало евангелизационна поредица. Слушала с удивление, докато проповедникът използвал диапозитиви, за да покаже зверовете от Даниил 7 гл. и да обясни световните царства до Второто идване на Христос. След края на събранието никога повече не се върнала в предишната си църква. Била кръстена и се присъединила към Църквата на адвентистите от седмия ден.

Селина Оренейле Нкуае пораснала и станала учителка. Най-голямото й желание било да преподава на децата за Исус в адвентно училище. Нямало обаче адвентни училища и тя работила в държавни училища цели 34 години. След като се пенсионирала, започнала да се моли усърдно да стане добър свидетел за Бога. Провела няколко евангелизации, които довели до голям брой кръщения. Не можела обаче да забрави желанието си да преподава в адвентно училище.

Случайно съпругът й попаднал на обява във вестник за търсене на учители за ново адвентно училище във Франсистаун. Селина кандидатствала и била приета в началното училище „Истърн гейт“, което било изградено в резултат на даренията за тринадесета събота през 2015 г. Бог отговорил на нейните молитви. „Учителите се молят всеки ден децата да виждат Божия характер в нас“, разказва Селина.

Свързан урок >>