"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Токов удар
От Андрю Макчесни

Унг, работник в захарна фабрика в Лаос, бил кръстен, но загубил интерес към Исус след около три години.

Пасторът го посетил у дома и го поканил да се върне в църквата за съботното богослужение.

„Да, ще дойда“, обещал Унг.

Той обаче не отишъл.

Когато пасторът се върнал, за да го покани отново, Унг обяснил, че не е отишъл на църква, тъй като съвсем неочаквано приятел го спрял до дома му.

„Ще дойда следващата събота“, казал той.

Пак не спазил обещанието си.

Когато пасторът се върнал отново, Унг разказал как велосипедът му се бил счупил.

Пасторът често го посещавал, но всеки път Унг имал извинение. Църковните членове се молели, а пасторът продължил да го кани. Унг обаче се отдалечавал все повече от Исус.

След известно време започнал да пие и да създава проблеми в дома си. Биел по-голямата си сестра, като оставял синини по лицето, ръцето и краката й. Сестра му, която била верен църковен член, накрая трябвало да напусне дома и да го остави със съпругата и децата му.

Сестрата отишла разплакана на църква. Тя обичала по-малкия си брат. „Моля ви, не преставайте да се молите за Унг“, казала тя.

Веднъж, по време на работа в захарната фабрика, Унг се изкачил по метална стълба, за да свали захар от огромен метален контейнер.

Това било сред обичайните му работни задължения. Точно тогава се появила повреда в кабела, който бил свързан с металния контейнер. Докато протягал ръка да хване горния край на контейнера, токов удар минал през ръцете и тялото му.

Електричеството го залепило за контейнера. Не можел да дръпне ръката си. В този момент си спомнил за семейството си, за децата и съпругата си.

Тогава си спомнил и за Бога.

„Боже, моля Те, помогни ми!“, помолил се той.

Внезапно електричеството било прекъснато и той паднал на пода.

Само една мисъл изпълвала съзнанието му: „Господ ми даде нов живот, за да живея отново.“ Би трябвало да е мъртъв, а все още бил жив. Лявата му ръка получила сериозни изгаряния, но общото му състояние било добро.

Хората от селото не можели да повярват, че все още е жив.

Унг казал на жена си, че възнамерява отново да посвети живота си на Исус.

„Трябва да се върна в църквата, тъй като Бог ми даде нов живот – заявил Унг. – Ще бъда свидетел за Него, защото щях да умра, а съм жив. Трябва да се върна при Него.“

Свързан урок >>