"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

От Андрю Макчесни

Абделкадер Хени не се интересувал от християнството и останал изненадан, когато капелан му разказал за Исус в училището във Франция, където участвал в някакви инициативи заедно с други младежи.

„Често идваш – казал капеланът. – Защо не станеш християнин?“

Абделкадер, който бил прекарал по-голяма част от живота си във Франция, след като родителите му имигрирали от Алжир, спрял да посещава следучилищните инициативи. Не знаел обаче какво да прави. Бил завършил гимназия и не можел да си намери работа.

Малко след това се запознал с адвентист от Алжир. Абделкадер бил трогнат, когато чул разказа му. Осъзнал, че алжирец може да стане християнин и започнал да чете за християнството. По същото време се срещнал случайно със съученичка. Кристал била много унила в гимназията, но сега излъчвала някаква радост. Зачудил се какво се е случило и сякаш тя прочела мислите му и му разказала.

„Запознах се с една личност, която напълно промени живота ми“, казала тя.

„Кого си срещнала?“

„Срещнах Исус Христос.“

Абделкадер се зачудил дали Исус може да преобрази и неговия живот. Придружил Кристал на молитвено събрание същата вечер. Когато го попитали дали има желание за молитва, той отговорил: „Нуждая се от работа.“

На следващата сутрин телефонът му иззвънял.

„Вие ли сте Абделкадер?“, попитал непознат женски глас.

„Да.“

„Търсите ли работа?“, попитала жената.

Още същия ден тя провела събеседване с Абделкадер в колата си, докато го карала към новата му работа. Той бил удивен. Кандидатствал за същата работа преди няколко седмици, но го назначили едва след молитвата. Повярвал, че Исус може да преобрази живота му.

В дома си се помолил: „Искам да знам коя църква да избера.“

След три дни чул мъж да говори за съботната заповед по радиото. Той прочел Исая 56:1, 2, където било записано: „Блажен оня човек, който… пази съботата да я не оскверни.“ Абделкадер си спомнил за адвентиста от Алжир и как той ходел на църква в събота. Присъединил се към адвентната църква.

Сега 51-годишният Абделкадер, чието име означава „служител на Всемогъщия Бог“, е 51-годишен адвентен пастор, който работи с нехристияни във Франция.

„Всеки ден благодаря на Бога за работата, която ми е възложил“, казва той.

Свързан урок >>