"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Адвентистка и в следващия живот
От Андрю Макчесни

Възрастната жена слушала внимателно по време на съботното училище в Югоизточна Азия. Урокът й бил изпълнен с бележки. Тя прочитала всеки стих от Библията си. Много стихове били подчертани. Пускала пари в колектата за съботното училище. Жената била позната на църковните членове като „Баба“ и всички я смятали за образцова адвентистка. Гостуващият американски църковен ръководител Грегъри Уитсет се срещнал с Баба след църква, за да я попита защо е изоставила своята нехристиянска религия и е станала адвентистка. Баба разказала трагичната си история за това, как била загубила родителите си в катастрофа на 5-годишна възраст и дълги години била тормозена от зли духове. Търсела помощ от лекари и медиуми, но лекарствата давали само временно облекчение. Адвентен пастор дошъл да живее в съседство и Баба с любопитство наблюдавала как хора се събират в дома му всеки петък вечер. Тя заставала до вратата, за да разбере какво се случва и да слуша музика. Изпълвала се с мир, докато слушала музиката седмица след седмица. Пасторът не успял да я убеди да влезе в къщата, но разбрал за проблема с нечистите духове и предложил да се моли. Баба се съгласила и духовете си отишли завинаги. Изпълнена с благодарност, тя приела Исус и се присъединила към адвентната църква. Уитсет, директор на Центъра за източноазиатски религии, част от програмата „Глобална мисия“ на адвентната църква, попитал Баба какво означава Исус за нея. „Исус е всичко за мене – казала възрастната жена, говорейки чрез мисионерка преводачка. – Той ме излекува и ми даде мир. Не мога да не говоря за Исус на всеки, с когото се срещам. Вече съм стара и не ми остава много време. Обичам Исус толкова много, че съм решила да бъда адвентистка и в следващия си живот.“ Преводачката се смутила. Тя била изучавала Библията заедно с Баба и смятала, че напълно е изоставила стария си живот. Ситуацията с Баба не е нещо необичайно сред хора, които са станали християни, след като са следвали други религии и традиционни анимистични практики, обясняват църковните ръководители. Това е голямо предизвикателство в мисионската работа и причина да се основе Центърът за източноазиатски религии и други центрове на Глобалната мисия: globalmissioncenters.org.


* Молете се за делото на центровете от Глобалната мисия и за хората като Баба.

Свързан урок >>

Created by ULimited®