"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

От Андрю Макчесни

Човекът, планирал убийството на магазинер адвентист няма да бъде наказан, след като властите в Източен Тимор приели решението на магазинера да прости на своя нападател, вместо да търси справедливост след нападението. Случаят разтърсил хората в град Лоспалос, където възмездието е нещо обичайно. Дори полицаите изразили съмнение, че Еду Уачамура е решил да прости.

Нападателят, Жувинал Ананиас, хвърлил копие през вратата на магазина в пиянски опит да убие Еду през 2017 г. Копието засегнало само върха на носа на Еду.

Еду се срещнал с Жувинал в полицейския участък на Лоспалос през 2019 г. и подписал декларация, че му прощава. Жувинал изразил съжаление за постъпката си.

„Съжалявам – казал той. – Благодаря ти.“

Жувинил предложил да заколи прасе и да организира празненство, но Еду не се съгласил и обяснил, че не яде свинско.

Полицаите не повярвали на очите си, когато Еду подписал документа в тяхно присъствие. „Би трябвало да дадеш някакъв подарък или крава на Еду“, казал един от полицаите на Жувинил.

Нападението, за което бе разказано в мисионска история за четвъртото тримесечие на съботното училище от 2018 г., било извършено, след като пияният Джувинил влязъл с клатушкаща се походка в магазина и започнал да ругае Еду, който стоял зад щанда.

Еду, който се бил присъединил към адвентната църква, след като изкарал библейския курс при собственика на магазина, Зелино Жоао Лей, внимателно му направил забележка. Жувинил в гнева си заплашил, че ще убие Еду, но отстъпил, когато видял друг клиент в магазина.

„Ще те убия довечера“, промълвил той на излизане.

Същата нощ Ед чул почукване на двойната метална врата от задната част на магазина. Той тръгнал към вратите, които били заключени и захванати с верига, и погледнал между тях, за да види, кой стои отвън. В същия момент проникнало копие. За част от секундата Еду вдигнал ръка и успял да го отклони. Върхът наранил носа му.

След два дни полицаи дошли в магазина, за да попитат Еду дали желае нападателят да лежи в затвора. Той поклатил глава: „Простил съм му“, отговорил той.

Въпреки това полицаите задържали Жувинал за седмица, но след това го освободили. Дългото съдебно дело се проточило до 2019 г., когато Жувинил бил официално обявен за опростен от властите.

Зелиндо се надява, че смутените местни хора ще разберат, че Бог желае да им прости – точно така, както Еду е простил на Жувинил. След нападението братът и сестрата на Еду били кръстени, а Зелиндо се надява, че още много хора ще последват примера им.

„Всички говорят за решението на Еду да прости, но никой не го разбира – разказва той. – Това е Божията сила.“

Свързан урок >>

Created by ULimited®