"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Две невъзможни молитви
От Андрю Макчесни

Един от най-объркващите въпроси, които хората задават, е как да си изберат подходящ брачен партньор. За Марио Брито, президент на Интер-европейската дивизия на Църквата на адвентистите от седмия ден, това било нещо съвсем лесно: Той помолил Бог за две невъзможни на пръв поглед неща. Марио си спомнил за Мария, докато се молел за съпруга с мисионерски способности, когато бил студент трети курс по теология в адвентния университет в Колонж, Франция. Двамата се били срещнали предишната година като студенти в испанската адвентна семинария (сега адвентнен колеж) в Сагунто, Испания. Марио имал впечатлението, че точно Мария е тази жена. Не бил обаче съвсем сигурен и се помолил: „Господи, ако виждаш, че Мария е подходяща за моя съпруга, вложи в сърцето й желанието да ми напише писмо. Това било невъзможно искане във времето, когато жените никога на вземали инициативата за сериозна връзка. За своя изненада, получил приятелско писмо след около седмица. Написал сърдечно писмо на Мария и тогава отправил втората си молитва. „Господи, нормално би било за Мария да ми отговори, но ако тя трябва да стане моя съпруга, нека да не отговори.“ Изминали седмици и писмото не идвало. Двамата не се свързали отново чак до следващата учебна година, когато Мария се преместила в адвентния университет във Франция като студентка трети курс. Скоро Марио и Мария започнали да се срещат. Веднъж Марио я попитал защо не отговорила на писмото му. „Почувствах, че е написано много студено и официално, затова реших да не отговарям.“ Марио не можел да повярва на думите й и я попитал дали все още го пази. Тя го намерила в стаята си и двамата го прочели заедно. Било наистина много сърдечно – точно, както Марио си спомнял. „Какво не беше наред, че не ми отговори?“, попитал Марио. Мария не знаела какво да отговори. Тогава той й разказал за двете си молитви. Тя се усмихнала: „Сега знаеш какво е обяснението!“ Оженили се следващата година. След тридесет и девет години Марио остава уверен, че е избрал правилната съпруга. Двамата служи като мисионери на предната линия и повече от десет години основавали църкви в недостигнати области в Португалия. След време Марио станал президент на адвентната църква в Португалия, а през 2015 г. бил избран за президент на Интер-европейската дивизия. Домът на Марио и Мария също е мисионско поле. Те отгледали дъщеря, която сега е омъжена за адвентен пастор, а освен това са родители осиновители на 12 тийнейджъри. „Мария има желание да мисионира – разказва Марио. – Да, вярвам, че това беше правилният избор.“

Свързан урок >>

Created by ULimited®