"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Дяволът спира да хвърля камъни, Част 1


Йерекая и Чинами живеят в малко село в Източна Индия. Подобно на повечето хора в селото те работят на полето и садят ориз. За тази изтощителна работа, семейството получава около 45 рупии на ден (по малко от един долар). Достатъчно е за храна, но не стига за нищо повече.

Йерекая е лидер в селото си, но животът му не е лесен. Една нощ демоните започнали да хвърлят големи камъни по керемидения покрив.Семейството се събудило и видяло, че няколко керемиди са изпочупени. Нощ след нощ камъните ги стряскали по време на сън. Демоните обитавали дърво близо до дома им, но Йерекая не се осмелявал да го отсече, тъй като демоните можели да направят нещо още по-лошо.

Семейството се молело във всички храмове в областта и правело дарения и жертви на боговете, за да накарат демоните да спрат, но нищо не помагало. Чули, че в едно съседно село хората направили магия, за да накарат демоните да си тръгнат. Предприели дълго пътуване до това село и платили на хората да направят същата магия, но когато се върнали у дома, намерили много повече камъни около дома си. Същата нощ голям брой камъни паднали върху покрива. Този тормоз продължил цяла година.

Един ден адвентният пастор С. С. Рао посетил селото. Видял Йерекая и му се представил. След това му казал, че е дошъл да говори на хората в селото за живия Бог, Който ги обича и иска да ги спаси. Йерекая седял на верандата и слушал. Пасторъл виждал, че човекът е пиян и се зачудил дали въобще е разбрал нещо. Накрая го попитал какво би могъл да направи, за да помогне на селяните да имат по-добър живот.

Йерекая погледнал пастора в очите и извикал: „Покажи ми, че твоят Бог е истински Бог. Накарай тези демони да престанат да хвърлят камъни по къщата и аз ще ти повярвам.“ Посочил му купчината камъни наоколо и разказал какво се случва.

Пасторът го изслушал внимателно и му казал: „Ще ти покажа,че моят Бог е по-силен от дявола. Ще проведа събрания в това село. Ако демоните хвърлят камъни по време на събранията, ще се моля Бог да ги спре. Ако те спрат да хвърлят камъни, тогава ще знаеш, че небесният Бог е истински и жив Бог.“ Йерекая се съгласил.

Продължението следва.

Свързан урок >>