"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Промененият живот


Монсурат, момиче в тийнейджърска възраст, проявявало любопитство към своя съсед. Той не ходел на джамия в петък и изглеждал много щастлив. Чудела се защо е различен. Поздравявала го на улицата и наблюдавала как работи около дома си. Накрая събрала смелост и му задала въпроса, който я притеснявал: „Каква е твоята религия?“

„Аз съм адвентист от седмия ден“, отговорил той. Монсурат никога не била чувала за адвентистите. Той й предложил книгата „Пътят към Христос“ и Монсурат я приела. Когато останала сама, отворила книгата и започнала да я чете. Макар че родителите й не можели да четат, тя знаела, че ще се ядосат много, ако разберат, че притежава християнска книга. Затова решила да я държи на скришно място.

Монсурат учела в училище с пансион, което й харесвало. Скоро забравила за съседа със странната религия. Когато обаче се върнала у дома за дълга ваканция, отново си спомнила за него и го поздравила. Веднъж той я поканил да посети неговата църква.

„Не мога – отвърнала тя с искрено съжаление. – Имам уроци в събота, за да се подготвя за изпитите.“ Видяла разочарованието в очите му. „Чакай малко – казала тя. – Искам да видя каква е твоята църква. Мъжът обяснил къде точно се намира. Тази събота Монсурат се подготвила за урока, но решила да посети църквата. Искала да провери дали и другите в тази църква са любезни като него.

Църковните членове я приели радушно. Богослужението й харесало, макар че било съвсем различно от религиозните служби, с които била свикнала. Всяка седмица Монсурат се обличала за урока, но вместо това отивала на църква. Тъй като богослужението приключвало по същото време като урока, родителите й не се досетили.

Монсурат получила Библия и започнала да я чете. Научила се да се моли като християните и да моли Бога да й помогне да води добър живот. Обичала да прави бели, но взела твърдо решение учителите у директорът да видят, че е съвсем различна, когато се върне на училище.

Когато отново отишла да учи, Монсурат открила адвентна църква на около час път с автобус. Станала рано сутринта в събота, за да хване автобуса. Прекарала почти целия ден с църковните членове и се върнала вечерта. Преди края на годината, Монсурат отдала живота си на Христос и помолила да бъде кръстена в Църквата на адвентистите от седмия ден.

Продължението следва.

Свързан урок >>