"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Събуждането на сърцето, Част 2


Около шест месеца след първото ми посещение в дома на Квето, бях поканен да отида на църква с него. Четях Библията и ми беше любопитно коя е църквата, която проповядва тези неща, затова реших да го придружа. Изпитвах интерес, но бях много предпазлив, защото не ми се искаше да бъда подлъган от нещо ирационално. Църковната сграда не ме впечатли, но когато влязохме, всички се ръкуваха с мене. Квето знаеше, че съм доста затворен и затова ме беше предупредил, че хората са приятелски настроени. Почувствах различна атмосфера – изпълнена със спокойствие, ред и любов. Наслаждавах се на църковната служба и на топлотата на хората. Започнах да ходя там всяка събота. Сега знам, че Святият Дух пробуждаше сърцето и ума ми, за да разбера истината. Осъзнах собствената си духовна нищета и Бог ми даде вяра и промени сърцето ми. Семейството ми забеляза промяната в моя живот. Задаваха ми въпроси, защото се страхуваха да не съм подмамен от някоя секта. Видяха, че религиозните ми убеждения са силни и никога не ми забраниха да посещавам църквата или да чета Библията. По време на библейските часове с Квето разглеждахме и други аспекти от вярата в Бога и доктрините. Редовно посещавах евангелизаторски събрания във връзка с книгите на Даниил и Откровение. Повторението ми помогна да разбера онези неща и ми даде отговори на въпросите, за които не знаех как да попитам. Година след като се бях срещнал с Квето на улицата, предадох живота си на Бога. Бях кръстен една петъчна вечер на открито под небесния свод. Почувствах се така, сякаш небето е съвсем близо до нас. Отговорих на въпросите на пастора и потвърдих вярата си. В събота бях официално приет от църквата. Тогава бях на 20 години. Колко търпелив и внимателен е нашият всемогъщ Бог! С удивление разбирам, че Този, Който контролира цялата вселена, слиза до моето ниво, за да ме освободи от заблудите в този свят! Той ме спаси и сега ме води всеки ден към едно по-задълбочено разбиране на спасението! Намери ме точно когато се опитвах да реша какво да правя с живота си. След кръщението ми се записах в адвентната теологична семинария в Прага, за да мога да стана инструмент в Божиите ръце за водене и на други търсещи души към Него. Отдавам слава на Бога за Квето, който не се отказваше от мене поради моето неверие. Сега Йозеф Плахи е ръкоположен адвентен пастор и служи като директор на Службата за деца, Детското съботно училище и приключенците към Словашката конференция.

Свързан урок >>

Created by ULimited®