"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да вършиш Божията работа, Част 1


Тази история не е за мене. Тя е за онова, което Бог върши чрез мене и което може да извърши за всеки, желаещ да Му позволи да го използва. Винаги съм харесвал бизнеса. На 21 години основах първата си фирма за продажба на компютри за училища. Още от самото начало Бог беше мой партньор и ме благославяше изобилно. След време закупих франчайз за софтуеър, който се разрасна. За пет години нарасна от един на 50 служители и до големи печалби. Давах много пари за мисионска работа, но се чувствах неудовлетворен. С времето осъзнах, че макар и да подкрепям църковната мисия, аз не бях лично включен в нея. Със съпругата ми се съгласихме, че трябва да бъдем част от Божията евангелска работа за хората. Бизнесът ни продължи да се разраства, но аз почувствах, че Бог ме подтиква да продам най-голямата си фирма. Оставих продажбата в Божиите ръце и тя се осъществи много по-бързо отколкото очаквах. Знаех, че Бог не се нуждае от моите пари. Започнах да разбирам, че онова, което иска от мене, е времето ми. Мисионската работа не е само за събота. Тя е за постоянно. Исках да се включа лично и затова попитах Бог какво желае да направя за Него. Веднъж поговорих с един християнин бизнесмен, член на Адвентното мирянско сдружение за подпомагане (ASI), и му разказах за желанието си да се включа лично в евангелизаторски проект. За мене нямаше значение къде се осъществява, просто ми се искаше да бъда в Божията десница. Попитах го дали има информация за такъв проект и той ми отговори, че ще си помисли. Точно тогава телефонът му иззвъня и той е извини, че трябва да проведе разговора. След като се върна, ми обясни, че е получил обаждане от църковен ръководител, който му разказал за някакъв мисионски проект в държава, която не е отворена за евангелието. Докато говореше, осъзнах, че Бог отговаря на молитвата ми! Дейността трябва де осъществи в страна, която познавах. Познавах езика и културата на хората, а като бизнесмен, можех да помогна на църковните ръководители. Знаех, че мога да пътувам до там, макар че за много други хора, това не би било възможно. Продължението следва.

Свързан урок >>

Created by ULimited®