"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да посрещнеш нуждите на хората


Двадесет и девет годишният Зефирин е пионер от Глобалната мисия в хълмистите райони на Северна Руанда. Когато пристигнал там преди две години, намерил само трима адвентисти. Повечето хора се покланяли на местните богове.

Зефирин проучил нуждите на хората и потърсил начин да ги запознае с Исус. Поискал разрешение от главатаря да преподава четене и писане на възрастните. Главатарят се съгласил и му дал три стаи за тази цел.

Зефирин останал удивен, когато 126 души се явили на урока. Бил обучен да преподава на възрастни, но нямал никакви книги. Въоръжен единствено с черна дъска и тебешир, започнал да ги учи. След осем месеца повечето от тях можели донякъде да пишат и да четат. Създал нови групи за напреднали. Когато завършили курса, те можели да четат Библията на родния си език.

Зефирин започвал и завършвал уроците с молитва и малко по-малко разказвал на учениците си за Бога и им обяснявал библейските истини. Интересът се засилил и Зефирин започнал да се подготвя да изнася евангелизаторски събрания.

Около 500 души присъствали на събранията. Зефирин им говорил две седмици, след което правел посещения цял месец. После провел още една двуседмична евангелизация и още един месец на посещения. И така, цели шест пъти, като в същото време продължавал да води курсове по ограмотяване. След всяка евангелизаторска поредица броят на посетителите се увеличавал.

Около 200 души били кръстени при първото кръщение. Един от мъжете бил гадател и си изкарвал парите, като се допитвал до традиционните богове. Друг мъж бил религиозен учител в друга църква. Повечето членове на бившата му църква го последвали.

Розета, съпруга на местния училищен директор, също била кръстена. Зефирин се опасявал, че кръщението ще разгневи съпруга й. Директорът обаче присъствал на кръщението и след службата заявил: „Кой знае? Може пък и аз да се кръст“ Той бил кръстен след следващата евангелизаторска поредица и се надява да основе нова група от вярващи в близост до училището.

Зефирин продължава да преподава, да изнася евангелизаторски събрания, да посещава семейства и да провежда богослужения рано всяка сутрин и в събота. Бог продължава да излива благословенията Си. Само след година броят на вярващите достигнал 300 души!

Ръководството на мисията закупило земя и докарало цимент за основата и метални листове за покрива на църквата, в която да се побират 500 души. Вярващите купили тухли и построили стените.

Днес в църквата има повече от 400 членове, плюс големия брой деца и приятели. Няколко по-малки групи са били създадени в близките населени места, което води до още повече кръщения.

Свързан урок >>

Created by ULimited®