"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Това е последната ти възможност – Част 2


Историята до тук: Дорандина е сатанинска

върховна жрица. Извършва ритуали през нощта и получава добри пари, за да вика

духове и да прави магии. Два пъти сънува човек в бяло, който й казва, че Бог

има план за нея, но тя пренебрегва съня. След като се разболява, Дорандина се

озовава в болница и изпада в кома.

Когато се събудих, бях сигурна, че отново съм

сънувала мъжа в бяло. Той бе прекрасен: от лицето му излизаше светлина. Обърна

се към мене с думите: „Дава ти се последна възможност. Бог има план за живота

ти.“ Ангелът се протегна и ме хвана за ръката. Извика ме да го следвам и аз

тръгнах след него по някакви стъпала.

Попитах го: „Какво трябва да направя?“

Човекът ми каза да отида в адвентната църква

Маркос. „Това е Божията църква – заяви той – и хората там следват Бога.“ Гласът

му бе нежен и изпълнен с любов. Целунах ръката му и той изчезна.

През двете седмици престой в болницата често

мислех за онова, което видях насън. Реших, че веднага след като се възстановя,

ще посетя адвентната църква Маркос. За тази църква и за деноминацията не знаех

нищо друго, освен че се събират в събота.

Разказах на съпруга ми за съня и за заповедта

да посетя адвентната църква. Той ме посъветва да не се доближавам до нея, но

веднага след като придобих сили, аз се измъкнах от дома рано в една съботна

сутрин и тръгнах към църквата. Вратата обаче бе заключена. Изчаках отпред около

два часа. В 8 ч. един мъж отвори църковната врата. Покани ме да се присъединя

към разискването на учителите в съботното училище, което щеше да започне съвсем

скоро.

Вътре в църквата ме запозна с една жена, която

ме накара да се почувствам добре дошла. След края на учителския час, тя ме

заведе на съботно училище в залата и ме представи на библейския служител.

Поздрави ме топло и ми предложи да ме посети у дома, за да ми помогне да науча

нещо повече за Бога. Зарадвах се, че ще дойде вкъщи – точно тази къща, която

бях купила с парите на дявола.


* Продължението следва.

Свързан урок >>

Created by ULimited®