"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Покажи ни църквата си


Иван и Равета израснали в традиционната църква в Македония. След като се оженили, Равета продължила да ходи на църква от време на време, макар че Иван не я придружавал.

Когато Библията станала достъпна на македонски език, Равета си я купила. Не я прочела, а само я оставила на етажерката и я забравила.

Години по-късно Иван, който бил адвокат, получил инфаркт. Докато се възстановявал, помолил Равета да му даде Библия. „Познавам законите на страната – казал той. – Сега искам да прочета Божиите закони.” Иван прочел десетте заповеди и заявил пред жена си, че те са нарушавали Божиите заповеди през целия си живот. Бог казва, че не трябва да имаме други богове, а ние си имаме икони в дома и в църквата. Писано е, че Бог е ревнив и желае да се покланяме на Него, а не на светии. Тук е заявено, че трябва да спазваме и седмия ден, събота, а не първия ден.

Равета взела Библията от Иван и започнала да я чете. Всеки ден отделяла по няколко часа. Скоро хвърлила иконите и потърсила църква, която спазва съботата. Не можела обаче да намери такава и затова семейството започнало да се покланя на Бога в дома си всяка събота. В отчаянието си Равета извикала: „Господи, моля те, покажи ни Твоята църква!”

Включила телевизора и чула пастор да говори за второто идване на Христос – точно темата, която изучавали. В края на програмата на екрана било изписано името Църква на адвентистите от седмия ден. Тя се обадила и поискала да говори с пастора. Той предложил да ги посети в дома им.

Иван и Равета го засипали с въпроси за десетте заповеди и други библейски текстове, които не им давали покой. Той се усмихнал и им обяснил всяка тема в дълбочина.

Иван и Равета били доволни, че са намерили истинската църква и започнали да я посещават. Споделили наученото с родителите на Иван. Те повярвали и се присъединили към църквата преди Иван, който водел борба с цигарите. Накрая предал този навик на Бога и Бог му дал победа. Иван и Равета били кръстени заедно. „Благодарим на Бога за телевизионната програма, която ни доведе в църквата, където Бог се радва да обитава”, казва Равета.


* Иван и Равета Стратрови живеят в Скопие, Македония.

Свързан урок >>