"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Дете ще бъде водач


От най-ранната му възраст майката на Хоелито го учила да обича Исус и да му служи. Когато водела събранията на малка група вярващи, Хоелито я наблюдавал и се учел от нея. На 8-годишна възраст той пожелал да бъде кръстен и да води други при Исус.

Когато Хоелито бил на 10 години, правителството на Перу прокарало закон, изискващ от децата да ходят на училище в събота. Учителката му позволявала да отсъства от часовете и да си наваксва в понеделник. Дошло време за националния изпит и тогава тя не могла да му помогне. „Ако не си вземеш изпита – казала тя тъжно, - ще се провалиш.” Хоелито се помолил Господ да се намеси и с вяра прекарал съботата в поклонение пред Бога.

В понеделник Хоелито научил, че изпитът не се е провел, тъй като ключът за класната стая бил загубен. Той благодарил на Бога, че направил възможно да спазва съботата и въпреки това да си вземе изпита.

Хоелито разказал на приятелите си как Бог отговорил на молитвите му. Поканил ги на църква и им предложил да изучават Библията заедно – точно така, както бил научил от майка си. Когато имало църковна програма за деца, Хоелито канел приятелите си на богослужение. Ако не можели да дойдат, той им предлагал да ги посещава у дома и заедно да изучават детския библейски курс. Майката на едно от децата помолила Хоелито за библейски часове. „Не бях нервен – казва той. – Бях наблюдавал как майка ми изнася библейски уроци.”

Църквата на Хоелито е малка и всеки взема участие в богослужението. На 12-годишна възраст той започнал да проповядва. През летните ваканции млади хора от цялата страна провеждат програма, наречена „Мисия Халев”. Отиват в определен град, за да помагат на хората, ходят от врата на врата и дават библейски уроци. Хоелито искал да отиде, но му казали, че е прекалено млад. Останал у дома и помогнал на група доброволци, които били дошли в града да вършат подобна мисионска работа.

Хоелито продължава да работи заедно с Бога, като посещава хора, изнася библейски уроци и върши мисионска работа. „Не ходя вече с майка ми да преподавам библейския курс – казва той. – Самият аз имам прекалено много работа в преподаване на Библията.” Хоелито проповядва в църквата си веднъж месечно и това му харесва.


* Петнадесетгодишният Хоелито Тепиа споделя вярата си в Трухильо, Перу.

Свързан урок >>