"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Светлина в джунглата, част II


Хуан намерил Христос и открил съботата, докато четял Библията си в своя дом в джунглата в южната част на Еквадор. Бог го водил в няколкодневното пътуване до града, където се запознал с адвентисти и пожелал да бъде кръстен. Но когато пасторът го помолил да остане в града, Хуан отказал.

„Трябва да се върна у дома и да разкажа на моето семейство и на съселяните ми”, отговорил той. Пасторът му дал пари за автобус, за да се върне у дома.

„Имаме Бог, който ни обича и желае да се срещаме с Него в съботите Му – казвал той на своите роднини и приятели. – Има много неща, на които да ни научи.” Отначало малцина слушали вестта на Хуан. Малко по малко хората започнали да възприемат това, което им говорел.

Хуан осъзнал, че има нужда от помощ, за да ги учи. Отново извървял дългия път до град Амбато, за да покани пастора да посети селото му и да помогне в обучението на местните хора. Пасторът се съгласил и двамата пристигнали на летището в джунглата. Там се срещнали с местните, които им помогнали да пренесат техниката през пълните с насекоми гори и през няколко реки в непоносима жега.

Пасторът ги учил на библейските истини и провел семинари по здравни теми, брак и семеен живот. Хуан бил подготвил хората в края на седмицата 15 души били готови за кръщение.

След като пасторът се върнал в Амбато, Хуан продължил да споделя Божието слово в околните села. След пет месеца пасторът се върнал, за да проведе още семинари и да кръсти 18 души.

Селяните били построили голяма дървена църква със сламен покрив, която се изпълвала с посетители в съботния ден. АДРА спонсорирала програма за ограмотяване, за да могат хората да се научат сами да четат Библията. Членове на адвентната църква в Амбато провели здравен семинар и програма за библейско училище през ваканцията. Още хора се кръстили.

След четири години повече от 135 души в селото на Хуан предали живота си на Бога и се кръстили в адвентната църква. Някои от новоповярвалите помагат на Хуан да разпространява Божията вест в околните села, които желаят да слушат. Днес в няколко от тях има малки църковни постройки.

Хуан благодари на Бога за това, че го е завел в адвентната църква и му е помогнал да споделя евангелската вест с други.


* Хуан Саант споделя вярата си в джунглите на Югоизточен Еквадор.

Свързан урок >>