"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да се справиш с предизвикателството


Санди и Йоланде работят като пионери на Глобалната мисия в западната планинска област на Мадагаскар. Семейството научило местния диалект, докато работело на полето заедно със селяните. Санди им помагал да садят и жънат, а Йоланде работела като фризьорка. Едва тогава семейната двойка поканила новите си приятели да научат нещо повече за Христос.

Те открили център за ограмотяване, за да учат местните хора да четат и пишат. Йоланде преподава на малките деца и младежите, а Санди учи възрастните. Надяват се, че, че скоро хората ще могат сами да четат Библията. Включват богослужението като част от програмата за ограмотяване и виждат, че има голям интерес да се опознае Исус.

Наскоро Санди и Йоланде проведоха евангелизаторски събрания в село, известно със своите страшни банди. Една нощ те с изумление забелязали как група от членове на банда, които носели оръжие, влизат на събранието. Санди знаел, че те ще им създадат неприятности, ако сметнат, че навлизат в тяхната територия.

Лидерът на бандата Хаджа бил груб човек и било очевидно, че останалите му се подчиняват. Санди и Йоланде не изпитали страх. „Поговорих с Хаджа и го помолих да води хората си всяка вечер”, разказва Санди.

Хаджа и неговите 20 подчинени от бандата започнали да посещават събранията всяка вечер. Дори Хаджа бил един от онези 31 души, които се кръстили в края на евангелизацията. Той не е вече водач на банда. Сега се подготвя за водач на съботното училище. Все още има влияние сред бившите си приятели и ги насърчава да посещават църквата.

Санди и Йоланде са изправени пред много предизвикателства в работата си. Нечистата вода често разболява хората. Много от селяните не желаят да имат нищо общо с християнството. Някои вярват в магьосничеството и се страхуват от една жена, която е местна шаманка. Навсякъде се употребява алкохол.

Семейството от Глобалната мисия обаче не се обезсърчава. „Ние обичаме хората, при които Бог ни е изпратил да служим. – казва Санди. – Благодарим на Бога за това, че 60 души се присъединиха към Божието семейство, както и за двете църкви, които успяхме да основем. Има още много да се прави. Молете се да успеем да превъзмогнем тези трудности и да занесем Божието слово на хората тук.”


* Санди и Йоланде Андриатахина споделят вярата си в Мадагаскар – островна държава на изток от Африка.

Свързан урок >>